Kompanije iz BiH ponudile su potencijalnim investitorima na Sarajevo Business Forumu 157 projekata iz oblasti energetike, infrastrukture, poljoprivrede i turizma za čiju realizaciju bi trebalo ukupno 11 milijardi eura.
Dvodnevni međunarodni forum koji zajednički organizuju sarajevska BBI banka i Grupa Islamske razvojne banke i koji je počeo u utorak u Sarajevu, po najavama organizatora okupiće 590 učesnika, dok među potencijalnim investitorima dominiraju oni iz islamskih zemalja.

Forumu ne mnajka ni političke težine, jer tu su i turski premijer Erdogan kao i njegov ministar vanjskih poslova Davoutoglu, generalni sekretar Organizacije islamske konferencije (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu, predsjednik Islamske banke za razvoj Ahmad Mohamed Ali, kao i bivši premijer Malezije Mahatir Mohamed koji je i dalje nesumnjivi politički autoritet u Maleziji.

Nije sporno da su strani investitori koji su došli u Sarajevo ozbiljni igrači i da imaju novca. Uostalom, trenutno u svijetu svježeg novca za investiranje u izobilju imaju samo Kinezi i arapske zemlje kojima je glavni izvor prihoda nafta.

Koliko će domaći poduzetnici i menadžeri biti uspješni u pronalaženju finansijera za svoje projekte, već je druga priča.

Ovdje se ne radi o sadaki već o poslu, a tu emocije ne igraju nikakvu ulogu, već isključivo profitabilnost projekta i realna mogućnost za njegovu brzu realizaciju.

BiH se do sada nije proslavila u privlačenju investitora iz islamskih zemalja pogotovu kada se radi o ulaganjim u proizvodnju.

Pare nikada nisu bile problem, ali kvalitet ponuđenih projekata jeste, kao i ukupno poslovno okruženje odnosno (ne)efikasnost državnog aparata kada se radi o obezbjeđivanju svih neophodnih dozvola i saglasnosti.

Već godinama poduzetnici iz BiH igraju se gluvih telefona sa investitorima iz islamskih zemalja, poput Kuvajta čija je vlada odobrila stotinak miliona dolara za investiranje u BiH.

Kuvajtski investitori uporno traže da vide ne samo ideju nego kompletnu studiju sa jasnom računicom, detaljnim analizama i studijama izvodljivosti te riješenim administrativnim pitanjima, napominjući da ih zanima proitvodnja hrane i turizam.

Njihovi nesuđeni domaći partneri uglavnom se zadržavaju na ponavljanju da imaju “sjajan projekat” što se u principu svodi na “samo vi dajte pare, za ostalo ćemo lako”.

Lijepo je što će se na ovoj konferenciji pojaviti čelni ljudi BiH i FBiH, ali je problem što sudbini stranih investicija u BiH ne odlučuju oni već uglavnom činovnici u opštinama i kantonima, a još se nije rodio taj strani investitor koga oni ne bi bili u stanju da otjeraju iz BiH nakon što ga temeljito izmrcvare u labirintu domaćih međusobno kontradiktornih propisa i nedefinisanih nadležnosti.

Kakvi će biti konkretni rezultati ove konferencije, odnosno koliko su ponuđeni projekti privlačni investitorima, vidjet će se tek za par mjeseci kada investitori temeljito izanaliziraju oni što im se nudi i izvagaju da li im se to isplati.

Za sada jedini siguran posao je napravio Adil Kulenović, vlasnik sarajevske lokalne TV stanice “Studio 99” čije je preuzimanje najavila katarska TV “Al Jazeera” i čiji  generalni direktor Wadah Khanfar  bi trebao biti prisutan na konferenciji.

S obzirom da je u 2009, godini BiH, prema podacima Agencije za promociju stranih investicija BiH, uknjižila jedva 452 miliona eura direktnih stranih investicija, ukoliko bi od traženih 11 milijardi eura strani investitori uložili samo 10 posto bio bi to sjajan uspjeh.

