Demonstracije koje su danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH organizirale četiri temeljne boračke organizacije pretvorile su se u žestoki sukob dijela demonstranata i pripadnika specijalne policije koja je čuvala zgradu Vlade.

Demonstracije zakazane zbog zahtjeva boračkih organizacija trebalo je da počnu smbolično u 12,05 sati.

Međutim, već pola sata pred početak protesta demonstranti su uklonili zaštitnu ogradu, a pojedinci iz mase su počeli gađati zgradu Vlade i policiju kamenjem, flašama i drugim predmetima.

Organizatori su nakon toga pozvali demonstrante da ispoštuju zahtjeve svojih predstavnika i suzdrže se od svega što može nanijeti štetu njihovim zahtjevima, ocijenivši da ovakvo ponašanje može da ih omete u ostvarivanju njihovih prava.

Jedan od zahtjeva je bio da se demonstrantima u 13 sati obrati federalni premijer Mustafa Mujezinović.

Nakon što se ni premijer ni niko drugi iz Vlade nije obratio demonstrantima u to vrijeme, organzratori su pozvali predsjednike svih kantonalnih boračkih organizacija na konsultacije.

U narednih više od sat vremena demonstrantima se niko nije obratio. U međuvremenu je čak izgledalo da se atmosfera stišala.

Međutim, tada je krenulo, najprije pojedinačno, a kasnije sve više i više bacanje flaša i kamenja na policiju i zgradu vlade. Policija je odgovorila suzavcem, nakon čega se dio demonstranata počeo povlčiti u park iza II gimnazije ili razilaziti, ali je jedna grupa nastavila sukob sa policijom uprkos tome.

Povremeno su se čule i eksplozije topovskih udara, a iz mase su počeli izlaziti povrijeđeni i veliki broj onih koji se žalio na posljedice udisanja suzavca.

Kola hitne pomoći su intervenirala u više navrata, a glasnogovornica Kliničko-univerzitetskog centra u Sarajevu
Biljana Jandrić nam je kazala da je više od 30 protestanata zbrinuto.

Broj demonstranata je procijenjen različito, od 4.000 do 6.000.

{slimbox images/Galerije/prot/1.jpg,images/Galerije/prot/1.jpg;images/Galerije/prot/2.jpg,images/Galerije/prot/2.jpg;images/Galerije/prot/3.jpg,images/Galerije/prot/3.jpg;images/Galerije/prot/4.jpg,images/Galerije/prot/4.jpg;images/Galerije/prot/5.jpg,images/Galerije/prot/5.jpg;images/Galerije/prot/6.jpg,images/Galerije/prot/6.jpg;images/Galerije/prot/7.jpg,images/Galerije/prot/7.jpg;images/Galerije/prot/8.jpg,images/Galerije/prot/8.jpg;images/Galerije/prot/9.jpg,images/Galerije/prot/9.jpg;images/Galerije/prot/10.jpg,images/Galerije/prot/10.jpg;images/Galerije/prot/11.jpg,images/Galerije/prot/11.jpg;images/Galerije/prot/12.jpg,images/Galerije/prot/12.jpg;images/Galerije/prot/13.jpg,images/Galerije/prot/13.jpg;images/Galerije/prot/14.jpg,images/Galerije/prot/14.jpg}

(Zurnal/FENA)

"> Demonstracije koje su danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH organizirale četiri temeljne boračke organizacije pretvorile su se u žestoki sukob dijela demonstranata i pripadnika specijalne policije koja je čuvala zgradu Vlade.

Demonstracije zakazane zbog zahtjeva boračkih organizacija trebalo je da počnu smbolično u 12,05 sati.

Međutim, već pola sata pred početak protesta demonstranti su uklonili zaštitnu ogradu, a pojedinci iz mase su počeli gađati zgradu Vlade i policiju kamenjem, flašama i drugim predmetima.

Organizatori su nakon toga pozvali demonstrante da ispoštuju zahtjeve svojih predstavnika i suzdrže se od svega što može nanijeti štetu njihovim zahtjevima, ocijenivši da ovakvo ponašanje može da ih omete u ostvarivanju njihovih prava.

Jedan od zahtjeva je bio da se demonstrantima u 13 sati obrati federalni premijer Mustafa Mujezinović.

Nakon što se ni premijer ni niko drugi iz Vlade nije obratio demonstrantima u to vrijeme, organzratori su pozvali predsjednike svih kantonalnih boračkih organizacija na konsultacije.

