Tag: "Javne nabav"

REZULTAT VIŠEMJESEČNOG ISTRAŽIVANJA
PREDSTAVLJENA PUBLIKACIJA PET PRIČA O KORUPCIJI: Građani BiH su žrtve korupcije Ovo je jedna prvih publikacija koja na direktan i precizan način otkrivarazmjere korupcije u BiH i ukazuje na njenu razornu moć. Istraživanjem je obuhvaćen prostor cijele Bosne i Hercegovine