Tag: "Aldina Fafulović"

Biti Rom
ALDINA FAFULOVIĆ: Cijeli Vitez je govorio o mojoj maturi Aldina kaže da je osnovni problem zbog čega većinski narodi imaju duboko ukorijenjene predrasude o Romima taj što ljudi ne žele da se približe Romima i da ih upoznaju. S druge strane, isto to važi i za Rome koji se “kriju” u svojim mahalama i ne žele da imaju dodir sa spoljašnim svijetom