INTERVIEW

Svi koji su pronevjerili novac Ministarstva morat će odgovarati

Kako Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može aktivnije kontrolirati zloupotrebu budžetskog novca kada je riječ o brojnim projektima u oblasti obrazovanja? Često se govori o pronevjerama novca koji se po osnovu različitih projekata dodjeljuju pojedincima ili udruženjima koji ta sredstva ne utroše namjenski.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je s ciljem blagovremene i efikasnije kontrole nad namjenskim utroškom dodjeljenih sredstava, tokom protekle kao i tekuće godine, poduzelo više konkretnih aktivnosti i mjera. To će potvrditi i činjenica da je Ministarstvo, prvi put od svog osnivanja, uz objavljivanje javnog poziva za dodjelu sredstva, u ovoj 2012. godinu, i to po svim tekućim transferima javno na internet stranici objavilo i evidencije korisnika sredstava iz prethodnog perioda koji nisu opravdali dodijeljeni novac, bilo to djelimično ili u cjelosti.

Istovremeno, za te korisnike sredstava u javnom pozivu jasno je preciziran uslov da ne mogu aplicirati projektima na javni poziv ukoliko do isteka njegovog roka ne dostave izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, a ti izvještaji podrazumijevaju i finansijsko i narativno pravdanje sredstava.

A da bismo ovako mogli postupiti, odnosno imati uvid u pregled stanja te ostvariti kvalitetniji i sveobuhvatniji nadzor nad utroškom ranije dodjeljenih sredstava, morali  smo u prethodnih godinu dana raditi na sistemskom uređenju ove oblasti. To je, pored ostalog, podrazumijevalo izradu sektorskih evidencija o namjenskom utrošku sredstva prema svim transferima i programima, ažuriranje svih podataka te u pojedinim slučajevima i direktan uvid na terenu.

Šta očekujete od tih poteza? Kako će oni uticati na kontrolu trošenja sredstava?

Stručni kolegij Ministarstva je donio zaključak da će sva sredstva od ove godine koja ne budu u potpunosti namjenski utrošena u predviđenom roku, kako je i planirano apliciranim zahtjevom i projektom, morati biti vraćena u budžet, te ćemo bez izuzetka, u skladu sa zakonskim rokovima i procedurama, pokretati postupak povrata sredstava u budžet Federacije BiH.

Ubuduće se neće ići ni u postupak prenamjene (bilo dijela ili cijelosti) dodijeljenih sredstava, što je ranijih godina u pojedinim slučajevima bila praksa, kada je komisijski cijenjeno da je takav zahtjev iz objektivnih razloga bio “opravdan”. Ministarstvo takve zahtjeve više neće razmatrati, nego će za sva do sada neopravdana sredstva, čiji rok za realizaciju projekata je istekao, zatražiti povrat istih.

Svakako da smo napravili i veliki iskorak kada je riječ o samim kriterijima za sve aplikante koji su od ove godine značajno unaprijeđeni, jasniji, mjerljiviji i konkretniji, čime smo stvorili jednu solidnu osnovu za kvalitetnije uređenje ove oblasti kako u oblasti raspodjele sredstava tekućih transfera tako i njihovom nadzoru.

Žurnal je često pisao o slučajevima zloupotrebe sredstava namijenjih obrazovanju. Jedan od njih je i slučaj Organizacije demobilisanih boraca Općine Centar Sarajevo i firme UZRAB kojoj je i Vaše ministarstvo u ranijim mandatima davalo sredstva za projekte koji nikada nisu realizirani?

Upoznat sam s tim da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2008. godine Udruženju boraca 1992-1995. ODB Općina Centar za projekat sanacije i adaptacije stolarije na objektu obdaništa Razigrani dani Jezero dodijelilo sredstva u iznosu od 30.000 KM. Nakon što imenovani korisnik sredstava nije dostavljao izvještaje o utrošku sredstava, Komisija za nadzor Ministarstva je direktnim uvidom na terenu utvrdila da vrijednost izvedenih radova na objektu nije ni blizu iznosu dodijeljenih sredstava, odnosno da ovaj projekat nije realiziran te da sredstva nisu namjenski utrošena. Ministarstvo se radi zaštite od nenamjenskog utroška javnih sredstava budžeta Federacije BiH, a u skladu sa zakonskom procedurom obratilo nadležnom organu - Pravobranilaštvu FBiH, koje je po zahtjevu Ministarstva preuzelo predmet. Krajem 2010. godine pokrenulo je neophodnu proceduru za povrat sredstva u Budžet FBiH, te je donesena presuda Općinskog suda u Sarajevu o povratu dodjeljenih sredstva uključujući i zatezne kamate. Vjerujemo da će Federalno pravobranilaštvo u čijoj nadležnosti su sve daljnje aktivnosti, poduzeti sve neophodne korake kako bi se presuda Općinskog suda u Sarajevu, odnosno rješenje o naplati iz augusta prošle, godine što prije i realiziralo.

