Tag: "Arhiv BiH"

Šta čuva Arhiv BiH
SARAJEVSKI LIST, 1914: Okrvavljeno je srce naroda Ove godine navršava se sto godina od atentata u Sarajevu. Brojne institucije i pojedinci na svoj način obilježavaju ovu godinu a dio građe i svjedočanstva o 1914. čuva se u Arhivu BiH