Tag: "Vrhovni sud Federacije BiH"

Očekuje se novi glavni pretres
Emir Neradin je kao tužilac odbio slučaj Memić, a prihvatio ga kao sudija Advokat Feraget smatra da postoje razlozi zbog kojih se sudija Vrhovnog suda FBiH Emir Neradin trebao izuzeti iz predmeta Memić, a jedan od njih je taj što je kao tužilac odbio da bude dio tima koji je radio po prijavi za organizirani kriminal u ovom predmetu
Vrhovni sud postupio po presudi Ustavnog suda BiH
Stanići nagrađeni sa 10 miliona maraka za uništavanje Feroelektra Agenciji za privatizaciju FBiH naloženo da Stanić-investu isplati 3,6 miliona maraka glavnice, plus zateznu kamatu zaračunatu na taj iznos od 2004. godine. Ključnu ulogu u donošenju ovakve presude imao sudija Ustavnog suda BiH Mato Tadić koji je blizak HDZ-u BiH. Federacija mora Stanićima isplatiti novac u narednih 30 dana.