Tag: "RP Nukleus"

PRITISAK NA KANTONALNI SUD I TUŽILAŠTVO
Skinite sudsku zabranu da možemo graditi školu Zaključkom Općinskog vijeća Ilidža obustavlja se gradnja osnovne škole na Stupu do daljnjeg te se od Kantonalnog suda i Tužilaštva traži skidanje sudske zabrana sa zemljišta na kojem je trebala biti izgrađena škola