(zurnal.info)

"> Kompanije iz BiH ponudile su potencijalnim investitorima na Sarajevo Business Forumu 157 projekata iz oblasti energetike, infrastrukture, poljoprivrede i turizma za čiju realizaciju bi trebalo ukupno 11 milijardi eura.
Dvodnevni međunarodni forum koji zajednički organizuju sarajevska BBI banka i Grupa Islamske razvojne banke i koji je počeo u utorak u Sarajevu, po najavama organizatora okupiće 590 učesnika, dok među potencijalnim investitorima dominiraju oni iz islamskih zemalja.

Forumu ne mnajka ni političke težine, jer tu su i turski premijer Erdogan kao i njegov ministar vanjskih poslova Davoutoglu, generalni sekretar Organizacije islamske konferencije (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu, predsjednik Islamske banke za razvoj Ahmad Mohamed Ali, kao i bivši premijer Malezije Mahatir Mohamed koji je i dalje nesumnjivi politički autoritet u Maleziji.

Nije sporno da su strani investitori koji su došli u Sarajevo ozbiljni igrači i da imaju novca. Uostalom, trenutno u svijetu svježeg novca za investiranje u izobilju imaju samo Kinezi i arapske zemlje kojima je glavni izvor prihoda nafta.

Koliko će domaći poduzetnici i menadžeri biti uspješni u pronalaženju finansijera za svoje projekte, već je druga priča.

Ovdje se ne radi o sadaki već o poslu, a tu emocije ne igraju nikakvu ulogu, već isključivo profitabilnost projekta i realna mogućnost za njegovu brzu realizaciju.

BiH se do sada nije proslavila u privlačenju investitora iz islamskih zemalja pogotovu kada se radi o ulaganjim u proizvodnju.

Pare nikada nisu bile problem, ali kvalitet ponuđenih projekata jeste, kao i ukupno poslovno okruženje odnosno (ne)efikasnost državnog aparata kada se radi o obezbjeđivanju svih neophodnih dozvola i saglasnosti.

Već godinama poduzetnici iz BiH igraju se gluvih telefona sa investitorima iz islamskih zemalja, poput Kuvajta čija je vlada odobrila stotinak miliona dolara za investiranje u BiH.

Kuvajtski investitori uporno traže da vide ne samo ideju nego kompletnu studiju sa jasnom računicom, detaljnim analizama i studijama izvodljivosti te riješenim administrativnim pitanjima, napominjući da ih zanima proitvodnja hrane i turizam.

Njihovi nesuđeni domaći partneri uglavnom se zadržavaju na ponavljanju da imaju “sjajan projekat” što se u principu svodi na “samo vi dajte pare, za ostalo ćemo lako”.

Lijepo je što će se na ovoj konferenciji pojaviti čelni ljudi BiH i FBiH, ali je problem što sudbini stranih investicija u BiH ne odlučuju oni već uglavnom činovnici u opštinama i kantonima, a još se nije rodio taj strani investitor koga oni ne bi bili u stanju da otjeraju iz BiH nakon što ga temeljito izmrcvare u labirintu domaćih međusobno kontradiktornih propisa i nedefinisanih nadležnosti.

Kakvi će biti konkretni rezultati ove konferencije, odnosno koliko su ponuđeni projekti privlačni investitorima, vidjet će se tek za par mjeseci kada investitori temeljito izanaliziraju oni što im se nudi i izvagaju da li im se to isplati.

Za sada jedini siguran posao je napravio Adil Kulenović, vlasnik sarajevske lokalne TV stanice “Studio 99” čije je preuzimanje najavila katarska TV “Al Jazeera” i čiji  generalni direktor Wadah Khanfar  bi trebao biti prisutan na konferenciji.

S obzirom da je u 2009, godini BiH, prema podacima Agencije za promociju stranih investicija BiH, uknjižila jedva 452 miliona eura direktnih stranih investicija, ukoliko bi od traženih 11 milijardi eura strani investitori uložili samo 10 posto bio bi to sjajan uspjeh.

