Tag: "Velimir Valjan"

BOLNICA U NOVOJ BILOJ BEZ KONTROLE
Samovolja direktora, zapošljavanje bez konkursa, javne nabavke po dogovoru U Hrvatskoj bolnici “Dr fra Mato Nikolić” Nova Bila revizija je utvrdila brojne propuste poslovanja u 2019. godini. Zapošljavano je bez konkursa, zakon se kršio i u javnim nabavkama, a nema ni interne revizije