Na plate budžetskih korisnika u Federaciji BiH u ovoj godini iz budžeta će otići više novca nego u 2009. godini.

Kako je planirano u budžetu FBiH za 2010. godinu za plate i naknade zaposlenih trebaće izdvojiti 233,3 miliona maraka dok je taj trošak u 2009. godini bio za 6 miliona maraka manji.


Kako je ukupan budžet FBiH za ovu godinu skresan na 1,74 milijardi, maraka sa prošlogodišnjih 2,1 milijardu maraka, a ukupan trošak za plate budžetskih korisnika povećan, konačan rezultat je da će ove godine na plate federalnih službenika otići veći dio budžeta nego godinu ranije.

Umjesto 10,6 posto ukupnog budžeta, koliko su plate administracije progutale u 2009. godini, ove godine udio plata i nakanada u budžetu FBiH narastao je na 13,3 posto ukupnog budžeta FBiH.

Ovdje je riječ samo o federalnom budžetu i federalnim zaposlenicima, a ukupan trošak adminstracije u kantonima u FBiH je BiH puno veći.

Puno bolja situacija nije ni sa ostalim budžetima u BiH.

Za činovnike nema krize

Tako je u Republici Srpskoj, kada se radi o učešću troškova za plate u entitetskom budžetu, situacija praktično ostala nepromjenjena u odnosu na prethodnu godinu.

Budžet je ostao isti, 1,6 milijardi maraka a stavka za plate je smanjena za “impresivnih” 2,4 miliona maraka. Tako bi u ovoj godini na plate budžetskih korisnika u Republici Srpskoj trebalo biti potrošeno 627,3 miliona maraka umjesto prošlogodišnjih 629,8 miliona maraka. Kada se radi o procentualnom učešću plata u ukupnim budžetskim troškovima riječ je o simboličnom smanjenju, sa 39,36 posto na 39, 21 posto.


Najveće smanjenje, kada se radi o izdvajanjima za plate i naknade zaposlenih, napravljeno je u budžetu BiH gdje je za ovu godinu za ovaj trošak planirano 671,1 milion maraka, što je za 47,6 miliona manje u odnosu na 2009. godinu.

Ipak kako je i državni budžet za ovu godinu smanjen sa prošlogodišnjih 1,41 milijardi maraka na 1,36 milijardi, procentualno učešće plata u ukupnim budžetskim troškovima samo je neznatno smanjeno, sa 50,7 posto u 2009. godini na 49,1 posto u ovoj godini.

Za državne službenike očigledno krize nema, a čini se ni za poslanike u parlamentima u BiH, koji ne vide ništa sporno u činjenici da budžetski prihodi drastično opadaju dok se suma novca za plate ne smanjuje ili što je još gore, čak i povećava.

Plate gutaju budžet

Ono što je još zanimljivije je da su izdvajanja za plate u odnosu na 2008. godinu, koja iz današnje perspektive izgleda kao “zlatno doba”, u ovoj godini u apsolutnom iznosu znatno veća, po principu “ima se, može se”.

Rekorder u ovom povećanju je budžet RS gdje je u ovoj godini za plate i naknade izdvojeno impresivnih 131 milion maraka više nego u 2008. godini. Time se i značajno povečao udio plata u ukupnim troškovima budžeta RS, sa 33 posto u 2008. godini na 39,2 posto u ovoj godini.

U budžetu FBiH na plate u ovoj godini biće potrošeno 5,6 miliona maraka više nego u 2008. godini, što samo potvrđuje da nema te krize i besparice koja može smanjiti troškove plata.

I u državnom budžetu ovogodišnji trošak plata veći je čak za 88 miliona maraka nego što je bio u 2008. godini pri čemu je udio plata u upnom budžetu ostao nepromjenjen, 49 posto. Čini se da se na državnom nivou rukovode logikom da bez obzira na visinu budžeta polovica novca treba otići na plate.


Da sve bude još zanimljivije, potpuno je nejasno kako se ove sume za plate uklapaju u proklamovanu priču o kresanju javne potrošnje i rasterećenju budžeta, na čemu navodno insistira MMF a domaće vlasti to zvanično prihvataju.

Uz ovoliko učešće plata u ukupnim budžetima i nije nego iznenadjenje da novca za ostale potrebe jednostavno nema.

Plate u budžetu, pare još kod MMF-a

Rezultat ovakvog stanja je i da su u BiH, za razliku od ostatka normalnog svijeta, državni činovnici bolje plaćeni od svojih kolega sa istim kvalifikacijama, koji su bili toliki baksuzi da ih je zapalo da rade u privatnim kompanijama.

