Tag: "Lutrija BiH"

Zamisli dobiješ
Lutrija BiH pogurala Konakovićevu firmu sa 320 hiljada maraka Pregovaračkim postupkom bez objave Sport Centar dobio četiri ugovora od Lutrije BiH. Ponuda Konakovićeve firme proglašavana „ekonomski najisplativijom“, iako je bio jedini ponuđač. Dobio pare od javnih preduzeća, a ostao dužan javnim preduzećima