ekskluzivno

Premijer FBiH pod HITNO traži savjetnika - proroka

zurnal.info

“Vanredno je stanje pa, ako neko poznaje nekog proroka, treba ga angažirati da vidimo dalje šta će se dešavati. Ovo su padavine koje se dešavaju jednom u 100 godina i ko je imao prognozu i ko je mogao znati da će se to dešavati!?”, rekao je Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine za jedne ovdašnje novine.

Nije se strava ni ohladila a agilni premijer je krenuo u akciju i pod oznakom HITNO! raspisao Javni konkurs za mjesto savjetnika-proroka. Konkurs iz razumljivih razloga nije javno objavljen jer kakav je to prorok koji nije predvidio ovakav poziv.

Ipak, Žurnalovi proroci su istražili i došli do sadržaja ovog dokumenta koji ekskluzivno objavljujemo:

 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa članom 1. Za kona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Herce govine, u ime Vlade Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Vladi Federacije

 

-Prorok - savjetnik premijera za vremenske neprilike, elementarne nepogode, stručnjak za kijamet (ekspert za kijametski dan) ........................................................- 1 (jedan) izvršilac/izvršiteljica

 

Opis poslova:

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

-Najmanje završena četiri razreda osnovne škole, prednost imaju oni koji su završili svih osam.

 

-Najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti proročanstava, pisanja zapisa, gatanja, bacanja sihira, uroka svih vrsta, bijele i crne magije; prednost imaju kandidati specijalisti za predviđanja elementarnih nepogoda.

 

-Dobro poznavanje razbacivanja graha,

 

-Čitanje iz dlana na sva tri b/h/s jezika, bez zamuckivanja.

 

-Dubinsko gledanje u šolju/fildžan/šalicu.

 

-Razbacano najmanje deset escajga kašika, rostfrei inox, proizvedenih po standardima EU.

 

-Završen najmanje sedmi nivo kursa iz tarota certificiran by Milan Tarot.

 

-Poznavanje rada na crno.

 

-Posjedovanje zajedničkog jezika sa vrhom vladajućih stranaka.

 

Prijavljivanje na konkurs:

 

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru proroka Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH prijavlju ju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije. PRAVI kandidati će znati gdje se obrazac može preuzeti.

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 

1. Dokaz o:

-predviđenom najmanje jednom zemljotresu,

- predviđenje dvije snježne padavine paralizirajućeg karaktera,

-predviđena tri požara vrijednosti materijalne štete najmanje 2 miliona konvertibilnih maraka i

-deset poplava sa ljudskim žrtvama.

 

Kandidati koji u svom portfoliju imaju predviđenu najezdu skakavaca i pad vrijednosti eura, nemaju prednost.

 

2. Potvrdu iz biblioteke da su pročitali najmanje tri knjige o Harryju Poteru.

 

3. Certifikat ISO (International Sihirbay Organization).

 

4. Kandidati koji nisu predvidjeli i najavili pobjedu stranaka Platforme ne mogu učestvovati na ovom Konkursu.

 

5. Popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH može se preuzeti.

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, neće biti obaviješteni. Oni koji ispunjavaju uslove sami će znati da je izabrani kandidat dužan u roku dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odno sno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

PREMIJER LIČNO                          

 

(objavljeno na zurnal.info)