Tag: "Muamer Hajdarević"

STRAH OD RADIOAKTIVNOSTI(2)
Mislim da ovi mještani samo s..., a među njima i hodža! Nakon što je Žurnal objavio da se firma Reciklon bavi odlaganjem medicinskog otpada na sumnjiv način, priča je dobila i svoj nastavak. Na površinu su isplivale sve prijateljske i interesne veze