Tag: "Rajko Kecman"

Građanska hrabrost
BUDI PONOSAN: Sedam ličnosti koje su obilježile 2015. godinu Redakcija Žurnala izabrala je sedam osoba koje su obilježile proteklu 2015. godinu: Alma Šehović, Štefica Galić, Josip Šimić, Ervin Turbić, Rajko Kecman, Duško Vagurić i Dalida Burzić
ACCOUNT u Banjoj Luci
Legalno razbojništvo: Zbog korupcije u javnim nabavkama BiH gubi 800 miliona maraka Trenutno su u opticaju tri verzije Zakona o javnim nabavkama, ali da još nije poznato čiji će predlog biti upućen u skupštinsku proceduru. Jednu verziju uradila je Agencija za nabavke BiH, drugu verziju sačinilo je šest vodećih političkih partija, dok je kreator treće verzije UG „Tender“
Javne rasprave mreže za borbu protiv korupcije
ACCOUNT u Mostaru: Većina agencija za javne nabavke je koruptivna Tvrdnju da većina agencija za javne nabavke u našoj zemlji radi na koruptivan način Rako Kecman potkrijepio je primjerom zimskog održavanja puteva u slučaju kojeg se svake godine čeka decembar kako bi se zaobišao redovit proces i ušlo u proceduru hitne nabavke
Diskusija u organizaciji mreže ACCOUNT
ACCOUNT: Imamo zakon koji može zaustaviti stravične krađe u javnim nabavkama Na diskusiji je doneseno 30 važnih preporuka