U Sarajevu je danas završen 12. kongres Saveza samostalnih sindikata BiH, a za novog predsjednika u naredne četiri godine umjesto Edhema Bibera izabran je Ismet Bajramović, dosadašnji predsjednik Sindikata metalaca BiH.

Obraćajući se prisutnim delegatima i gostima, Bajramović je istaknuo da će tokom svog mandata aktivnosti Sindikata posebno usmjeriti na dosljednu primjenu kolektivnog ugovora, zahtijevanje od nadležnih državnih organa da se izvrši revizija privatizacije, efikasnu radnopravnu zaštitu članova sindikata i ostvarivanje veće socijalne sigurnosti zaposlenika i njihovih porodica.

Tokom dva dana rada Kongres je izabrao i novi glavni nadzorni odbor i statutarnu komisiju te programske ciljeve SSSBiH za period 2010.-2014.godina. U tim ciljevima iskazano je da Sindikat mora preuzeti odgovornost za promjenu teške ekonomsko-socijalne situacije u zemlji, te jedinstvo i solidarnost trebaju biti najveća snaga Sindikata, da se Sindikat značajnije mora založiti za učestvovanje u izradi radnopravnog zakonodavstva.

Također, istaknuto je da Sindikat u naredne četiri godine mora jačati pregovaračku funkciju, a posebno u zaštiti radničkih prava, jačati ulogu sindikalnih povjerenika , "natjerati" vlast da poštuje međunarodne ugovore i konvencije.

Kongresu je prisustvovalo 147 delegata koje zastupaju interese 200.000 članova ove najmasovnije radničke organizacije.

U svojstvu gostiju ovom četvrtom poslijeratnom Kongresu prisustvovali su sindikalni predstavnici iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Italije, Španije, Švedske i Francuske, predstavnici poslodavaca, privrednih komora i drugi gosti, a jučer, prvog dana rada delegatima Kongresa su se obratili i potpredsjednica FBiH Spomenka Mićić, i premijer FBiH Mustafa Mujezinović.

(Fena)

"> U Sarajevu je danas završen 12. kongres Saveza samostalnih sindikata BiH, a za novog predsjednika u naredne četiri godine umjesto Edhema Bibera izabran je Ismet Bajramović, dosadašnji predsjednik Sindikata metalaca BiH.

Obraćajući se prisutnim delegatima i gostima, Bajramović je istaknuo da će tokom svog mandata aktivnosti Sindikata posebno usmjeriti na dosljednu primjenu kolektivnog ugovora, zahtijevanje od nadležnih državnih organa da se izvrši revizija privatizacije, efikasnu radnopravnu zaštitu članova sindikata i ostvarivanje veće socijalne sigurnosti zaposlenika i njihovih porodica.

Tokom dva dana rada Kongres je izabrao i novi glavni nadzorni odbor i statutarnu komisiju te programske ciljeve SSSBiH za period 2010.-2014.godina. U tim ciljevima iskazano je da Sindikat mora preuzeti odgovornost za promjenu teške ekonomsko-socijalne situacije u zemlji, te jedinstvo i solidarnost trebaju biti najveća snaga Sindikata, da se Sindikat značajnije mora založiti za učestvovanje u izradi radnopravnog zakonodavstva.

Također, istaknuto je da Sindikat u naredne četiri godine mora jačati pregovaračku funkciju, a posebno u zaštiti radničkih prava, jačati ulogu sindikalnih povjerenika , "natjerati" vlast da poštuje međunarodne ugovore i konvencije.

Kongresu je prisustvovalo 147 delegata koje zastupaju interese 200.000 članova ove najmasovnije radničke organizacije.

U svojstvu gostiju ovom četvrtom poslijeratnom Kongresu prisustvovali su sindikalni predstavnici iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Italije, Španije, Švedske i Francuske, predstavnici poslodavaca, privrednih komora i drugi gosti, a jučer, prvog dana rada delegatima Kongresa su se obratili i potpredsjednica FBiH Spomenka Mićić, i premijer FBiH Mustafa Mujezinović.

(Fena)

"> U Sarajevu je danas završen 12. kongres Saveza samostalnih sindikata BiH, a za novog predsjednika u naredne četiri godine umjesto Edhema Bibera izabran je Ismet Bajramović, dosadašnji predsjednik Sindikata metalaca BiH.

