Za aktuelnu vlast u FBiH došao je trenutak odluke. Ili će smanjiti postojeće naknade za ratne vojne invalide i demobilisane borce ili će se prije kraja godine suočiti sa bankrotom FBiH.

 

Ako Parlament FBiH prihvati prijedloge Vlade FBiH o izmjenama boračkih zakona, ratni vojni invalidi i demobilisani borci ostaće bez dobrog dijela svojih primanja. Ukoliko Parlament FBiH odbije vladine prijedloge, za ratne vojne invalide i demobilisane borce ponovo neće biti novca, tako da u svakoj kombinaciji gube.

Vlada FBiH i Parlament FBiH prebacuju jedni na druge odgovornost za donošenje nepopularnih odluk,a nadajući se da će se nekako zakoni sami promijeniti, da bi se ispunili uslovi za dobijanje druge tranše novca od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Ili da će se novac nekim čudom ukazati u federalnoj kasi.

Iako se federalni premijer i njegovi ministri sada polomiše pokušavajući, navodno postići dogovor sa predstavnicima boračkih udruženja oko smanjenja i ukidanja njihovih naknada, sa MMF-om je sve već dogovoreno još u junu prošle godine.

Svjesni smo da da su plate u javnom sektoru proteklih godina rasle veoma brzo i mi smo posvećeni da ograničimo plate na svim nivoima vlasti. Takođe federalna vlada prepoznaje potrebu smanjenja neusmjerenih transfera pojedincima” piše u Pismu o namjerama koje su u ime BiH još u junu prošle godine, potpisali tadašnji federalni premijer Nedžad Branković, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, premijer RS Milorad Dodik, te državni i entitetski ministri finansija i guverner Centralne banke BiH.

Iako je naziv dokumenta prilično bezazlen, “Pismo o namjerama” , u suštini radi se o pismenom obećanju šta će BiH uraditi da bi dobila 1,2 milijarde eura od Međunarodnog monetarnog fonda.

MMF obećanjima ne vjeruje

Poučeni ranijim iskustvima sa bh. vlastima, koje su uvijek spremno obećavale i potpisivale sve što se od njih tražilo, samo da bi dobili novac, a potom preuzete obaveze jednostavno ignorisali, ovog puta MMF je postavio vrlo jednostavno pravilo, “prvo reforme, onda pare”.

Vlada FBiH je tako dala vrlo precizna pismena obećanja MMF-u kada se radi o kresanju budžeta.

Kao prvi korak do kraja 2009. godine namjeravamo :

- Eliminisati posebne naknade za nezaposlene demobilisane borce

-Uvesti cenzus za korištenje naknada civilima i veteranima

- Smanjiti sve naknade civilima i veteranima za 10 posto i ukinuti indeksaciju”

Iako je Vlada FBiH još u junu prošle godine vrlo jasno obećala šta će napraviti, proteklih osam mjeseci uporno se poigravala sa domaćom javnošću i ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima.

Jedan dan im je obećavala da smanjenja naknada neće biti, da bi naredni dan opet tvrdila kako će biti “nekog” smanjenja ali da pojedinačne naknade neće biti smanjivane, te da bi na kraju elegantno oprala ruke od svega prebacujući vruć krompir u ruke poslanika Parlamenta FBiH.

Istovremeno u najboljoj maniri jeftinih holivudskih filmova, Vlada FBiH i federalni poslanici dodijelili su sebi uloge “dobrog i lošeg policajca”, gdje se stvara privid da Vlada FBiH, kao, hoće da borcima i invalidima smanji naknade, a parlamentarci, kao, ne daju.

Da paradoks bude kompletan, i federalni ministri i većina poslanika u federalnom parlamentu su članovi istih stranaka, pa je nejasno kako je moguće da o ovako bitnim pitanjima postoje tako različiti stavovi između vlade i parlamenta.

Vrijeme za poigravanje sa MMF-om i demobilisanim borcima i invalidima je konačno isteklo i postalo je jasno da MMF nema namjeru da federalne vlasti oslobodi njihovog dijela obaveza i da se sažali na težak položaj domaćih političara koje za pola godine očekuju izbori.