Pri tome, šansa da se izgubi radno mjesto u državnoj administraciji je jednaka onoj da BiH osvoji svjetsko prvenstvo u fudbalu ove godine, što je sigurnost o kojoj zaposleni u privatnom sektoru ne mogu sanjati ni u najluđim snovima.

Računicu kreatora budžeta mogla bi pokvariti samo jedna “sitnica”, da priliv novca u budžete bude manji od projektovanih želja, što je sasvim realna mogućnost.

U budžete su već uračunate pare od MMF-a za koje i nije baš sigurno da će doći ukoliko svi postavljeni uslovi ne budu ispunjeni. A ključni uslov MMF-a je upravo smanjenje javne potrošnje na svim nivoima vlasti u BiH.

Po svemu sudeći, ovo previše ne zabrinjava aktuelne vlasti jer njima je jedino bitno da budžet nekako izdrži do 3.oktobra, kada će biti održani opšti izbori, a nakon toga, šta bude.

(zurnal.info)


 ">  

Na plate budžetskih korisnika u Federaciji BiH u ovoj godini iz budžeta će otići više novca nego u 2009. godini.

Kako je planirano u budžetu FBiH za 2010. godinu za plate i naknade zaposlenih trebaće izdvojiti 233,3 miliona maraka dok je taj trošak u 2009. godini bio za 6 miliona maraka manji.


Kako je ukupan budžet FBiH za ovu godinu skresan na 1,74 milijardi, maraka sa prošlogodišnjih 2,1 milijardu maraka, a ukupan trošak za plate budžetskih korisnika povećan, konačan rezultat je da će ove godine na plate federalnih službenika otići veći dio budžeta nego godinu ranije.

Umjesto 10,6 posto ukupnog budžeta, koliko su plate administracije progutale u 2009. godini, ove godine udio plata i nakanada u budžetu FBiH narastao je na 13,3 posto ukupnog budžeta FBiH.

Ovdje je riječ samo o federalnom budžetu i federalnim zaposlenicima, a ukupan trošak adminstracije u kantonima u FBiH je BiH puno veći.

Puno bolja situacija nije ni sa ostalim budžetima u BiH.

Za činovnike nema krize

Tako je u Republici Srpskoj, kada se radi o učešću troškova za plate u entitetskom budžetu, situacija praktično ostala nepromjenjena u odnosu na prethodnu godinu.

Budžet je ostao isti, 1,6 milijardi maraka a stavka za plate je smanjena za “impresivnih” 2,4 miliona maraka. Tako bi u ovoj godini na plate budžetskih korisnika u Republici Srpskoj trebalo biti potrošeno 627,3 miliona maraka umjesto prošlogodišnjih 629,8 miliona maraka. Kada se radi o procentualnom učešću plata u ukupnim budžetskim troškovima riječ je o simboličnom smanjenju, sa 39,36 posto na 39, 21 posto.


Najveće smanjenje, kada se radi o izdvajanjima za plate i naknade zaposlenih, napravljeno je u budžetu BiH gdje je za ovu godinu za ovaj trošak planirano 671,1 milion maraka, što je za 47,6 miliona manje u odnosu na 2009. godinu.

Ipak kako je i državni budžet za ovu godinu smanjen sa prošlogodišnjih 1,41 milijardi maraka na 1,36 milijardi, procentualno učešće plata u ukupnim budžetskim troškovima samo je neznatno smanjeno, sa 50,7 posto u 2009. godini na 49,1 posto u ovoj godini.

Za državne službenike očigledno krize nema, a čini se ni za poslanike u parlamentima u BiH, koji ne vide ništa sporno u činjenici da budžetski prihodi drastično opadaju dok se suma novca za plate ne smanjuje ili što je još gore, čak i povećava.

Plate gutaju budžet

Ono što je još zanimljivije je da su izdvajanja za plate u odnosu na 2008. godinu, koja iz današnje perspektive izgleda kao “zlatno doba”, u ovoj godini u apsolutnom iznosu znatno veća, po principu “ima se, može se”.

Rekorder u ovom povećanju je budžet RS gdje je u ovoj godini za plate i naknade izdvojeno impresivnih 131 milion maraka više nego u 2008. godini. Time se i značajno povečao udio plata u ukupnim troškovima budžeta RS, sa 33 posto u 2008. godini na 39,2 posto u ovoj godini.

U budžetu FBiH na plate u ovoj godini biće potrošeno 5,6 miliona maraka više nego u 2008. godini, što samo potvrđuje da nema te krize i besparice koja može smanjiti troškove plata.

