Tag: "Zakon o visokom obrazovanju KS"

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
Ministarstvo ignorira stav struke! Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, kao predlagač Zakona, ne uvažava stav stručne komisije, koju je samo formiralo, jer očito takvo mišljenje nije sukladno sa njihovim namjerama da po svaku cijenu na nastavničke fakultete i akademije na Univerzitetu u Sarajevu uvedu integrirani model studija