Povodom današnje inauguracije ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, Financial Times poručuje Evropskoj uniji da mu mora pružiti ruku.

Janukovič je pokazao da je dobro zna što su mu prioriteti, tako što je za destinaciju svoga prvog putovanja u inozemstvo nakon ustoličenja izabrao Bruxelles, ali nema sumnje da će se Ukrajina, nakon otvorenoga proevropskog kursa Viktora Juščenka, pod Janukovičem vratiti tradicionalnom balansiranju između Unije i Rusije.

Ukrajina je propustila priliku da nakon narančaste revolucije ubrza integraciju u EU. Kako je Unija sada preokupirana drugim problemima, novi zamah na tome planu nije moguć.

Balansiranje između Rusije i Zapada za Ukrajinu je razumna opcija. Pritom Viktor Janukovič ne smije zaboraviti da većina Ukrajinaca budućnost zemlje vidi u Uniji.

Nikakav kratkoročni sporazum s Moskvom ne smije narušiti dugoročne izglede za učlanjenje u Uniju, zaključuje Financial Times.

(Fena)

"> Povodom današnje inauguracije ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, Financial Times poručuje Evropskoj uniji da mu mora pružiti ruku.

Janukovič je pokazao da je dobro zna što su mu prioriteti, tako što je za destinaciju svoga prvog putovanja u inozemstvo nakon ustoličenja izabrao Bruxelles, ali nema sumnje da će se Ukrajina, nakon otvorenoga proevropskog kursa Viktora Juščenka, pod Janukovičem vratiti tradicionalnom balansiranju između Unije i Rusije.

Ukrajina je propustila priliku da nakon narančaste revolucije ubrza integraciju u EU. Kako je Unija sada preokupirana drugim problemima, novi zamah na tome planu nije moguć.

Balansiranje između Rusije i Zapada za Ukrajinu je razumna opcija. Pritom Viktor Janukovič ne smije zaboraviti da većina Ukrajinaca budućnost zemlje vidi u Uniji.

Nikakav kratkoročni sporazum s Moskvom ne smije narušiti dugoročne izglede za učlanjenje u Uniju, zaključuje Financial Times.

(Fena)

"> Povodom današnje inauguracije ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, Financial Times poručuje Evropskoj uniji da mu mora pružiti ruku.

Janukovič je pokazao da je dobro zna što su mu prioriteti, tako što je za destinaciju svoga prvog putovanja u inozemstvo nakon ustoličenja izabrao Bruxelles, ali nema sumnje da će se Ukrajina, nakon otvorenoga proevropskog kursa Viktora Juščenka, pod Janukovičem vratiti tradicionalnom balansiranju između Unije i Rusije.

Ukrajina je propustila priliku da nakon narančaste revolucije ubrza integraciju u EU. Kako je Unija sada preokupirana drugim problemima, novi zamah na tome planu nije moguć.

Balansiranje između Rusije i Zapada za Ukrajinu je razumna opcija. Pritom Viktor Janukovič ne smije zaboraviti da većina Ukrajinaca budućnost zemlje vidi u Uniji.

Nikakav kratkoročni sporazum s Moskvom ne smije narušiti dugoročne izglede za učlanjenje u Uniju, zaključuje Financial Times.

(Fena)

">

FINANCIAL TIMES: Pružiti ruku Janukoviču

Povodom današnje inauguracije ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, Financial Times poručuje Evropskoj uniji da mu mora pružiti ruku.

Janukovič je pokazao da je dobro zna što su mu prioriteti, tako što je za destinaciju svoga prvog putovanja u inozemstvo nakon ustoličenja izabrao Bruxelles, ali nema sumnje da će se Ukrajina, nakon otvorenoga proevropskog kursa Viktora Juščenka, pod Janukovičem vratiti tradicionalnom balansiranju između Unije i Rusije.

Ukrajina je propustila priliku da nakon narančaste revolucije ubrza integraciju u EU. Kako je Unija sada preokupirana drugim problemima, novi zamah na tome planu nije moguć.

Balansiranje između Rusije i Zapada za Ukrajinu je razumna opcija. Pritom Viktor Janukovič ne smije zaboraviti da većina Ukrajinaca budućnost zemlje vidi u Uniji.

Nikakav kratkoročni sporazum s Moskvom ne smije narušiti dugoročne izglede za učlanjenje u Uniju, zaključuje Financial Times.

(Fena)

Povodom današnje inauguracije ukrajinskog predsjednika Viktora Janukoviča, Financial Times poručuje Evropskoj uniji da mu mora pružiti ruku.