Tag: "revizija diploma"

Obrazovanje na prodaju
Diplome za srednje i visoko obrazovanje kupuju se po cijeni od 3 do 18 hiljada maraka! Dok iz njemačke vlade pored zvanične provjere diploma stečenih u BiH najavljuju i obavezne praktične provjere znanja, u Bosni i Hercegovini provjera diploma „narušava ljudsko dostojanstvo“