Imperija Dodik

Kako je “domaćinski” izgrađena zgrada RTRS

zurnal.info

Vlada RS 2005. godine donosi odluku da prenese investiciju na RT RS (Službeni glasnik br. 102, 10. 11.2005. godine,), čime Vlada RS izlazi iz posla adaptacije i izgradnje RTV doma.

Direktor Dragan Davidović počinje sa pritiskom na Upravni odbor da RT RS postane investitor. UO pristaje da bude investitor, ali pod svojim uslovima. Na sjednici od 28. 02. 2006. godine UO prihvata odluku i zadužuje menadžment da pripremi plan aktivnosti za izgradnju RTV doma u skladu sa ovom odlukom.

TRANSFORMACIJA KASARNI

Važno je istaći da je, do tada, RT RS uknjižila na svoje ime onih 6.500 m2 koje je Vlada dala RTRS-u za izgradnju zgrade RTV doma, a takođe je i Stanković uknjižio svojih 5.500 kvadrata, kojim mu je vlada platila izgradnju RTV doma i počeo da pravi svoju zgradu, iako nije ni počeo da gradi RTV dom, što mu je bila obaveza.

intrtrs1ce5Davidović, 03.03. 2006. godine, samo dva dana nakon dolaska Milorada Dodika na vlast, potpisuje aneks 1 Ugovora o izgradnji RTV doma (potpisanog 10.01.2003. godine) u kojem se precizira da je RTRS investitor i sve to čini bez ovlaštenja UO. U aneksu se više ne govori o renoviranju kasarni, već o izgradnji novih zgrada, jer je, u međuvremenu, regulacionim planom predviđeno rušenje kasarni. Zbog svega toga, on nije mogao potpisati aneks, već je imao obavezu da raspiše novi tender. Davidović to ne čini, već 10.04. 2006. godine potpisuje novi Ugovor o izgradnji RTV doma sa Slavicom Stanković, direktoricom “Integre”, (suprugom Slobodana Stankovića) o kojem, takođe, nije raspravljao UO RTRS.

Taj ugovor, iako samovoljno potpisan, na prvi pogled izgleda povoljan po RTRS, jer se njime obezbjeđuje novih 3.500 metara kvadratnih umjesto, kako je prvobitnim bilo predviđeno, renoviranih kasarni. Ali to je samo varka, jer nije Dragan Davidović mislio na RTRS, nego na Stankovićev interes. Iz ugovora se ne vidi da će RTRS morati dati saglasnost na idejni i glavni projekat, kao što je to ranije bilo predviđeno, jer u njemu nije bio preciziran rok do kojeg se treba izraditi investiciono-tehnička dokumentacija.

Suštinski, riječ je o fiktivnom ugovoru, jer nisu precizirani ni rokovi u kojima se mora završiti izgradnja RTV doma. On je potpisan samo da bi se Stankoviću omogućilo da dokaže Gradskoj upravi da je izvođač radova RTV doma, (iako to u tom trenutku suštinski još nije bio, jer radovi nisu otpočeli, niti je Ugovorom precizirano kada će otpočeti) i na osnovu toga dobija dozvolu za gradnju svoje zgrade na onih 5.500 kvadratnih metara koje mu je dodijelila Vlada RS. Stanković je počeo izgradnju svoje zgrade, koju kasnije kupuje Vlada RS za apartmane ministrima i vladinim službenicima i plaća je 50 miliona KM. Sve je jasno i projekat uzimanja narodnih para je zatvoren.