Vlada FBiH zaobišla parlament

Kako pokazuje stenogram sastanka delegacije Vlade FBiH i Misije Svjetske banke održan 10. septembra prošle godine u Sarajevu, federalni premijer Mustafa Mujezinović i njegovi ministri svjesni su da je manevarskog prostora sve manje.

Kada je bio aranžman sa MMF-om , svjesno ili nesvjesno i MMF i Vlada su prihvatili da se prave sporazumi bez zakonodavne vlasti. Da smo išli pravim putem to bi jako puno trajalo i nikad se ne bi usvojilo. isti slučaj može biti i sada, ako budemo imali krut pristup”, priznao je u razgovoru sa predstavnicima Svjetske banke federalni premijer Mustafa Mujezinović.

Ukoliko Parlament FBiH bude do kraja istrajan u igranju uloge zaštitnika demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, vladajuća koalicija ubraće nekoliko pozitivnih poena kod svojih potencijalnih birača. Za ratne vojne invalide i demobilisane borce bila bi to Pirova pobjeda.

U federalnoj kasi bez druge tranše kredita od MMF-a jednostavno novca nema dovoljno za sve planirane troškove.

Poznajući aktuelnu vlast, ne bi bilo iznenađenje ukoliko bi u tom slučaju Vlada FBiH na sve moguće načine, a to znači uskraćujući novac za sva ostala budžetska izdvajanja, pokušala da održi postojeći nivo isplata nakanada za ratne vojne invalide i demobilisane borce do 3. oktobra.

Nakon toga, novca ne bi bilo ne samo za socijalna davanja, već i za ostale budžetske korisnike što bi praktično značilo finansijski kolaps federalnog budžeta i upitne dalje isplate svih naknada, uključujući i plate federalne administracije.

Žrtvovanje vlade

Ako Parlament FBiH proguta gorku pilulu i prihvati vladin prijedlog kojima se postojeća socijalna davanja smanjuju, već planirani novac od MMF-a će stići i omogućiti kakvo takvo preživljavanje budžeta FBiH do kraja ove godine.

Samo, u tom slučaju bi se mogli očekivati izlivi nezadovoljstva članova boračkih udruženja i ratnih vojnih invalida koji bi prvenstveno bili usmjereni prema Vladi FBiH.

Socijalni bunt i protesti nisu nikada naročito zabrinjavali aktuelnu vlast. Na kraju bi se sve završavalo nekim maglovitim obećanjima i pomirenjem nezadovoljnih građana i njihovih izabranih predstagvnika.

Ovog puta jedina nepoznanica je da li bi nezadovoljnici svoj bijes mogli iskaliti na izborima u oktobru, što bi za vlast bila veća katastrofa nego bilo kakvi masovni ulični protesti. Poznajući svoje birače, aktuelna vlast ipak računa da se uvijek može osloniti na njih i njihovo kratko pamćenje.

(zurnal.info)

"> Za aktuelnu vlast u FBiH došao je trenutak odluke. Ili će smanjiti postojeće naknade za ratne vojne invalide i demobilisane borce ili će se prije kraja godine suočiti sa bankrotom FBiH.

 

Ako Parlament FBiH prihvati prijedloge Vlade FBiH o izmjenama boračkih zakona, ratni vojni invalidi i demobilisani borci ostaće bez dobrog dijela svojih primanja. Ukoliko Parlament FBiH odbije vladine prijedloge, za ratne vojne invalide i demobilisane borce ponovo neće biti novca, tako da u svakoj kombinaciji gube.

Vlada FBiH i Parlament FBiH prebacuju jedni na druge odgovornost za donošenje nepopularnih odluk,a nadajući se da će se nekako zakoni sami promijeniti, da bi se ispunili uslovi za dobijanje druge tranše novca od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Ili da će se novac nekim čudom ukazati u federalnoj kasi.

Iako se federalni premijer i njegovi ministri sada polomiše pokušavajući, navodno postići dogovor sa predstavnicima boračkih udruženja oko smanjenja i ukidanja njihovih naknada, sa MMF-om je sve već dogovoreno još u junu prošle godine.