Obraćajući se prisutnim delegatima i gostima, Bajramović je istaknuo da će tokom svog mandata aktivnosti Sindikata posebno usmjeriti na dosljednu primjenu kolektivnog ugovora, zahtijevanje od nadležnih državnih organa da se izvrši revizija privatizacije, efikasnu radnopravnu zaštitu članova sindikata i ostvarivanje veće socijalne sigurnosti zaposlenika i njihovih porodica.

Tokom dva dana rada Kongres je izabrao i novi glavni nadzorni odbor i statutarnu komisiju te programske ciljeve SSSBiH za period 2010.-2014.godina. U tim ciljevima iskazano je da Sindikat mora preuzeti odgovornost za promjenu teške ekonomsko-socijalne situacije u zemlji, te jedinstvo i solidarnost trebaju biti najveća snaga Sindikata, da se Sindikat značajnije mora založiti za učestvovanje u izradi radnopravnog zakonodavstva.

Također, istaknuto je da Sindikat u naredne četiri godine mora jačati pregovaračku funkciju, a posebno u zaštiti radničkih prava, jačati ulogu sindikalnih povjerenika , "natjerati" vlast da poštuje međunarodne ugovore i konvencije.

Kongresu je prisustvovalo 147 delegata koje zastupaju interese 200.000 članova ove najmasovnije radničke organizacije.

U svojstvu gostiju ovom četvrtom poslijeratnom Kongresu prisustvovali su sindikalni predstavnici iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Italije, Španije, Švedske i Francuske, predstavnici poslodavaca, privrednih komora i drugi gosti, a jučer, prvog dana rada delegatima Kongresa su se obratili i potpredsjednica FBiH Spomenka Mićić, i premijer FBiH Mustafa Mujezinović.

(Fena)

">

SINDIKATI BIH: Bajramović naslijedio Bibera

U Sarajevu je danas završen 12. kongres Saveza samostalnih sindikata BiH, a za novog predsjednika u naredne četiri godine umjesto Edhema Bibera izabran je Ismet Bajramović, dosadašnji predsjednik Sindikata metalaca BiH.

Obraćajući se prisutnim delegatima i gostima, Bajramović je istaknuo da će tokom svog mandata aktivnosti Sindikata posebno usmjeriti na dosljednu primjenu kolektivnog ugovora, zahtijevanje od nadležnih državnih organa da se izvrši revizija privatizacije, efikasnu radnopravnu zaštitu članova sindikata i ostvarivanje veće socijalne sigurnosti zaposlenika i njihovih porodica.

Tokom dva dana rada Kongres je izabrao i novi glavni nadzorni odbor i statutarnu komisiju te programske ciljeve SSSBiH za period 2010.-2014.godina. U tim ciljevima iskazano je da Sindikat mora preuzeti odgovornost za promjenu teške ekonomsko-socijalne situacije u zemlji, te jedinstvo i solidarnost trebaju biti najveća snaga Sindikata, da se Sindikat značajnije mora založiti za učestvovanje u izradi radnopravnog zakonodavstva.

Također, istaknuto je da Sindikat u naredne četiri godine mora jačati pregovaračku funkciju, a posebno u zaštiti radničkih prava, jačati ulogu sindikalnih povjerenika , "natjerati" vlast da poštuje međunarodne ugovore i konvencije.

Kongresu je prisustvovalo 147 delegata koje zastupaju interese 200.000 članova ove najmasovnije radničke organizacije.

U svojstvu gostiju ovom četvrtom poslijeratnom Kongresu prisustvovali su sindikalni predstavnici iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Italije, Španije, Švedske i Francuske, predstavnici poslodavaca, privrednih komora i drugi gosti, a jučer, prvog dana rada delegatima Kongresa su se obratili i potpredsjednica FBiH Spomenka Mićić, i premijer FBiH Mustafa Mujezinović.

(Fena)

U Sarajevu je danas završen 12. kongres Saveza samostalnih sindikata BiH, a za novog predsjednika u naredne četiri godine umjesto Edhema Bibera izabran je Ismet Bajramović, dosadašnji predsjednik Sindikata metalaca BiH.