Sukob interesa

Inovator, pojedinac: Revizor Fuad Velić dobio poticaj od ministarstva čiji je rad provjeravao

Piše: B. Mrkić-Radević

Velić je prošle godine dobio pet hiljada KM u okviru projekta Poticaji inovatorima pojedincima, a 2007. bio je vođa revizorskog tima upravo ovog ministarstva

Ured za reviziju institucija u FBiH utvrđuje disciplinsku odgovornost Fuada Velića, revizora u ovoj ustanovi, zbog korištenja granta Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH. Velić je prošle godine dobio pet hiljada KM u okviru projekta Poticaji inovatorima pojedincima, a 2007. bio je vođa revizorskog tima upravo ovog ministarstva.

Da je Velić korisnik ovih sredstava uočili su revizori koji su provodili reviziju za proteklu godinu i o tome obavijestili generalnog revizora Dževada Nekića.

Prema Zakonu o reviziji institucija, kao i Etičkom kodeksu, zaposleni u Uredu za reviziju ne mogu tražiti niti primati nikakvu dobit, korist, prednost u novcu ili uslugama za sebe ili svoju rodbinu, a posebno ne smiju obavljati dužnost, aktivnosti, niti zauzimati poziciju koja predstavlja sukob interesa s njihovim službenim dužnostima, pojašnjavaju u Uredu za reviziju institucija FBiH:

- Zaposleni u Uredu ne smiju ni obavljati aktivnosti za koje se prima naknada, osim ako ih nije odobrio generalni revizor. Zbog zakonskih obaveza a i činjenice da je zaposlenik Fuad Velić dobio sredstva od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a za to nije imao odobrenje generalnog revizora, poduzete su i pokrenute aktivnosti za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Fuada Velića.

Interesantno je kako Velić ne zna da je pod disciplinskom istragom, niti da je u Uredu za reviziju zabilježeno da je korisnik sredstava Ministarstva razvoja, poduzetništvo i obrt:

- Ja uopće ne vidim problem u tome. Ne radi se o sukobu interesa, a nije ni tačno da moram imati dozvolu od generalnog revizora. Prijavio sam se na javni poziv, a to je moje ustavno pravo. Iako sam revizor ja sam i inovator i bavim se naukom. Nisam ni znao da se provodi ta mjera, niko me nije ni obavijestio – kaže za Žurnal.

Velić je na bolovanju još od februara ove godine, sa kraćim prekidima od jednog dana.

Prošle godine bio je kandidat za zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, kada je na ovu poziciju imenovan Jasmin Pilica.

(zurnal.info)