U narednih više od sat vremena demonstrantima se niko nije obratio. U međuvremenu je čak izgledalo da se atmosfera stišala.

Međutim, tada je krenulo, najprije pojedinačno, a kasnije sve više i više bacanje flaša i kamenja na policiju i zgradu vlade. Policija je odgovorila suzavcem, nakon čega se dio demonstranata počeo povlčiti u park iza II gimnazije ili razilaziti, ali je jedna grupa nastavila sukob sa policijom uprkos tome.

Povremeno su se čule i eksplozije topovskih udara, a iz mase su počeli izlaziti povrijeđeni i veliki broj onih koji se žalio na posljedice udisanja suzavca.

Kola hitne pomoći su intervenirala u više navrata, a glasnogovornica Kliničko-univerzitetskog centra u Sarajevu
Biljana Jandrić nam je kazala da je više od 30 protestanata zbrinuto.

Broj demonstranata je procijenjen različito, od 4.000 do 6.000.

{slimbox images/Galerije/prot/1.jpg,images/Galerije/prot/1.jpg;images/Galerije/prot/2.jpg,images/Galerije/prot/2.jpg;images/Galerije/prot/3.jpg,images/Galerije/prot/3.jpg;images/Galerije/prot/4.jpg,images/Galerije/prot/4.jpg;images/Galerije/prot/5.jpg,images/Galerije/prot/5.jpg;images/Galerije/prot/6.jpg,images/Galerije/prot/6.jpg;images/Galerije/prot/7.jpg,images/Galerije/prot/7.jpg;images/Galerije/prot/8.jpg,images/Galerije/prot/8.jpg;images/Galerije/prot/9.jpg,images/Galerije/prot/9.jpg;images/Galerije/prot/10.jpg,images/Galerije/prot/10.jpg;images/Galerije/prot/11.jpg,images/Galerije/prot/11.jpg;images/Galerije/prot/12.jpg,images/Galerije/prot/12.jpg;images/Galerije/prot/13.jpg,images/Galerije/prot/13.jpg;images/Galerije/prot/14.jpg,images/Galerije/prot/14.jpg}

(Zurnal/FENA)

"> Demonstracije koje su danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH organizirale četiri temeljne boračke organizacije pretvorile su se u žestoki sukob dijela demonstranata i pripadnika specijalne policije koja je čuvala zgradu Vlade.

Demonstracije zakazane zbog zahtjeva boračkih organizacija trebalo je da počnu smbolično u 12,05 sati.

Međutim, već pola sata pred početak protesta demonstranti su uklonili zaštitnu ogradu, a pojedinci iz mase su počeli gađati zgradu Vlade i policiju kamenjem, flašama i drugim predmetima.

Organizatori su nakon toga pozvali demonstrante da ispoštuju zahtjeve svojih predstavnika i suzdrže se od svega što može nanijeti štetu njihovim zahtjevima, ocijenivši da ovakvo ponašanje može da ih omete u ostvarivanju njihovih prava.

Jedan od zahtjeva je bio da se demonstrantima u 13 sati obrati federalni premijer Mustafa Mujezinović.

Nakon što se ni premijer ni niko drugi iz Vlade nije obratio demonstrantima u to vrijeme, organzratori su pozvali predsjednike svih kantonalnih boračkih organizacija na konsultacije.

U narednih više od sat vremena demonstrantima se niko nije obratio. U međuvremenu je čak izgledalo da se atmosfera stišala.

Međutim, tada je krenulo, najprije pojedinačno, a kasnije sve više i više bacanje flaša i kamenja na policiju i zgradu vlade. Policija je odgovorila suzavcem, nakon čega se dio demonstranata počeo povlčiti u park iza II gimnazije ili razilaziti, ali je jedna grupa nastavila sukob sa policijom uprkos tome.

Povremeno su se čule i eksplozije topovskih udara, a iz mase su počeli izlaziti povrijeđeni i veliki broj onih koji se žalio na posljedice udisanja suzavca.

Kola hitne pomoći su intervenirala u više navrata, a glasnogovornica Kliničko-univerzitetskog centra u Sarajevu
Biljana Jandrić nam je kazala da je više od 30 protestanata zbrinuto.

Broj demonstranata je procijenjen različito, od 4.000 do 6.000.