(zurnal.info)

"> Kompanije iz BiH ponudile su potencijalnim investitorima na Sarajevo Business Forumu 157 projekata iz oblasti energetike, infrastrukture, poljoprivrede i turizma za čiju realizaciju bi trebalo ukupno 11 milijardi eura.
Dvodnevni međunarodni forum koji zajednički organizuju sarajevska BBI banka i Grupa Islamske razvojne banke i koji je počeo u utorak u Sarajevu, po najavama organizatora okupiće 590 učesnika, dok među potencijalnim investitorima dominiraju oni iz islamskih zemalja.

Forumu ne mnajka ni političke težine, jer tu su i turski premijer Erdogan kao i njegov ministar vanjskih poslova Davoutoglu, generalni sekretar Organizacije islamske konferencije (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu, predsjednik Islamske banke za razvoj Ahmad Mohamed Ali, kao i bivši premijer Malezije Mahatir Mohamed koji je i dalje nesumnjivi politički autoritet u Maleziji.

Nije sporno da su strani investitori koji su došli u Sarajevo ozbiljni igrači i da imaju novca. Uostalom, trenutno u svijetu svježeg novca za investiranje u izobilju imaju samo Kinezi i arapske zemlje kojima je glavni izvor prihoda nafta.

Koliko će domaći poduzetnici i menadžeri biti uspješni u pronalaženju finansijera za svoje projekte, već je druga priča.

Ovdje se ne radi o sadaki već o poslu, a tu emocije ne igraju nikakvu ulogu, već isključivo profitabilnost projekta i realna mogućnost za njegovu brzu realizaciju.

BiH se do sada nije proslavila u privlačenju investitora iz islamskih zemalja pogotovu kada se radi o ulaganjim u proizvodnju.

Pare nikada nisu bile problem, ali kvalitet ponuđenih projekata jeste, kao i ukupno poslovno okruženje odnosno (ne)efikasnost državnog aparata kada se radi o obezbjeđivanju svih neophodnih dozvola i saglasnosti.

Već godinama poduzetnici iz BiH igraju se gluvih telefona sa investitorima iz islamskih zemalja, poput Kuvajta čija je vlada odobrila stotinak miliona dolara za investiranje u BiH.

Kuvajtski investitori uporno traže da vide ne samo ideju nego kompletnu studiju sa jasnom računicom, detaljnim analizama i studijama izvodljivosti te riješenim administrativnim pitanjima, napominjući da ih zanima proitvodnja hrane i turizam.

Njihovi nesuđeni domaći partneri uglavnom se zadržavaju na ponavljanju da imaju “sjajan projekat” što se u principu svodi na “samo vi dajte pare, za ostalo ćemo lako”.

Lijepo je što će se na ovoj konferenciji pojaviti čelni ljudi BiH i FBiH, ali je problem što sudbini stranih investicija u BiH ne odlučuju oni već uglavnom činovnici u opštinama i kantonima, a još se nije rodio taj strani investitor koga oni ne bi bili u stanju da otjeraju iz BiH nakon što ga temeljito izmrcvare u labirintu domaćih međusobno kontradiktornih propisa i nedefinisanih nadležnosti.

Kakvi će biti konkretni rezultati ove konferencije, odnosno koliko su ponuđeni projekti privlačni investitorima, vidjet će se tek za par mjeseci kada investitori temeljito izanaliziraju oni što im se nudi i izvagaju da li im se to isplati.

Za sada jedini siguran posao je napravio Adil Kulenović, vlasnik sarajevske lokalne TV stanice “Studio 99” čije je preuzimanje najavila katarska TV “Al Jazeera” i čiji  generalni direktor Wadah Khanfar  bi trebao biti prisutan na konferenciji.

S obzirom da je u 2009, godini BiH, prema podacima Agencije za promociju stranih investicija BiH, uknjižila jedva 452 miliona eura direktnih stranih investicija, ukoliko bi od traženih 11 milijardi eura strani investitori uložili samo 10 posto bio bi to sjajan uspjeh.