Uprkos najavama problem postojanja podijeljenih škola, popularno nazvanih, dvije škole pod jednim krovom, još uvijek nije riješen?

Nažalost, pitanje “dvije škole pod jednim krovom” još uvijek je aktuelno u našoj zemlji, ali zahvaljujući onim politikama, čiji pojedinci i kolektiviteti suvereno pod krinkom zaštite “nacionalnog” pravdaju postojanje ovog diskriminatorskog i segregirajućeg fenomena u školstvu, koji, mogu opravdano reći, predstavlja simbol razdvajanja i podjele, ne samo tih škola nego i cjelokupnog društva. Znamo da je ustavna nadležnost na kantonalnom nivou a ova pojava upravo izražena u onim kantonima u kojima odlučuju te politike koje zastupaju opravdanost projekata koji narušava osnovna ljudska prava djeci i međunarodni ugled našoj zemlji. Ovu tvrdnju potkrepljuje i sljedećih nekoliko činjenica koje treba spomenuti.

Podsjetit ću da su na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke putem Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH pokrenute aktivnosti na rješavanju ovog pitanja. Koordinacija ministara potpisala je i Protokol o saradnji u kojem je izražena odlučnost i spremnost da se koordiniranim zajedničkim djelovanjem izvrši depolitizacija upravljanja sektorom obrazovanja i eliminiraju diskriminatorske prakse u obrazovanju, posebno “dvije škole pod jednim krovom”. Dogovorili smo da ministri obrazovanja u kantonima u kojima djeluju ove škole izvrše analizu načina njihovog funkcioniranja, te da daju prijedlog ujedinjenja.

Da li ste mislili da ćete moći riješiti taj problem ukoliko u Ministarstvu obrazovanja SBK u kojem je stanje najkritičnije vas partner bude bivši direktor škole koji se javno zalaze za opstanak podijeljenih skola? Josip Jurina na čelo ministarstva stupio je i pored javnih istupa kako ne treba ukidati podjele u školama.

Protokol o kojem sam maločas govorio potpisao je i tadašnji ministar obrazovanja SBK-a gosp. Selimović, koji je ovakav dogovor i prihvatio. U međuvremenu, došlo je do promjene vlasti u pojedinim kantonima, konkretno u Srednjobosanskom, o kojem i pitate, a novoimenovani ministar obrazovanja još se nije udostojio odazvati na poziv i prisustvovati makar jednoj sjednici ovog koordinirajućeg tijela.

Pored toga, postoji i jedna sudska presudu o ovom pitanju u HNK-a, te se ubrzo očekuje slična ili ista presuda i u SBK-a, što govori da je naš stav o ovom pitanju u potpunosti ispravan i opravdan, te da će se ovaj problem morati rješavati, svidjelo se to nekome ili ne.

Bez obzira na to, želim naglasiti da mi u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, vodeći računa o svim specifičnostima sredine u kojoj živimo, već izvjesno vrijeme radimo na izradi modela ujedinjenja kojeg ćemo vrlo skoro dostaviti Koordinaciji ministara kao i kantonima u kojima ovaj problem postoji i objaviti cjelokupnoj javnosti. Nas ohrabruje i činjenica da su svoju podršku za ove aktivnosti Federalnom ministarstvu, kao i spremnost uključenja svojih predstavnika u izradu samog modela, uputili Ured Vijeća Evrope u BiH, Misija OSCE-a u BiH, Delegacija EU-a u BiH i UNICEF.

Kako komentirate činjenicu da do sada nije podignuta nijedna optužnica za veliki broj nezakonitosti na sarajevskim fakultetima u smislu upisa i održavanje nastave? I pored toga što je riječ o nadležnostima na kantonalnom nivou, na koji način se Ministarstvo može uključiti i pomoći pri rješavanju ovih problema?

