Imperija Dodik

Kako je šaptom pala Skupština RS

zurnal.info

Nova zgrada Vlade RS nije koštala samo 106 miliona kako je rečeno aneksom 2 iz ugovora, jer na tu cifru trebalo je obračunati PDV, koji iznosi 17 miliona KM, što je već 123 miliona KM. Kako sve neće biti plaćeno kešom, već otplatom kredita, na ovu cijenu se dodaju i kamate bankama vrijedne 35 miliona KM, što je cifra od 158 miliona.

Druga zgrada vlade, koju je izvršna vlast otkupila od «Integre», koštala je 50 miliona KM, a kako se radi o kreditnom aranžmanu treba uračunati i pripadajuće kamate od 17 miliona, što znači da je cijena druge zgrade 67 miliona KM. Kada se ovo sabere, račun je jasan: sjedište Vlade RS koštalo je namjanje 225 miliona KM i to nije konačna cijena.

Veoma je bitno da Vlada RS nije nikada priznala da je podigla kredite za ove namjene, jer bi to značilo da je izbjegla Zakon o javnim nabavkama. I u slučaju prve i druge zgrade, kreditno se zadužio izvođač radova «Inegral inženjering», a Vlada RS je potom preuzela te kredite od njega. O tome svjedoči i Zaključak Vlade RS o načinu plaćanja nove zgrade (23.08.2007.godine) u kojem se precizira da je «Vlada RS saglasna da preduzeće «Integral inženjering» d.o.o. Laktaši , izvrši prenos svojih potraživanja od Vlade RS po Ugovoru, broj 1-01-8600-1/05, od 05.10.2005. godine, Aneksu broj 1 i Aneksu broj 2 Ugovora na prijemnike: HVB – Central Profit banka d.d. Sarajevo; Nova Banjalučka banka a.d. Banjaluka; UniCredit Zagrebačka banka a.d. Mostar i Bank Austria Creditanstalt ag Beč».

RUŠENJE SKUPŠTINE

Nema nikakve sumnje da je cijeli posao oko izgradnje administrativnog sjedišta Vlade RS bio privatni dogovor između tadašnjeg premijera Dodika i biznismena Stankovića. Uzmimo da Vlada RS govori istinu da se nije kreditno zadužila, onda se postavlja logično pitanje otkud Stankoviću 225 miliona maraka i zašto ih baš ulaže u izgradnju zgrade Vlade RS, ako nije siguran da će ta ista Vlada RS priznati troškove, preuzeti kredite i otplatiti ih?! Zašto bi Stanković podizao stotine miliona maraka kredita, ako nije siguran da će dobiti posao?! Dodik i Stanković su izigrali brojne zakone i potpuno privatizovali institucije RS, a da im niko iz vladajućeg SNSD-a nije ni skrenuo pažnju da su pretjerali u svakom pogledu. Vlada RS je morala raspisati tender za kredit za izgradnju nove zgrade i nikako nije smjela izigrati zakone, dolazeći do para posredno, preko Stankovića, čime mu je, istovremeno, omogućila ekskluzivno pravo da bude izvođač radova.

dodik3_copy

Milorad Dodik je mjesecima opravdavao izgradnju nove zgrade činjenicom da su brojne institucije u «podstanarskom statusu» i da se u te namjene godišnje troši cca 4,5 miliona KM. Prosta računica kaže sljedeće: za narednih 12 godina Vlada RS bi podstanarski status institucija platila 54 miliona KM, a za novu zgradu vlade platiće 225 miliona KM, odnosno 170 miliona više.

Tu nikakav dalji komentar nije potreban, ali se postavlja pitanje otkud Dodiku pravo da, bez ikakvog validnog opravdanja i razloga, zaduži RS za cijelih 225 miliona KM, a da za to ne zatraži dopuštenje Narodne skupštine RS, iste one institucije od koje je zahtijevao, nakon obavljenog posla, da abolira njegovo, najblaže rečeno, nezakonito ponašanje.

Milorad Dodik je, u svojstvu premijera, 25.09.2007. srušio Narodnu skupštinu Republike Srpske i pretvorio je u Nadzorni organ gradilišta na kojem su se tada privodili kraju radovi na izgradnji nove zgrade vlade.

