Tag: "Obveznice"

Kreditori ne vjeruju vladi
Vlada FBiH tražila 30, prikupila jedva 17 miliona KM
Zaduživanje FBiH
Pozajmiš 80, vratiš 92 miliona maraka