BiH u 2012. godini

Više nezaposlenih, manje radnih mjesta, veći deficit

Ekonomski rast BiH u 2012. godini trebao bi biti maksimalno 2,09 posto, uz smanjenje broja zaposlenih od jedan posto, te rastom spoljnotrgovinskog deficita od 10 posto, u odnosu na 2011. godinu, predviđanja su Direkcije za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara BiH iznešena u dokumentu "Perspektive 2011. -2014." .

Sudeći po predviđanjima vladinih analitičara, koji su po definiciji profesionalni optimisti, građani BiH nemaju baš previše razloga radovati se godini koja je tek počela.

Manje optimistični u svojim prognozama su analitičari Unicredit banke, koji očekuju da bi ovogodišnji ekonomski rast BiH mogao iznositi jedva 0,5 posto dok su njihove kolege iz Raiffeisen bank još pesimističniji, pošto nam predviđaju rast "od oko ništa posto", odnosno da bi bruto domaći proizvod mogao ostati na nuli, na nivou 2011. godine.

Čak i ako se ove najpesimističnije prognoze ostvare, opet smo dobro prošli, jer su se prognoze za 2012. godinu, proteklih mjeseci u više navrata korigovale i to svaki put na niže. Kako se ni našem glavnom spoljnotrgovinskom partneru, Evropskoj uniji, u ovoj godini ne predviđa svijetla ekonomska perspektiva, postoji realan rizik da BiH u ovoj godini umjesto minimalnog ekonomskog rasta zabilježi pad.

Cijene nastavljaju rasti

Predviđanja domaćih i stranih analitičara uveliko se razlikuju i kod očekivane stope inflacije u ovoj godini. Prema procjenama Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, ovogodišnja stopa inflacije iznositi će 1,9 posto dok analitičari Unicredit banke očekuju stopu inflacije od 3,2 posto na godišnjem nivou. U obje varijante to će značiti dalji pad životnog standarda građana BiH, jer plate, a pogotovu penzije, rastu sporije od stope inflacije, što praktično znači da građani realno imaju sve manje novca, odnosno da im se i dalje smanjuje ionako niska kupovna moć.

Najdrastičnija razlika između domaćih i stranih ekonomskih analitičara je kod očekivanih direktnih stranih ulaganja, koja bi trebala potaći proizvodnju i kreirati nova radna mjesta.

U Direkciji za ekonomsko planiranje BiH izuzetno optimistično najavljuju da bi ovogodišnji priliv stranih investicija trebao biti "od 500 - 750 miliona KM", dok analitičari Unicredit banke očekuju strana ulaganju u vrijednosti od oko 400 miliona maraka.

Do sada su se domaći anlitičari pokazali kao izuzetno loši prognozeri, jer su uprkos njihovim najavama više od milijardu maraka stranih ulaganja u BiH u 2011. godini, teško da će ova suma u najboljem slučaju, biti veća od 300 miliona maraka kada se konačno podvuče crta.

Iako se za ovu godinu predviđa procentualno veći rast izvoza, 14,4 posto, od rasta uvoza, 11,9 posto, u praksi će to ipak dovesti do daljeg povećanja minusa BiH u trgovini sa svijetom. Jednostavno, u apsolutnom iznosu vrijednost voza je veća od vrijednosti izvoza i ta razlika se nastavlja povećavati.

Još manje radnih mjesta, više nezaposlenih

Ipak, od očekivanog statistisčkog rasta domaće ekonomije u ovoj godini obični smrtnici neće imati previše koristi, pogotovu armija nezaposlenih čiji broj raste iz dana u dan.

Surova statistika pokazuje da je i pored procjenjenog ekonomskog rasta BiH u 2011. godini od 2,41 posto "evidentno je da se tokom K2 i K3 2011. broj zaposlenih u BiH smanjuje pri poređenju sa istim kvartalima 2010. godine. Broj nezaposlenih u BiH u 2011. godini mogao biti uvećan za oko 2,5 posto, dok bi broj zaposlenih mogao biti smanjen za 0,5 posto " , navodi se u analizi Direkcije za ekonomsko planiranje.

Ako je uz rast od 2,4 posto broj nezaposlenih nastavio da raste a postojeća radna mjesta da se gase, onda se uz još manji ovogodišnji očekivani rast može očekivati da broj nezaposlenih nastaviti rasti i dalje a da se broj postojećih radnih mjesta dodatno smanjuje.

"Najveći rizik pretpostavljenom kretanju broja zaposlenih u BiH je negativan obim poslovne aktivnosti u 2012. godini u privatnom sektoru, što bi moglo doprinijeti smanjenju broja zaposlenih lica od jedan posto", predviđanje je analitičara iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

I dok državni ekonomski analitičari hladno konstatuju da nas u ovoj godini očekuje dalji gubitak radnih mjesta i povećanje broja nezapsolenih, od Vijeća ministara BiH, entitetskih i kantonalnih vlada i političkih lidera još nismo čuli šta namjeravaju konkretno preduzeti, kada i koliko će to otvoriti novih radnih mjesta i za koliko će se smanjiti broj nezaposlenih.

Za sada glavni i jedini prioritet vlada u BiH ostaje podjela nepopunjenih fotelja u vlasti, kako bi se riješio problem nezapsolenosti partijskih kadrova.

Ostatku njihovih podanika ostaje da se sami snalaze kako znaju i umiju u borbi za preživljavanje od danas do sutra, čekajući da se desi čudo i da neka "viša sila" pokrene domaću ekonomiju i stvori nova radna mjesta.

(zurnal.info)