Dodiku je i to bilo malo, pa je nagnao poslanike Narodne skupštine RS da bezuslovno podrže sve nezakonite poslove oko izgradnje nove zgrade vlade, taksativno navedene u «Informaciji o aktivnostima na izgradnji administrativnog sjedišta Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci» i na taj način dodatno podvuku njegovu moć i zvanično ga izdignu iznad svih pozitivnih zakonskih propisa ovog entiteta i istovremeno, značaj parlamenta svedu na nivo mjesnog odbora vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Narodna skupština RS konstatuje da je Vlada RS provodeći aktivnosti na izgradnji objekata iz Informacije postupila racionalno i sa pažnjom dobrog domaćina, te s tim u vezi potvrđuje sve akte koji se nalaze u Informaciji o aktivnostima na izgradnji administrativnog sjedišta Vlade RS u Banjoj Luci, zaključak je Vlade RS, koji je skupština usvojila značajnom većinom.

Ovim aktom, parlament je abolirao sve nelegalne radnje koje je Dodik preduzeo kako bi izbjegao Zakon o javnim nabavkama BiH i svom privatnom poslovnom partneru Slobodanu Stankoviću, vlasniku Konzorcijuma «Integral inženjering», koji je izvođač radova, omogućio enormnu zaradu. (Stručnjaci iz oblasti građevinarstva tvrde da je na ovom poslu budžet RS oštećen za najmanje 70 miliona maraka, jer je, kako ističu, netačno predstavljen broj izgrađenih kvadrata.)

S PAŽNJOM DOBROG DOMAĆINA

DSC_0240Sama činjenica da je Dodik eksplicitno zahtijevao da parlament usvoji pomenuti zaključak, svjedoči da je imao razloga da strahuje od istrage i da je stoga požurio da sve ozakoni, kako bi sebe zaštitio od bilo kakve odgovornosti pred organima RS.

Devastiranje skupštine bilo je galopirajuće, jer je ovaj, nekada visoki dom, sebi dozvolio luksuz da iznad zakona stavi i jednu privatnu firmu, «Integral inženjering» i njenog vlasnika Slobodana Stankovića.

Parlament je sam sebe «sa pažnjom dobrog domaćina» pretvorio u privatnu ispostavu grupe «biznismena» i u godinama koje su došle, nastavio je raditi isključivo u njihovom interesu i, po potrebi, donosio odluke kojima su se ozakonjivale sve nezakonitosti gospodara ovog entiteta. Poražavajuće je bilo slušati poslanike pozicije kako se takmiče u ispisivanju panegirika jednom nezakonitom, štetnom poslu. Nakon što je tadašnji Ministar finansija Aleksandar Džombić rekao da je cijena kvadrata u novoj zgradi cca 4600 KM, u parlamentu je krenulo licitiranje da se ta cijena što više spusti i ubijedi građane da ministar finansija nema pojma šta priča.

Sve je postalo farsa kada je Uroš Gostić, poslanik SNSD-a, «komparativnom metodom», ustvrdio da Vlada RS nije potrošila nikakve pare za zgradu Vlade, «već je zaradila preko 50 miliona KM».
Za usvajanje Informacije glasala su 52 poslanika, protiv je bilo 17, dok je 16 poslanika bilo uzdržano. Poslanici SDS-a tražili su da bude formiran skupštinski anketni odbor da utvrdi da li su ispoštovane procedure tokom izgradnje novog sjedišta Vlade RS u Banjaluci, što je odbijeno.

Milorad Dodik rekao je u obraćanju u Narodnoj skupštini da ništa nije tajna, čak je i pozvao nadležne institucije da provjere zakonitost izgradnje zgrade, da bi prilikom glasanja, njegovi poslanici glasali protiv istrage.

Pozivam kontrolne organe i sve one koji sumnjaju u ispravnost odluke u vezi sa izgradnjom ove zgrade da urade svoj posao, a Vlada Srpske biće usmjerena na nove projekte, kao što su putne komunikacije, pitanje smještaja naših predstavnika u zajedničkim institucijama…, rekao je Dodik.

Nakon usvajanja Infomacije Dodik je rekao da je Vlada RS ovaj projekat uradila u najboljoj namjeri i u interesu stabilnosti RS.

Administrativno sjedište predstavlja činjenicu koju će mnogi uvažavati kao što će uvažavati trajnost i opstanak RS i njenih institucija, naglasio je Dodik.

(Nastaviće se...)

(zurnal.info)