{slimbox images/Galerije/prot/1.jpg,images/Galerije/prot/1.jpg;images/Galerije/prot/2.jpg,images/Galerije/prot/2.jpg;images/Galerije/prot/3.jpg,images/Galerije/prot/3.jpg;images/Galerije/prot/4.jpg,images/Galerije/prot/4.jpg;images/Galerije/prot/5.jpg,images/Galerije/prot/5.jpg;images/Galerije/prot/6.jpg,images/Galerije/prot/6.jpg;images/Galerije/prot/7.jpg,images/Galerije/prot/7.jpg;images/Galerije/prot/8.jpg,images/Galerije/prot/8.jpg;images/Galerije/prot/9.jpg,images/Galerije/prot/9.jpg;images/Galerije/prot/10.jpg,images/Galerije/prot/10.jpg;images/Galerije/prot/11.jpg,images/Galerije/prot/11.jpg;images/Galerije/prot/12.jpg,images/Galerije/prot/12.jpg;images/Galerije/prot/13.jpg,images/Galerije/prot/13.jpg;images/Galerije/prot/14.jpg,images/Galerije/prot/14.jpg}

(Zurnal/FENA)

">

FOTO: Gori Vlada

s.m./

Demonstracije koje su danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH organizirale četiri temeljne boračke organizacije pretvorile su se u žestoki sukob dijela demonstranata i pripadnika specijalne policije koja je čuvala zgradu Vlade.

Demonstracije zakazane zbog zahtjeva boračkih organizacija trebalo je da počnu smbolično u 12,05 sati.

Međutim, već pola sata pred početak protesta demonstranti su uklonili zaštitnu ogradu, a pojedinci iz mase su počeli gađati zgradu Vlade i policiju kamenjem, flašama i drugim predmetima.

Organizatori su nakon toga pozvali demonstrante da ispoštuju zahtjeve svojih predstavnika i suzdrže se od svega što može nanijeti štetu njihovim zahtjevima, ocijenivši da ovakvo ponašanje može da ih omete u ostvarivanju njihovih prava.

Jedan od zahtjeva je bio da se demonstrantima u 13 sati obrati federalni premijer Mustafa Mujezinović.

Nakon što se ni premijer ni niko drugi iz Vlade nije obratio demonstrantima u to vrijeme, organzratori su pozvali predsjednike svih kantonalnih boračkih organizacija na konsultacije.

U narednih više od sat vremena demonstrantima se niko nije obratio. U međuvremenu je čak izgledalo da se atmosfera stišala.

Međutim, tada je krenulo, najprije pojedinačno, a kasnije sve više i više bacanje flaša i kamenja na policiju i zgradu vlade. Policija je odgovorila suzavcem, nakon čega se dio demonstranata počeo povlčiti u park iza II gimnazije ili razilaziti, ali je jedna grupa nastavila sukob sa policijom uprkos tome.

Povremeno su se čule i eksplozije topovskih udara, a iz mase su počeli izlaziti povrijeđeni i veliki broj onih koji se žalio na posljedice udisanja suzavca.

Kola hitne pomoći su intervenirala u više navrata, a glasnogovornica Kliničko-univerzitetskog centra u Sarajevu
Biljana Jandrić nam je kazala da je više od 30 protestanata zbrinuto.

Broj demonstranata je procijenjen različito, od 4.000 do 6.000.

{slimbox images/Galerije/prot/1.jpg,images/Galerije/prot/1.jpg;images/Galerije/prot/2.jpg,images/Galerije/prot/2.jpg;images/Galerije/prot/3.jpg,images/Galerije/prot/3.jpg;images/Galerije/prot/4.jpg,images/Galerije/prot/4.jpg;images/Galerije/prot/5.jpg,images/Galerije/prot/5.jpg;images/Galerije/prot/6.jpg,images/Galerije/prot/6.jpg;images/Galerije/prot/7.jpg,images/Galerije/prot/7.jpg;images/Galerije/prot/8.jpg,images/Galerije/prot/8.jpg;images/Galerije/prot/9.jpg,images/Galerije/prot/9.jpg;images/Galerije/prot/10.jpg,images/Galerije/prot/10.jpg;images/Galerije/prot/11.jpg,images/Galerije/prot/11.jpg;images/Galerije/prot/12.jpg,images/Galerije/prot/12.jpg;images/Galerije/prot/13.jpg,images/Galerije/prot/13.jpg;images/Galerije/prot/14.jpg,images/Galerije/prot/14.jpg}

(Zurnal/FENA)

Demonstracije koje su danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH organizirale četiri temeljne boračke organizacije pretvorile su se u žestoki sukob dijela demonstranata i pripadnika specijalne policije koja je čuvala zgradu Vlade.

Demonstracije zakazane zbog zahtjeva boračkih organizacija trebalo je da počnu smbolično u 12,05 sati.