(zurnal.info)

">

Sarajevo Business Forum: Potraga za 11 milijardi eura

Kompanije iz BiH ponudile su potencijalnim investitorima na Sarajevo Business Forumu 157 projekata iz oblasti energetike, infrastrukture, poljoprivrede i turizma za čiju realizaciju bi trebalo ukupno 11 milijardi eura.
Dvodnevni međunarodni forum koji zajednički organizuju sarajevska BBI banka i Grupa Islamske razvojne banke i koji je počeo u utorak u Sarajevu, po najavama organizatora okupiće 590 učesnika, dok među potencijalnim investitorima dominiraju oni iz islamskih zemalja.

Forumu ne mnajka ni političke težine, jer tu su i turski premijer Erdogan kao i njegov ministar vanjskih poslova Davoutoglu, generalni sekretar Organizacije islamske konferencije (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu, predsjednik Islamske banke za razvoj Ahmad Mohamed Ali, kao i bivši premijer Malezije Mahatir Mohamed koji je i dalje nesumnjivi politički autoritet u Maleziji.

Nije sporno da su strani investitori koji su došli u Sarajevo ozbiljni igrači i da imaju novca. Uostalom, trenutno u svijetu svježeg novca za investiranje u izobilju imaju samo Kinezi i arapske zemlje kojima je glavni izvor prihoda nafta.

Koliko će domaći poduzetnici i menadžeri biti uspješni u pronalaženju finansijera za svoje projekte, već je druga priča.

Ovdje se ne radi o sadaki već o poslu, a tu emocije ne igraju nikakvu ulogu, već isključivo profitabilnost projekta i realna mogućnost za njegovu brzu realizaciju.

BiH se do sada nije proslavila u privlačenju investitora iz islamskih zemalja pogotovu kada se radi o ulaganjim u proizvodnju.

Pare nikada nisu bile problem, ali kvalitet ponuđenih projekata jeste, kao i ukupno poslovno okruženje odnosno (ne)efikasnost državnog aparata kada se radi o obezbjeđivanju svih neophodnih dozvola i saglasnosti.

Već godinama poduzetnici iz BiH igraju se gluvih telefona sa investitorima iz islamskih zemalja, poput Kuvajta čija je vlada odobrila stotinak miliona dolara za investiranje u BiH.

Kuvajtski investitori uporno traže da vide ne samo ideju nego kompletnu studiju sa jasnom računicom, detaljnim analizama i studijama izvodljivosti te riješenim administrativnim pitanjima, napominjući da ih zanima proitvodnja hrane i turizam.

Njihovi nesuđeni domaći partneri uglavnom se zadržavaju na ponavljanju da imaju “sjajan projekat” što se u principu svodi na “samo vi dajte pare, za ostalo ćemo lako”.

Lijepo je što će se na ovoj konferenciji pojaviti čelni ljudi BiH i FBiH, ali je problem što sudbini stranih investicija u BiH ne odlučuju oni već uglavnom činovnici u opštinama i kantonima, a još se nije rodio taj strani investitor koga oni ne bi bili u stanju da otjeraju iz BiH nakon što ga temeljito izmrcvare u labirintu domaćih međusobno kontradiktornih propisa i nedefinisanih nadležnosti.

Kakvi će biti konkretni rezultati ove konferencije, odnosno koliko su ponuđeni projekti privlačni investitorima, vidjet će se tek za par mjeseci kada investitori temeljito izanaliziraju oni što im se nudi i izvagaju da li im se to isplati.

Za sada jedini siguran posao je napravio Adil Kulenović, vlasnik sarajevske lokalne TV stanice “Studio 99” čije je preuzimanje najavila katarska TV “Al Jazeera” i čiji  generalni direktor Wadah Khanfar  bi trebao biti prisutan na konferenciji.

S obzirom da je u 2009, godini BiH, prema podacima Agencije za promociju stranih investicija BiH, uknjižila jedva 452 miliona eura direktnih stranih investicija, ukoliko bi od traženih 11 milijardi eura strani investitori uložili samo 10 posto bio bi to sjajan uspjeh.

(zurnal.info)

Kompanije iz BiH ponudile su potencijalnim investitorima na Sarajevo Business Forumu 157 projekata iz oblasti energetike, infrastrukture, poljoprivrede i turizma za čiju realizaciju bi trebalo ukupno 11 milijardi eura.