Svjesni smo da da su plate u javnom sektoru proteklih godina rasle veoma brzo i mi smo posvećeni da ograničimo plate na svim nivoima vlasti. Takođe federalna vlada prepoznaje potrebu smanjenja neusmjerenih transfera pojedincima” piše u Pismu o namjerama koje su u ime BiH još u junu prošle godine, potpisali tadašnji federalni premijer Nedžad Branković, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, premijer RS Milorad Dodik, te državni i entitetski ministri finansija i guverner Centralne banke BiH.

Iako je naziv dokumenta prilično bezazlen, “Pismo o namjerama” , u suštini radi se o pismenom obećanju šta će BiH uraditi da bi dobila 1,2 milijarde eura od Međunarodnog monetarnog fonda.

MMF obećanjima ne vjeruje

Poučeni ranijim iskustvima sa bh. vlastima, koje su uvijek spremno obećavale i potpisivale sve što se od njih tražilo, samo da bi dobili novac, a potom preuzete obaveze jednostavno ignorisali, ovog puta MMF je postavio vrlo jednostavno pravilo, “prvo reforme, onda pare”.

Vlada FBiH je tako dala vrlo precizna pismena obećanja MMF-u kada se radi o kresanju budžeta.

Kao prvi korak do kraja 2009. godine namjeravamo :

- Eliminisati posebne naknade za nezaposlene demobilisane borce

-Uvesti cenzus za korištenje naknada civilima i veteranima

- Smanjiti sve naknade civilima i veteranima za 10 posto i ukinuti indeksaciju”

Iako je Vlada FBiH još u junu prošle godine vrlo jasno obećala šta će napraviti, proteklih osam mjeseci uporno se poigravala sa domaćom javnošću i ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima.

Jedan dan im je obećavala da smanjenja naknada neće biti, da bi naredni dan opet tvrdila kako će biti “nekog” smanjenja ali da pojedinačne naknade neće biti smanjivane, te da bi na kraju elegantno oprala ruke od svega prebacujući vruć krompir u ruke poslanika Parlamenta FBiH.

Istovremeno u najboljoj maniri jeftinih holivudskih filmova, Vlada FBiH i federalni poslanici dodijelili su sebi uloge “dobrog i lošeg policajca”, gdje se stvara privid da Vlada FBiH, kao, hoće da borcima i invalidima smanji naknade, a parlamentarci, kao, ne daju.

Da paradoks bude kompletan, i federalni ministri i većina poslanika u federalnom parlamentu su članovi istih stranaka, pa je nejasno kako je moguće da o ovako bitnim pitanjima postoje tako različiti stavovi između vlade i parlamenta.

Vrijeme za poigravanje sa MMF-om i demobilisanim borcima i invalidima je konačno isteklo i postalo je jasno da MMF nema namjeru da federalne vlasti oslobodi njihovog dijela obaveza i da se sažali na težak položaj domaćih političara koje za pola godine očekuju izbori.

Vlada FBiH zaobišla parlament

Kako pokazuje stenogram sastanka delegacije Vlade FBiH i Misije Svjetske banke održan 10. septembra prošle godine u Sarajevu, federalni premijer Mustafa Mujezinović i njegovi ministri svjesni su da je manevarskog prostora sve manje.

Kada je bio aranžman sa MMF-om , svjesno ili nesvjesno i MMF i Vlada su prihvatili da se prave sporazumi bez zakonodavne vlasti. Da smo išli pravim putem to bi jako puno trajalo i nikad se ne bi usvojilo. isti slučaj može biti i sada, ako budemo imali krut pristup”, priznao je u razgovoru sa predstavnicima Svjetske banke federalni premijer Mustafa Mujezinović.

Ukoliko Parlament FBiH bude do kraja istrajan u igranju uloge zaštitnika demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, vladajuća koalicija ubraće nekoliko pozitivnih poena kod svojih potencijalnih birača. Za ratne vojne invalide i demobilisane borce bila bi to Pirova pobjeda.

U federalnoj kasi bez druge tranše kredita od MMF-a jednostavno novca nema dovoljno za sve planirane troškove.

