Tag: "Bila"

Tajkunska doba
EKOLOGIJA ILI KORUPCIJA: Ucjene, laži i opstrukcije zbog hidrocentrala u Travniku! Njemački investitori gotovo 10 godina pokušavaju izgraditi 3 mini hidrocentrale na području Travnika. Pribavljanje svakog novog dokumenta prati sistemska opstrukcija nadležnih. Nikoga nije briga što SBK i Travnik gube novac od naknada