I u državnom budžetu ovogodišnji trošak plata veći je čak za 88 miliona maraka nego što je bio u 2008. godini pri čemu je udio plata u upnom budžetu ostao nepromjenjen, 49 posto. Čini se da se na državnom nivou rukovode logikom da bez obzira na visinu budžeta polovica novca treba otići na plate.


Da sve bude još zanimljivije, potpuno je nejasno kako se ove sume za plate uklapaju u proklamovanu priču o kresanju javne potrošnje i rasterećenju budžeta, na čemu navodno insistira MMF a domaće vlasti to zvanično prihvataju.

Uz ovoliko učešće plata u ukupnim budžetima i nije nego iznenadjenje da novca za ostale potrebe jednostavno nema.

Plate u budžetu, pare još kod MMF-a

Rezultat ovakvog stanja je i da su u BiH, za razliku od ostatka normalnog svijeta, državni činovnici bolje plaćeni od svojih kolega sa istim kvalifikacijama, koji su bili toliki baksuzi da ih je zapalo da rade u privatnim kompanijama.

Pri tome, šansa da se izgubi radno mjesto u državnoj administraciji je jednaka onoj da BiH osvoji svjetsko prvenstvo u fudbalu ove godine, što je sigurnost o kojoj zaposleni u privatnom sektoru ne mogu sanjati ni u najluđim snovima.

Računicu kreatora budžeta mogla bi pokvariti samo jedna “sitnica”, da priliv novca u budžete bude manji od projektovanih želja, što je sasvim realna mogućnost.

U budžete su već uračunate pare od MMF-a za koje i nije baš sigurno da će doći ukoliko svi postavljeni uslovi ne budu ispunjeni. A ključni uslov MMF-a je upravo smanjenje javne potrošnje na svim nivoima vlasti u BiH.

Po svemu sudeći, ovo previše ne zabrinjava aktuelne vlasti jer njima je jedino bitno da budžet nekako izdrži do 3.oktobra, kada će biti održani opšti izbori, a nakon toga, šta bude.

(zurnal.info)


 ">  

Na plate budžetskih korisnika u Federaciji BiH u ovoj godini iz budžeta će otići više novca nego u 2009. godini.

Kako je planirano u budžetu FBiH za 2010. godinu za plate i naknade zaposlenih trebaće izdvojiti 233,3 miliona maraka dok je taj trošak u 2009. godini bio za 6 miliona maraka manji.


Kako je ukupan budžet FBiH za ovu godinu skresan na 1,74 milijardi, maraka sa prošlogodišnjih 2,1 milijardu maraka, a ukupan trošak za plate budžetskih korisnika povećan, konačan rezultat je da će ove godine na plate federalnih službenika otići veći dio budžeta nego godinu ranije.

Umjesto 10,6 posto ukupnog budžeta, koliko su plate administracije progutale u 2009. godini, ove godine udio plata i nakanada u budžetu FBiH narastao je na 13,3 posto ukupnog budžeta FBiH.

Ovdje je riječ samo o federalnom budžetu i federalnim zaposlenicima, a ukupan trošak adminstracije u kantonima u FBiH je BiH puno veći.

Puno bolja situacija nije ni sa ostalim budžetima u BiH.

Za činovnike nema krize

Tako je u Republici Srpskoj, kada se radi o učešću troškova za plate u entitetskom budžetu, situacija praktično ostala nepromjenjena u odnosu na prethodnu godinu.

Budžet je ostao isti, 1,6 milijardi maraka a stavka za plate je smanjena za “impresivnih” 2,4 miliona maraka. Tako bi u ovoj godini na plate budžetskih korisnika u Republici Srpskoj trebalo biti potrošeno 627,3 miliona maraka umjesto prošlogodišnjih 629,8 miliona maraka. Kada se radi o procentualnom učešću plata u ukupnim budžetskim troškovima riječ je o simboličnom smanjenju, sa 39,36 posto na 39, 21 posto.


Najveće smanjenje, kada se radi o izdvajanjima za plate i naknade zaposlenih, napravljeno je u budžetu BiH gdje je za ovu godinu za ovaj trošak planirano 671,1 milion maraka, što je za 47,6 miliona manje u odnosu na 2009. godinu.

Ipak kako je i državni budžet za ovu godinu smanjen sa prošlogodišnjih 1,41 milijardi maraka na 1,36 milijardi, procentualno učešće plata u ukupnim budžetskim troškovima samo je neznatno smanjeno, sa 50,7 posto u 2009. godini na 49,1 posto u ovoj godini.

