Tag: "Saša Gavrić"

Nasilje
SDA - HOMOFOBIJA: Nas 90 procenata smatramo da je pederluk zarazna bolest koju treba liječiti! Budući bi pravnik trebao znati da je poštivanje “njihovih” prava garancija poštivanja “njegovih” prava. Kada “oni” budu mogli ostvariti svoje pravo na javno okupljanje i na slobodu javnog izražavanja, tek tada će se i on moći pozivati na svoja prava i slobode. Ali ni tada ih neće moći nazivati bolesnicima i kliconošama pederluka