Kontaktirajte nas

Kontakt

Online magazin Žurnal
Jedina slobodna teritorija

Adresa
Dalmatinska 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon
 ++ 387 33 26 35 45

Fax
++ 387 33 26 35 46

Žiro račun
UniCredit Banka dd Mostar 3386902222659764

Web
www.zurnal.info

E-mail
[email protected]