Za državne službenike očigledno krize nema, a čini se ni za poslanike u parlamentima u BiH, koji ne vide ništa sporno u činjenici da budžetski prihodi drastično opadaju dok se suma novca za plate ne smanjuje ili što je još gore, čak i povećava.

Plate gutaju budžet

Ono što je još zanimljivije je da su izdvajanja za plate u odnosu na 2008. godinu, koja iz današnje perspektive izgleda kao “zlatno doba”, u ovoj godini u apsolutnom iznosu znatno veća, po principu “ima se, može se”.

Rekorder u ovom povećanju je budžet RS gdje je u ovoj godini za plate i naknade izdvojeno impresivnih 131 milion maraka više nego u 2008. godini. Time se i značajno povečao udio plata u ukupnim troškovima budžeta RS, sa 33 posto u 2008. godini na 39,2 posto u ovoj godini.

U budžetu FBiH na plate u ovoj godini biće potrošeno 5,6 miliona maraka više nego u 2008. godini, što samo potvrđuje da nema te krize i besparice koja može smanjiti troškove plata.

I u državnom budžetu ovogodišnji trošak plata veći je čak za 88 miliona maraka nego što je bio u 2008. godini pri čemu je udio plata u upnom budžetu ostao nepromjenjen, 49 posto. Čini se da se na državnom nivou rukovode logikom da bez obzira na visinu budžeta polovica novca treba otići na plate.


Da sve bude još zanimljivije, potpuno je nejasno kako se ove sume za plate uklapaju u proklamovanu priču o kresanju javne potrošnje i rasterećenju budžeta, na čemu navodno insistira MMF a domaće vlasti to zvanično prihvataju.

Uz ovoliko učešće plata u ukupnim budžetima i nije nego iznenadjenje da novca za ostale potrebe jednostavno nema.

Plate u budžetu, pare još kod MMF-a

Rezultat ovakvog stanja je i da su u BiH, za razliku od ostatka normalnog svijeta, državni činovnici bolje plaćeni od svojih kolega sa istim kvalifikacijama, koji su bili toliki baksuzi da ih je zapalo da rade u privatnim kompanijama.

Pri tome, šansa da se izgubi radno mjesto u državnoj administraciji je jednaka onoj da BiH osvoji svjetsko prvenstvo u fudbalu ove godine, što je sigurnost o kojoj zaposleni u privatnom sektoru ne mogu sanjati ni u najluđim snovima.

Računicu kreatora budžeta mogla bi pokvariti samo jedna “sitnica”, da priliv novca u budžete bude manji od projektovanih želja, što je sasvim realna mogućnost.

U budžete su već uračunate pare od MMF-a za koje i nije baš sigurno da će doći ukoliko svi postavljeni uslovi ne budu ispunjeni. A ključni uslov MMF-a je upravo smanjenje javne potrošnje na svim nivoima vlasti u BiH.

Po svemu sudeći, ovo previše ne zabrinjava aktuelne vlasti jer njima je jedino bitno da budžet nekako izdrži do 3.oktobra, kada će biti održani opšti izbori, a nakon toga, šta bude.

(zurnal.info)


 ">

BUDŽETI: Dok puk gladuje činovnici ponovo povećali plate

 

Na plate budžetskih korisnika u Federaciji BiH u ovoj godini iz budžeta će otići više novca nego u 2009. godini.

Kako je planirano u budžetu FBiH za 2010. godinu za plate i naknade zaposlenih trebaće izdvojiti 233,3 miliona maraka dok je taj trošak u 2009. godini bio za 6 miliona maraka manji.


Kako je ukupan budžet FBiH za ovu godinu skresan na 1,74 milijardi, maraka sa prošlogodišnjih 2,1 milijardu maraka, a ukupan trošak za plate budžetskih korisnika povećan, konačan rezultat je da će ove godine na plate federalnih službenika otići veći dio budžeta nego godinu ranije.

Umjesto 10,6 posto ukupnog budžeta, koliko su plate administracije progutale u 2009. godini, ove godine udio plata i nakanada u budžetu FBiH narastao je na 13,3 posto ukupnog budžeta FBiH.

Ovdje je riječ samo o federalnom budžetu i federalnim zaposlenicima, a ukupan trošak adminstracije u kantonima u FBiH je BiH puno veći.

Puno bolja situacija nije ni sa ostalim budžetima u BiH.

Za činovnike nema krize

Tako je u Republici Srpskoj, kada se radi o učešću troškova za plate u entitetskom budžetu, situacija praktično ostala nepromjenjena u odnosu na prethodnu godinu.