SVAĐA NA SASTANCIMA

Ni nakon što Stanković prodaje svoju zgradu Vladi RS i zgrće ogromne pare, ne počinje gradnja RTV doma. Dragan Davidović mijenja plan i traži dogradnju novih 1.750 kvadratnih metara, što bi sa onih ranije predviđenih 3.500 m2, ukupno iznosilo 5.250 kvadratnih metara RTV doma. Na sjednici UO traži potpisivanje ortačkog ugovora izmedju RTRS-a i Integre, kojim bi RTRS dao pravo Integri da na RTRS-ovoj zemlji, koje joj je dodijelila Vlada RS (6500 m2), gradi poslovni objekat, a da zauzvrat pored već potpisanih 3.500 metara kvadrata napravi još 1.750 kvadrata. Preciznije, Dragan Davidović traži da RTRS novih 1750 m2 plati zemljom, odnosno sa dijelom od onih 6.500 metara kvadratnih, koji je ovoj kući dodijelila Vlada RS.

Suština je da je to nezakonito, ali i da zemlja, oko 5000 m2 koje RTRS daje “Integri”, mnogo više košta od izgradnje dodatnih 1.750 kvadrata. Tadašnji premijer Milorad Dodik, po nagovoru Dragana Davidovića, je nekoliko puta u svoj kabinet pozivao Slobodana Stankovića, Danka Ružičića (tadašnjeg predsednika UO), Nedeljka Čubrilovića i Dragoljuba Davidovića i tražio da se otklone problemi i da se krene sa izgradnjom. Na sastancima i poslije njih bilo je mnogo svađe i vike.

Uprkos Dodikovim zahtjevima, Upravi odbor RTRS-a 27.06. 2006. godine konačno odbija plan Dragana Davidovića (glasanje je bilo 3:1, jedini je za plan glasao Mehmed Dizdar).

“UO ne prihvata prijedlog generalnog direktora RTRS-a za proširenje investicije sa 3500 m2 na 5250 m2 zbog predloženog načina finansiranja u Ugovoru o ortakluku sa “Integra inženjering”, navodi se u odluci UO i njome obavezuje menadžment da postupi po “Ugovoru koji je potpisan 10.04.2006. godine”, odnosno izgradnji 3500 m2.

Na sjednici održanoj 7.09. 2006. godine, UO donosi odluku i daje nalog menadžmentu da napravi plan programskih potreba da se svi proizvodni kapaciteti smjeste u jednu zgradu površine 3.500 kvadrata. Na istoj sjednici donesena je i odluka da će se preostali dio prostornih potreba za optimalno funkcionisanje RTRS-a rješavati naknadnim tenderom u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a u sklopu kompleksa RTV doma.

Nakon toga dolazi do izbora novog UO na čijem čelu je Zoran Levi čija je kćerka tada bila savjetnik Dodika. Novi UO prihvata sve Davidovićeve zahtjeve i tako oštećuje RTRS za ravno 28 miliona maraka.

OGROMNA ŠTETA RTRS-U

P18_Dodik_01_copyDa podsjetimo, procijenjeno je da ukupna vrijednost izgradnje 3500 m2 RTV doma košta 4.400.000, pa je Davidović smatrao da je, (u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, koji omogućava potpisivanje aneksa u vrijednosti do 50 posto osnovnog Ugovora), imao pravo potpisati aneks na osnovni Ugovor o izgradnji dodatnih 1750 m2, što implicira da je njihova vrijednost 2.200.000 KM. Zemljište od 4000 m2, kojim je on platio Stankoviću kao naknadu za izgradnju novih 1750 m2, vrijedi mnogo više od ta 2.200.000 KM. Prema tvrdnjama stručnjaka iz ove oblasti, to zemljište vrijedi ravno trideset miliona maraka.

Upravni odbor je tako prekršio brojne zakone i nanio, po Davidovićevom nagovoru, ogromnu štetu RTRS-u.

Prije svega, zemljište je trebalo da se, u skladu sa Zakonom, proda na tenderu, pa da se onda iz te novčane mase isplati Stankoviću za izgradnju dodatnih 1750 m2. Takođe je grubo prekršen i Zakon o Javnim preduzećima RS, koji u članu 40 (tačka đ) izričito zabranjuje kompenzacije Javnim preduzećima, a RTRS je registrovana kao Javno preduzeće.

