Tag: "Alen Gavranović"

Biti Rom
ALEN GAVRANOVIĆ: Želio sam postati najobrazovaniji među Gavranovićima Kao dječak je obećao da će biti najobrazovaniji među Gavranovićima. Sada je profesor mirovnih i sigurnosnih studija a uskoro planira da počne i sa pisanjem magistarske teze. Njegovo obećanje se ispunjava, on jeste najobrazovaniji među Gavranovićima