Tag: "Tatjana Mrdja Udovičić"

Iz Ljekarske komore upozoravaju
Reforma zdravstva je grubo kršenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti Komora uopšte nije ni dobila taj plan reforme zdravstva, mi ne znamo šta stoji u tom planu. Nazvati taj dokument reformom je strašno! Prema onome što ja znam o organizaciji zdravstvenog sistema, za reformu je potreban najmanje jedan politički mandat, a ne jedno ljeto ili par mjeseci kako oni predviđaju