Tag: "TVSA"

Političko oglašavanje
TV SA i tuzlanske televizije za promociju javnih preduzeća naplatile 170 hiljada maraka! Prema podacima sa portala javnih nabavki, u toku 2015. i 2016. godine Televizija Sarajevo naplatila od javnih preduzeća je više od 74.000 KM, RTV TK više od 84 hiljade maraka, a RTV 7 TUZLA 17 hiljada KM
UREDNIČKA POLITIKA SDA
Zabranjeno objavljivanje vijesti o nestašici vode Stranački kolega Dine Konakovića, trenutni direktor TVSA Elvir Resić ( SDA) zabranio je novinarki ove kuće da objavi vijest da u Sarajevu nema vode!
VLAST I MEDIJI (3)
TV KANTONA SARAJEVO: Televizija čiji rad građani plaćaju tri puta! Ukupan prihod od marketinga TVSA u 2014. godini je iznosio 652.384 KM i činio je manje od 20% ukupnih prihoda TVSA. Prema analizi koju je provela RAK, procenat prihoda od marketinga 2012. godine za TVSA je iznosio nešto manje od 16%, a od svih 12 javnih televizija, samo su dvije imale slabiji rezultat – Prijedor i Rudo