Tag: "Država majka"

Na sjednicu kada pođem ja
Parlamentarci najradije spavaju u Radon Plazi, ali i u jahorinskim hotelima Hotelski smještaj državnih parlamentaraca koji žive izvan Sarajeva, a ne koriste pravo na novac za zakup stana, ne ugovara više Zajednička služba Parlamenta već turistički agenti!? Ta nas privilegija državnih zakonodavaca košta 102.564 KM. Hotelske sobe se jednima rezerviraju u Radon Plazi, drugi se opet odlučuju zaputiti u Istočno Sarajevo, na Pale, pa čak i na Jahorinu!
Javne institucije - "uhodani sistem" zapošljavanja
Ko će ukinuti visoke honorare za ministrove rođake
Vojska spoljnih saradnika u državnim institucijama
Visoki honorari za slaganje koverti, telefoniranje, popis opreme!? Spoljni saradnici su pravili i spiskove zaposlenih u sjedištu Ministarstva i DKP mreži, evidentirali poštu a bili su plaćeni i za telefonsko komuniciranje u kabinetu pomoćnika ministra, za pripreme sjednica za ministra, razvrstavanje i arhiviranje finansijske dokumentacije, usklađivanje rada pisarnice, tehničku pomoć pri izradi tendera za javne nabavke?!
Troškovi reprezentacije u institucijama BiH
Kada kažeš osvježenje misliš na alkohol