Poznajući aktuelnu vlast, ne bi bilo iznenađenje ukoliko bi u tom slučaju Vlada FBiH na sve moguće načine, a to znači uskraćujući novac za sva ostala budžetska izdvajanja, pokušala da održi postojeći nivo isplata nakanada za ratne vojne invalide i demobilisane borce do 3. oktobra.

Nakon toga, novca ne bi bilo ne samo za socijalna davanja, već i za ostale budžetske korisnike što bi praktično značilo finansijski kolaps federalnog budžeta i upitne dalje isplate svih naknada, uključujući i plate federalne administracije.

Žrtvovanje vlade

Ako Parlament FBiH proguta gorku pilulu i prihvati vladin prijedlog kojima se postojeća socijalna davanja smanjuju, već planirani novac od MMF-a će stići i omogućiti kakvo takvo preživljavanje budžeta FBiH do kraja ove godine.

Samo, u tom slučaju bi se mogli očekivati izlivi nezadovoljstva članova boračkih udruženja i ratnih vojnih invalida koji bi prvenstveno bili usmjereni prema Vladi FBiH.

Socijalni bunt i protesti nisu nikada naročito zabrinjavali aktuelnu vlast. Na kraju bi se sve završavalo nekim maglovitim obećanjima i pomirenjem nezadovoljnih građana i njihovih izabranih predstagvnika.

Ovog puta jedina nepoznanica je da li bi nezadovoljnici svoj bijes mogli iskaliti na izborima u oktobru, što bi za vlast bila veća katastrofa nego bilo kakvi masovni ulični protesti. Poznajući svoje birače, aktuelna vlast ipak računa da se uvijek može osloniti na njih i njihovo kratko pamćenje.

(zurnal.info)

"> Za aktuelnu vlast u FBiH došao je trenutak odluke. Ili će smanjiti postojeće naknade za ratne vojne invalide i demobilisane borce ili će se prije kraja godine suočiti sa bankrotom FBiH.

 

Ako Parlament FBiH prihvati prijedloge Vlade FBiH o izmjenama boračkih zakona, ratni vojni invalidi i demobilisani borci ostaće bez dobrog dijela svojih primanja. Ukoliko Parlament FBiH odbije vladine prijedloge, za ratne vojne invalide i demobilisane borce ponovo neće biti novca, tako da u svakoj kombinaciji gube.

Vlada FBiH i Parlament FBiH prebacuju jedni na druge odgovornost za donošenje nepopularnih odluk,a nadajući se da će se nekako zakoni sami promijeniti, da bi se ispunili uslovi za dobijanje druge tranše novca od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Ili da će se novac nekim čudom ukazati u federalnoj kasi.

Iako se federalni premijer i njegovi ministri sada polomiše pokušavajući, navodno postići dogovor sa predstavnicima boračkih udruženja oko smanjenja i ukidanja njihovih naknada, sa MMF-om je sve već dogovoreno još u junu prošle godine.

Svjesni smo da da su plate u javnom sektoru proteklih godina rasle veoma brzo i mi smo posvećeni da ograničimo plate na svim nivoima vlasti. Takođe federalna vlada prepoznaje potrebu smanjenja neusmjerenih transfera pojedincima” piše u Pismu o namjerama koje su u ime BiH još u junu prošle godine, potpisali tadašnji federalni premijer Nedžad Branković, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, premijer RS Milorad Dodik, te državni i entitetski ministri finansija i guverner Centralne banke BiH.

Iako je naziv dokumenta prilično bezazlen, “Pismo o namjerama” , u suštini radi se o pismenom obećanju šta će BiH uraditi da bi dobila 1,2 milijarde eura od Međunarodnog monetarnog fonda.

MMF obećanjima ne vjeruje

Poučeni ranijim iskustvima sa bh. vlastima, koje su uvijek spremno obećavale i potpisivale sve što se od njih tražilo, samo da bi dobili novac, a potom preuzete obaveze jednostavno ignorisali, ovog puta MMF je postavio vrlo jednostavno pravilo, “prvo reforme, onda pare”.

