Tag: "Handžar divizija"

Povratak Muhamedage Hadžiefendića
SBB-ov kandidat za gradonačelnika Tuzle ponosan na djeda fašistu Muhamed Hadžiefendić, na kojeg je ponosan unuk, bio je bojnik 13. SS postojbe. Lično je podržao podržao osnivanje SS divizije sastavljene od bosansko-hercegovačkih muslimana