Tag: "Rudnik Dubrave"

ZBOG TUŽBI ZA NEPLAĆENE DOPRINOSE
Sindikat prijeti rudarima koji su tužili rudnik! “Ukinuti sve naknade, paušale, privilegije i drugo“, pišu sindikalci ne objašnjavajući zašto se, ako im je već poznato, nisu borili za ukidanje tih privilegija prethodnih godina