Tag: "zagađenje zraka"

KVALITET ZRAKA U TUZLANSKOM KANTONU
Najveći zagađivači prolaze nekažnjeno Tuzla i Lukavac imaju možda i najlošiji kvalitet zraka u BiH, ali i šire. Egzaktnih podataka o emisija polutanata koji dolaze iz Termoelektrane Tuzla i lukavačkog GIKIL-a nema. Istovremeno, sve je veći broj oboljelih od karcinoma i srčanih bolesti
PLAMENKO TAIS PISAO ŽURNALU
Dali ste lošu sliku o onome što radim Nakon što je Žurnal objavio tekst o firmama porodice Tais, reagovao je Martin Tais. U mail kojeg je nazvao “demanti i zahtjev za uklanjanjem teksta” Martin Tais ne demantuje niti jednu činjenicu objavljenu u Žurnalovom tekstu. Umjesto demantija navodi da je duboko uvrijeđen jer je Žurnal pisao o tome kako je on kao član kantonalnog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor i ujedno vlasnik firmi koje su glavni dobavljač opreme za mjerenje kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo. Reagovanje prenosimo u cjelosti