Tag: "Nerzuk Ćurak"

Vrijeme ističe (3)
Razgovor sa Nerzukom Ćurkom, Selmom Spahić i Srđanom Puhalom Razgovori sa osobama koje misle, čine i doprinose razumijevanju stanja bosanskohercegovačkog društva danas, a posebno u ovom predizbornom vremenu
Drugi Bookstan
Bila je to svetkovina uma, duha, talenta U organizaciji Buybooka u Sarajevu je održan Drugi festival književnosti Bookstan, bogatog programskog sadržaja
Lik i djelo studentskog patriote
Hvala vam na poređenju sa sultanom Mehmedom! Predsjednik Studentskog parlamenta Haris Zahiragić traži da se nastava i ispiti ne održavaju za vrijeme džume namaza. Podsjećamo na tekst iz Prometeja o dosadašnjem djelovanju ovog SDA omladinca
Studija socijalne deformacije
AKADEMSKA KULTURA: Kako i zašto na ispitima varaju studenti u BiH U okviru istraživanja čiji su rezultati objavljeni u priručniku "Nelegalni oblici stjecanja znanja na visokoškolskim institucijama u BiH" anketirano je nekoliko stotina studenata sa četiri javna univerziteta u BiH