Vlada FBiH je tako dala vrlo precizna pismena obećanja MMF-u kada se radi o kresanju budžeta.

Kao prvi korak do kraja 2009. godine namjeravamo :

- Eliminisati posebne naknade za nezaposlene demobilisane borce

-Uvesti cenzus za korištenje naknada civilima i veteranima

- Smanjiti sve naknade civilima i veteranima za 10 posto i ukinuti indeksaciju”

Iako je Vlada FBiH još u junu prošle godine vrlo jasno obećala šta će napraviti, proteklih osam mjeseci uporno se poigravala sa domaćom javnošću i ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima.

Jedan dan im je obećavala da smanjenja naknada neće biti, da bi naredni dan opet tvrdila kako će biti “nekog” smanjenja ali da pojedinačne naknade neće biti smanjivane, te da bi na kraju elegantno oprala ruke od svega prebacujući vruć krompir u ruke poslanika Parlamenta FBiH.

Istovremeno u najboljoj maniri jeftinih holivudskih filmova, Vlada FBiH i federalni poslanici dodijelili su sebi uloge “dobrog i lošeg policajca”, gdje se stvara privid da Vlada FBiH, kao, hoće da borcima i invalidima smanji naknade, a parlamentarci, kao, ne daju.

Da paradoks bude kompletan, i federalni ministri i većina poslanika u federalnom parlamentu su članovi istih stranaka, pa je nejasno kako je moguće da o ovako bitnim pitanjima postoje tako različiti stavovi između vlade i parlamenta.

Vrijeme za poigravanje sa MMF-om i demobilisanim borcima i invalidima je konačno isteklo i postalo je jasno da MMF nema namjeru da federalne vlasti oslobodi njihovog dijela obaveza i da se sažali na težak položaj domaćih političara koje za pola godine očekuju izbori.

Vlada FBiH zaobišla parlament

Kako pokazuje stenogram sastanka delegacije Vlade FBiH i Misije Svjetske banke održan 10. septembra prošle godine u Sarajevu, federalni premijer Mustafa Mujezinović i njegovi ministri svjesni su da je manevarskog prostora sve manje.

Kada je bio aranžman sa MMF-om , svjesno ili nesvjesno i MMF i Vlada su prihvatili da se prave sporazumi bez zakonodavne vlasti. Da smo išli pravim putem to bi jako puno trajalo i nikad se ne bi usvojilo. isti slučaj može biti i sada, ako budemo imali krut pristup”, priznao je u razgovoru sa predstavnicima Svjetske banke federalni premijer Mustafa Mujezinović.

Ukoliko Parlament FBiH bude do kraja istrajan u igranju uloge zaštitnika demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, vladajuća koalicija ubraće nekoliko pozitivnih poena kod svojih potencijalnih birača. Za ratne vojne invalide i demobilisane borce bila bi to Pirova pobjeda.

U federalnoj kasi bez druge tranše kredita od MMF-a jednostavno novca nema dovoljno za sve planirane troškove.

Poznajući aktuelnu vlast, ne bi bilo iznenađenje ukoliko bi u tom slučaju Vlada FBiH na sve moguće načine, a to znači uskraćujući novac za sva ostala budžetska izdvajanja, pokušala da održi postojeći nivo isplata nakanada za ratne vojne invalide i demobilisane borce do 3. oktobra.

Nakon toga, novca ne bi bilo ne samo za socijalna davanja, već i za ostale budžetske korisnike što bi praktično značilo finansijski kolaps federalnog budžeta i upitne dalje isplate svih naknada, uključujući i plate federalne administracije.

Žrtvovanje vlade

Ako Parlament FBiH proguta gorku pilulu i prihvati vladin prijedlog kojima se postojeća socijalna davanja smanjuju, već planirani novac od MMF-a će stići i omogućiti kakvo takvo preživljavanje budžeta FBiH do kraja ove godine.

Samo, u tom slučaju bi se mogli očekivati izlivi nezadovoljstva članova boračkih udruženja i ratnih vojnih invalida koji bi prvenstveno bili usmjereni prema Vladi FBiH.

