Tag: "Facebook"

Budućnost medija (1)
Facebook planira da zagospodari čitavim digitalnim svijetom! Strateški pravci razvoja Facebooka su: proizvodnja i plasman vijesti, borba protiv lažnih vijesti, posebni programi edukacije novinara, posebni programi edukacije korisnika, news pismenost i razvoj finansijskih servisa. Jednom riječju – Facebook planira da apsolutno zagospodari digitalnim svijetom
Radovi na putu
LIKE ZA ŽURNAL: Naša nova facebook stranica Facebook stranica Žurnala je jednostavno nestala. Donosimo vam link za našu novu stranicu