Da cijela stvar bude zanimljivija, sam Davidović je u izjavi RTRS-u (13.09.2007.) potvrdio brojne nezakonitosti.

“Investicija je zatvorena na kompenzacionoj osnovi. Dakle ni jednu marku do sada na 5200 kvadrata koliko smo potpisali ugovor neće RTRS dati. Daće zemljište i zgrade u kojima je sada. I prije toga 2002 godine Vlada RS je odvojila 5000 kvadrata investitoru za izgradnju njihovih objekata”, rekao je Davidović. Tačno je da RTRS nije Stankoviću dala “jednu marku”, već ravno 28 miliona maraka.

Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o radu RTRS-a potvrđuje sve gorenavedeno, ali otkriva i druge brojne sumnjive radnje koje su počinili Milorad Dodik, Dragan Davidović, Dragoljub Davidović i Slobodan Stanković.

VJEŠTE MAHINACIJE

davidovicDragan Davidović je 19.09.2007. godine učini novo nezakonito djelo, jer Vladi RS vraća bez ikakve naknade zemljište, koje je vlada 2002 dodijelila RTRS-u, a oni uknjižili na sebe. Ovakav luping je zloupotreba, jer RTRS nikako nije mogao vratiti zemljište Vladi RS bez ikakve naknade. Uz to, RTRS je prije ovog preknjižavanja, 3.650 m2 dao Stankoviću za dogradnju RTV doma, pa nije mogao nikako Stankovićevo zemljište vratiti Vladi RS. Takođe se može zaključiti da je RTRS Vladi poklonio i onih 1.750 m2 koje treba dograditi bez ikakve naknade.

Nakon što je izvršeno nezakonito preknjižavanje, Vlada RS je krenula u namicanje cca 30 miliona maraka “Integri”.

“Vlada RS je svojim zaključkom od 02.08.2007. godine, a na osnovu mišljenja Pravobranilaštva RS, dala saglasnost RTRS da može upisati založno pravo u korist zajmoprimca na nepokretnostima površine 6.500 m2 u cilju obezbjeđivanja kreditnih sredstava u iznosu od 15 miliona Eura… od Hypo Alpe Adria Leasing iz Sarajeva radi izgradnje RTV doma i poslovnog objekta”, navodi se u Čekinom izvještaju.

Šokantno je do koje mjere su slobodni i šta sve rade: de fakto Vlada RS i RTRS su garanti privatnoj firmi “Integra” za ovaj kredit, kojim je ona sazidala poslovni objekat na zemljištu koje je Dragan Davidović mimo svih zakonskih normi ustupio Stankoviću. Ovaj kredit je Integra vratila, tako što je prodala cca 6000 m2 poslovnog prostora u zgradi koju je izgradila na zemljištu RTRS Hipo lizingu, a onda je ovaj prostor Hipo lizing prodao Poreskoj upravi RS, za cca 33 miliona KM.

Cijeli ovaj slučaj detaljno je opisan u nastavku dosijea, ali je jasno da Integra nije uložila ni marke u izgradnju svoje Poslovne zgrade, a da je na njoj, prodajući poslovne prostore institucijama RS, zaradila desetine miliona. Jednostavnije rečeno: Vlada RS je dala RTRS besplatno zemljište, čiji su oni dio ustupili Integri za 2,2 miliona KM. Nakon toga je Vlada RS odobrila da zemljište koje je ustupila RTRS, Stanković da pod hipoteku Hypo leasingu za 15 milina evra.

Od tih para je izgradio zgradu, prodao prostore preko Poreskoj upravi za cca 33 miliona KM i tako vratio kredit, a zemljište na kojem se nalaze RTV Dom i njegova poslovna zgrada nije više pod hipotekom. Genijalno, nema šta, ali je činjenica da je RTRS na ovom poslu oštećena za gotovo 28 miliona KM, kolika je razlika između procijenjene vrijednosti zemljišta od Hipo lizinga i cijene nadogradnje sprata RTV doma.

(zurnal.info)