Dražesti vlasti

Za Predsjednika FBiH i dva zamjenika - 2,6 miliona KM

Predsjednik Federacije BiH i  dva potpredsjednika daju nemjerljiv doprinos  smanjenju nezaposlenosti. Zahvaljujući njima, broj zaposlenih u FBiH veći je za 31 osobu, koliko je ukupno zaposlenih u kabinetima predsjednika i dva potpredsjednika FBiH. Jedini problem je što su nominalni šef izvršne vlasti u FBiH i njegova dva zamjenika, koštali porezne obveznike samo u prošloj godini impresivnih 2,6 miliona maraka.
Polovinu ukupnih troškova ureda predsjednika i dva potpredsjednika FBiH,  1,3 miliona maraka, čine troškovi  za plate 31 zaposlenog. Kada se dodaju ostali prateći troškovi, poput putnih troškova, goriva, komunalnih usluga, održavanja, ugovorenih usluga, ukupna suma povećava se za dodatnih pola miliona maraka, na 1,86 miliona maraka budžetskog novca.
Jedan predsjednik, dva ureda
Biti šef izvršne vlasti u FBiH nije mala stvar i veliki je to posao, pa da bi se to sve moglo stići, predsjedniku FBiH trebaju  dva ureda, jedan u Sarajevu i drugi u Mostaru, dok su potpredsjednici ograničeni "samo" na jedan ured.
Kako tokom četvorogodišnjeg mandata predsjednik FBiH i zamjenici i nemaju baš previše posla, glavna zabava im je dijeljenje donacija za šta im je u 2010. godini na raspolaganju bilo ukupno 729.995 maraka. Od ove sume , 229.995 maraka je za grantove pojedincima, 270 hiljada maraka za grantove neprofitnim organizacijama i 230 hiljada maraka za "transfere drugim nivoima vlasti".
Za grantove pojedincima - 229.995 maraka
Da bi se izbjegli mogući ideološki sukobi, koji u BiH uvijek nastupe kada je riječ o podjeli novca, dva potpredsjednika i predsjednik FBiH imaju odvojene budžete i urede, tako da im se niko ne petlja u raspodjeli donacija. Najviše novca za doniranje u 2010. godini  imala je tadašnja predsjednica FBiH, Borjana Krišto, 349.995 maraka, od čega je za podjelu pojedincima na raspolaganju imala 99.995 maraka.
I svaki od potpredsjednika za doniranje je na raspolaganju imao po 190 hiljada maraka, od čega je za dodjelu donacija pojedincima izdvojeno po 65 hiljada maraka. Ukupno, za dodjelu donacija pojedincima, federalni trijumvirat u prošloj godini potrošio je ukupno 229.995 maraka i još 270 hiljada maraka za grantove neprofitnim organizacijama.   
Suma za doniranje koju je na raspolaganju imao predsjednik FBiH, 349.995 maraka, u odnosu na prethodnu godinu povećana je čak za 85 posto, dok je svaki od potpredsjednika dobio 34 posto više novca nego u prethodnoj godini. Da im se nađe, a i izborna je godina.Naravno, predsjednik i potpredsjednici FBiH nisu sami sebi davali novac već je budžet predlagala Vlada FBiH a usvajao Parlament FBiH.
Donacije bez kontrole
Problem nije toliko drastično povećanje sume koju federalni čelnici mogu dijeliti po vlastitom nahođenju, koliko utrošak ovog novca kod krajnjih korisnika.
Kako su u svom izvještaju naveli  revizori iz Ureda za reviziju institucija FBiH kontrolišući finansijsko poslovanje predsjednika i potpredsjednika FBiH u 2010. godini, "ne možemo potvrditi da je realizacija vršena u
skladu sa Odlukom o načinu i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera u dijelu praćenja  namjenske potrošnje sredstava".
Jednostavno rečeno, niko se nije zamarao provjerom da li je odobreni novac zaista utrošen u svrhe za koje je i tražen. Još manje su se “dobrotvori” na čelu FBiH mučili izvještavajući o načinu utroška novca i sam Parlament FBiH, barem jednom godišnje, mada su se na to sami obavezali
Pred izbore rastu i donacije
Vjerovatno je riječ o čistoj koincidenciji da je  do naglog povećanje novca za doniranje na raspolaganju federalnim čelnicima, došlo baš u predizbornoj godini kada je trebalo pridobiti simpatije glasača.
Da se sigurno radi o pukoj slučajnosti, koja nema veze sa predizbornom kampanjom,  vidi se i iz podatka da su putni troškovi predsjednika FBiH u 2010. porasli za 60 posto u odnosu na prethodnu godinu, a kod potpredsjednika nešto manje, 40 posto i 12 posto. Očigledno je da je želja čelnih ljudi FBiH  da se lično uvjere kakvo je stanje na terenu naglo porasla sa približavanjem izbora i krajem njihovog mandata.  
Nije upitno samo kako su potrošene donacije koje su odobravali čelni ljudi FBiH već i  troškovi prevoza koji su također neočekivano porasli u 2010. godini na 70.032 marke, od čega na ured predsjednika FBiH otpada 29 hiljada maraka.
"Nisu se uredno vodile evidencije o kretanju službenih automobila sa podacima o relaciji kretanja, početnom i krajnjem stanju brojila, vremenu polaska i dolaska, broju lica u vozilu, potpisom vozača da je vozilo primio bez nedostataka kao i potpisom vozača kada je upravljao vozilom" naveli su revizori u svom izvještaju.
Biće da su vozači čelnika FBiH bili toliko zaokupljeni poslom, jer je trebalo prije izbora stići na sve strane, da im jednostavno nije preostalo vremena za bavljenje papirologijom. Uostalom, ko će da broji, par hiljada maraka gore ili dole i ne igra bitnu ulogu u ukupnim budžetima federalnih čelnika, a budžetske pare su ionako tu da se potroše.
(zurnal.info)