Socijalni bunt i protesti nisu nikada naročito zabrinjavali aktuelnu vlast. Na kraju bi se sve završavalo nekim maglovitim obećanjima i pomirenjem nezadovoljnih građana i njihovih izabranih predstagvnika.

Ovog puta jedina nepoznanica je da li bi nezadovoljnici svoj bijes mogli iskaliti na izborima u oktobru, što bi za vlast bila veća katastrofa nego bilo kakvi masovni ulični protesti. Poznajući svoje birače, aktuelna vlast ipak računa da se uvijek može osloniti na njih i njihovo kratko pamćenje.

(zurnal.info)

">

EKSKLUZIVNO: Vlada laže borce - sve su vec dogovorili sa MMF-om

Za aktuelnu vlast u FBiH došao je trenutak odluke. Ili će smanjiti postojeće naknade za ratne vojne invalide i demobilisane borce ili će se prije kraja godine suočiti sa bankrotom FBiH.

 

Ako Parlament FBiH prihvati prijedloge Vlade FBiH o izmjenama boračkih zakona, ratni vojni invalidi i demobilisani borci ostaće bez dobrog dijela svojih primanja. Ukoliko Parlament FBiH odbije vladine prijedloge, za ratne vojne invalide i demobilisane borce ponovo neće biti novca, tako da u svakoj kombinaciji gube.

Vlada FBiH i Parlament FBiH prebacuju jedni na druge odgovornost za donošenje nepopularnih odluk,a nadajući se da će se nekako zakoni sami promijeniti, da bi se ispunili uslovi za dobijanje druge tranše novca od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Ili da će se novac nekim čudom ukazati u federalnoj kasi.

Iako se federalni premijer i njegovi ministri sada polomiše pokušavajući, navodno postići dogovor sa predstavnicima boračkih udruženja oko smanjenja i ukidanja njihovih naknada, sa MMF-om je sve već dogovoreno još u junu prošle godine.

Svjesni smo da da su plate u javnom sektoru proteklih godina rasle veoma brzo i mi smo posvećeni da ograničimo plate na svim nivoima vlasti. Takođe federalna vlada prepoznaje potrebu smanjenja neusmjerenih transfera pojedincima” piše u Pismu o namjerama koje su u ime BiH još u junu prošle godine, potpisali tadašnji federalni premijer Nedžad Branković, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić, premijer RS Milorad Dodik, te državni i entitetski ministri finansija i guverner Centralne banke BiH.

Iako je naziv dokumenta prilično bezazlen, “Pismo o namjerama” , u suštini radi se o pismenom obećanju šta će BiH uraditi da bi dobila 1,2 milijarde eura od Međunarodnog monetarnog fonda.

MMF obećanjima ne vjeruje

Poučeni ranijim iskustvima sa bh. vlastima, koje su uvijek spremno obećavale i potpisivale sve što se od njih tražilo, samo da bi dobili novac, a potom preuzete obaveze jednostavno ignorisali, ovog puta MMF je postavio vrlo jednostavno pravilo, “prvo reforme, onda pare”.

Vlada FBiH je tako dala vrlo precizna pismena obećanja MMF-u kada se radi o kresanju budžeta.

Kao prvi korak do kraja 2009. godine namjeravamo :

- Eliminisati posebne naknade za nezaposlene demobilisane borce

-Uvesti cenzus za korištenje naknada civilima i veteranima

- Smanjiti sve naknade civilima i veteranima za 10 posto i ukinuti indeksaciju”

Iako je Vlada FBiH još u junu prošle godine vrlo jasno obećala šta će napraviti, proteklih osam mjeseci uporno se poigravala sa domaćom javnošću i ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima.

Jedan dan im je obećavala da smanjenja naknada neće biti, da bi naredni dan opet tvrdila kako će biti “nekog” smanjenja ali da pojedinačne naknade neće biti smanjivane, te da bi na kraju elegantno oprala ruke od svega prebacujući vruć krompir u ruke poslanika Parlamenta FBiH.

