Tag: "Nihad Perčo"

CRVENO-CRNI DOSSIER (3)
Siva eminencija dvije decenije drži Čelik u magli Čelik je kao klub finanijski uništen od dijela onih koji su vodili klub u poratnom periodu. Izbjegli su krivičnu odgovornost, zahvaljujući političkoj zaštiti. Trenutno klub nema Skupštinu, Upravni odbor ni stalnog direktora. Navijači traže novi statut, a još uvijek nije riješeno ko će i kako pokriti oko 10 miliona KM duga.