Budžet je ostao isti, 1,6 milijardi maraka a stavka za plate je smanjena za “impresivnih” 2,4 miliona maraka. Tako bi u ovoj godini na plate budžetskih korisnika u Republici Srpskoj trebalo biti potrošeno 627,3 miliona maraka umjesto prošlogodišnjih 629,8 miliona maraka. Kada se radi o procentualnom učešću plata u ukupnim budžetskim troškovima riječ je o simboličnom smanjenju, sa 39,36 posto na 39, 21 posto.


Najveće smanjenje, kada se radi o izdvajanjima za plate i naknade zaposlenih, napravljeno je u budžetu BiH gdje je za ovu godinu za ovaj trošak planirano 671,1 milion maraka, što je za 47,6 miliona manje u odnosu na 2009. godinu.

Ipak kako je i državni budžet za ovu godinu smanjen sa prošlogodišnjih 1,41 milijardi maraka na 1,36 milijardi, procentualno učešće plata u ukupnim budžetskim troškovima samo je neznatno smanjeno, sa 50,7 posto u 2009. godini na 49,1 posto u ovoj godini.

Za državne službenike očigledno krize nema, a čini se ni za poslanike u parlamentima u BiH, koji ne vide ništa sporno u činjenici da budžetski prihodi drastično opadaju dok se suma novca za plate ne smanjuje ili što je još gore, čak i povećava.

Plate gutaju budžet

Ono što je još zanimljivije je da su izdvajanja za plate u odnosu na 2008. godinu, koja iz današnje perspektive izgleda kao “zlatno doba”, u ovoj godini u apsolutnom iznosu znatno veća, po principu “ima se, može se”.

Rekorder u ovom povećanju je budžet RS gdje je u ovoj godini za plate i naknade izdvojeno impresivnih 131 milion maraka više nego u 2008. godini. Time se i značajno povečao udio plata u ukupnim troškovima budžeta RS, sa 33 posto u 2008. godini na 39,2 posto u ovoj godini.

U budžetu FBiH na plate u ovoj godini biće potrošeno 5,6 miliona maraka više nego u 2008. godini, što samo potvrđuje da nema te krize i besparice koja može smanjiti troškove plata.

I u državnom budžetu ovogodišnji trošak plata veći je čak za 88 miliona maraka nego što je bio u 2008. godini pri čemu je udio plata u upnom budžetu ostao nepromjenjen, 49 posto. Čini se da se na državnom nivou rukovode logikom da bez obzira na visinu budžeta polovica novca treba otići na plate.


Da sve bude još zanimljivije, potpuno je nejasno kako se ove sume za plate uklapaju u proklamovanu priču o kresanju javne potrošnje i rasterećenju budžeta, na čemu navodno insistira MMF a domaće vlasti to zvanično prihvataju.

Uz ovoliko učešće plata u ukupnim budžetima i nije nego iznenadjenje da novca za ostale potrebe jednostavno nema.

Plate u budžetu, pare još kod MMF-a

Rezultat ovakvog stanja je i da su u BiH, za razliku od ostatka normalnog svijeta, državni činovnici bolje plaćeni od svojih kolega sa istim kvalifikacijama, koji su bili toliki baksuzi da ih je zapalo da rade u privatnim kompanijama.

Pri tome, šansa da se izgubi radno mjesto u državnoj administraciji je jednaka onoj da BiH osvoji svjetsko prvenstvo u fudbalu ove godine, što je sigurnost o kojoj zaposleni u privatnom sektoru ne mogu sanjati ni u najluđim snovima.

Računicu kreatora budžeta mogla bi pokvariti samo jedna “sitnica”, da priliv novca u budžete bude manji od projektovanih želja, što je sasvim realna mogućnost.

U budžete su već uračunate pare od MMF-a za koje i nije baš sigurno da će doći ukoliko svi postavljeni uslovi ne budu ispunjeni. A ključni uslov MMF-a je upravo smanjenje javne potrošnje na svim nivoima vlasti u BiH.

Po svemu sudeći, ovo previše ne zabrinjava aktuelne vlasti jer njima je jedino bitno da budžet nekako izdrži do 3.oktobra, kada će biti održani opšti izbori, a nakon toga, šta bude.

(zurnal.info)


 Na plate budžetskih korisnika u Federaciji BiH u ovoj godini iz budžeta će otići više novca nego u 2009. godini.Umjesto 10,6 posto ukupnog budžeta, koliko su plate administracije progutale u 2009. godini, ove godine udio plata i nakanada u budžetu FBiH narastao je na 13,3 posto ukupnog budžeta FBiH.