Istovremeno u najboljoj maniri jeftinih holivudskih filmova, Vlada FBiH i federalni poslanici dodijelili su sebi uloge “dobrog i lošeg policajca”, gdje se stvara privid da Vlada FBiH, kao, hoće da borcima i invalidima smanji naknade, a parlamentarci, kao, ne daju.

Da paradoks bude kompletan, i federalni ministri i većina poslanika u federalnom parlamentu su članovi istih stranaka, pa je nejasno kako je moguće da o ovako bitnim pitanjima postoje tako različiti stavovi između vlade i parlamenta.

Vrijeme za poigravanje sa MMF-om i demobilisanim borcima i invalidima je konačno isteklo i postalo je jasno da MMF nema namjeru da federalne vlasti oslobodi njihovog dijela obaveza i da se sažali na težak položaj domaćih političara koje za pola godine očekuju izbori.

Vlada FBiH zaobišla parlament

Kako pokazuje stenogram sastanka delegacije Vlade FBiH i Misije Svjetske banke održan 10. septembra prošle godine u Sarajevu, federalni premijer Mustafa Mujezinović i njegovi ministri svjesni su da je manevarskog prostora sve manje.

Kada je bio aranžman sa MMF-om , svjesno ili nesvjesno i MMF i Vlada su prihvatili da se prave sporazumi bez zakonodavne vlasti. Da smo išli pravim putem to bi jako puno trajalo i nikad se ne bi usvojilo. isti slučaj može biti i sada, ako budemo imali krut pristup”, priznao je u razgovoru sa predstavnicima Svjetske banke federalni premijer Mustafa Mujezinović.

Ukoliko Parlament FBiH bude do kraja istrajan u igranju uloge zaštitnika demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida, vladajuća koalicija ubraće nekoliko pozitivnih poena kod svojih potencijalnih birača. Za ratne vojne invalide i demobilisane borce bila bi to Pirova pobjeda.

U federalnoj kasi bez druge tranše kredita od MMF-a jednostavno novca nema dovoljno za sve planirane troškove.

Poznajući aktuelnu vlast, ne bi bilo iznenađenje ukoliko bi u tom slučaju Vlada FBiH na sve moguće načine, a to znači uskraćujući novac za sva ostala budžetska izdvajanja, pokušala da održi postojeći nivo isplata nakanada za ratne vojne invalide i demobilisane borce do 3. oktobra.

Nakon toga, novca ne bi bilo ne samo za socijalna davanja, već i za ostale budžetske korisnike što bi praktično značilo finansijski kolaps federalnog budžeta i upitne dalje isplate svih naknada, uključujući i plate federalne administracije.

Žrtvovanje vlade

Ako Parlament FBiH proguta gorku pilulu i prihvati vladin prijedlog kojima se postojeća socijalna davanja smanjuju, već planirani novac od MMF-a će stići i omogućiti kakvo takvo preživljavanje budžeta FBiH do kraja ove godine.

Samo, u tom slučaju bi se mogli očekivati izlivi nezadovoljstva članova boračkih udruženja i ratnih vojnih invalida koji bi prvenstveno bili usmjereni prema Vladi FBiH.

Socijalni bunt i protesti nisu nikada naročito zabrinjavali aktuelnu vlast. Na kraju bi se sve završavalo nekim maglovitim obećanjima i pomirenjem nezadovoljnih građana i njihovih izabranih predstagvnika.

Ovog puta jedina nepoznanica je da li bi nezadovoljnici svoj bijes mogli iskaliti na izborima u oktobru, što bi za vlast bila veća katastrofa nego bilo kakvi masovni ulični protesti. Poznajući svoje birače, aktuelna vlast ipak računa da se uvijek može osloniti na njih i njihovo kratko pamćenje.

(zurnal.info)

MMF i Vlada su prihvatili da se prave sporazumi bez zakonodavne vlasti. Da smo išli pravim putem to bi jako puno trajalo i nikad se ne bi usvojilo”, priznao je u razgovoru sa predstavnicima Svjetske banke federalni premijer Mustafa Mujezinović. Žurnal ekskluzivno objavljuje detalje dogovora Vlade FBiH i predstavnika MMF-a