U pravni sistem treba vjerovati jer on treba biti garant zaštite državnog poretka i osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ukoliko zaista ima elemenata i dokaza kojim je narušena zakonitost rada u obrazovnim ustanovama, pa i u bilo kojoj drugoj oblasti, pokretanje zakonskih procedura, procesuiranje i sama sankcija ne mogu biti izostavljeni. Naš stav je da niti jedan pojedinac kao ni kolektiv ne smiju biti izuzeti od primjene zakona. Svako treba da radi poslove iz svoje nadležnosti, ali i da odgovara za isti.

Kada konkretno govorimo o upisima na fakultetima ili bilo kojim drugim obrazovnim ustanovama, gdje trenutno postoji mogućnost za različite oblike nekorektnosti ili nejednakosti, odnosno mogućnost za privilegiranost pojedinaca pa i same korupcije, mi kao jedan od efikasnijih načina za prevazilaženje takve situacije vidimo u uvođenju eksterne mature. I to u završnim razredima kako osnovnih tako i srednjih škola, čime bi se trebao smanjiti pritisak na obrazovne ustanove prilikom upisa.

Upravo bi eksterna matura trebala dovesti do toga da najveći broj fakulteta njenom primjenom neće trebati prijemne ispite jer će se eksternom evaluacijom veoma lako moći napraviti bodovna rang lista za upis na određeni fakultet. Taj test treba biti isti na području cijele Federacije BiH, a rezultati testova maksimalno zaštićeni i anonimni. Time bi pritisak na sve sudionike u ovom procesu bio u potpunosti eliminiran a znanje i rezultati tih testova kvalifikovali buduće studente. Ovo je veliki projekat na kojem već radimo zajedno sa Koordinacijom ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH i nastojimo da počnemo sa njegovom implementacijom što prije.

Mislite li da se sami univerziteti efikasno bore protiv korupcije?

Iako su ova kao i brojna druga pitanja u direktnoj nadležnosti kantona, mi ćemo nastojati u skladu sa koordinirajućom ulogom inicirati i podržati svaku pozitivnu ideju i praksu, te smo odlučni pomoći nadležnim kantonalnim vlastima i zajedno s njima poduzeti određene korake u sprečavanju korupcije u obrazovanju. Mi kolegama kantonalnim ministrima ne možemo ništa naložiti, ali im se u potpunosti stavljamo na raspolaganje i spremni smo im pomoći.


Mnogi profesori predaju na više ustanova u isto vrijeme, pa se postavlja pitanje da li efikasno obavljaju svoj posao na nekoliko fakulteta, nadzornim i upravnim odborima, strankama, javnim ustanovama? Do koje mjere Vaše ministarstvo može uticati na kantonalne nivoe da efikasnije kontroliraju tu pojavu?

Nadležnost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke je jasno definirana Zakonom o federalnim ministarstvima i njegova uloga u obrazovnom sistemu Federacije BiH je koordinirajuća, i nažalost ograničena, pogotovo u pojedinim kantonima koji ne žele prihvatiti stručnu pa čak ni finansijsku podršku za reformske projekte i aktivnosti, i to isključivo iz političkih razloga.

Međutim, iniciranjem brojnih aktivnosti putem uspostavljene Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH smatram da smo pokrenuli ključne reformske projekte bez kojih bi obrazovni sistem u Federaciji BiH nastavio nazadovati. Spomenut ću samo neke od njih – proces ujednačavanja, rasterećivanja i modernizacije Okvirnog NPP-a za osnovnu školu u Federaciji BiH, uvođenje eksterne mature u završnim razredima osnovne i srednje škole, izradu ujednačenih standarda i normativa, novog sistema udžbeničke politike, osiguranje udžbenika za učenike prvih razreda osnovne škole, kao i brojnih drugih aktivnosti bez kojih jednostavno ne možemo ići naprijed, niti prema evropskom obrazovnom sistemu.

Samo pitanje angažmana profesora trebalo bi biti uređeno zakonskim i podzakonskim, kao i aktima univerziteta i samog fakulteta koji ih zapošljava i dozvoljava njihov višestruki angažman.

Svaka osoba, ukoliko joj to pozicija i funkcija dozvoljava, svoje slobodno vrijeme može trošiti na dodatne aktivnosti i angažmane ali nikako nauštrb svog primarnog poziva. Međutim, nije rijetka pojava da svjedočimo potpuno suprotnim primjerima.

Da li ste upoznati sa pričom o trgovini radnim mjestima u Živinicama o kojoj je Žurnal pisao?

Upoznat sam sa ovom pričom i to mogu reći zahvaljujući i istraživačkom radu novinara i vašeg medija.

Kakve su vaše mogućnosti u sličnim situacijama, kako možete djelovati na sprečavanju ovakvih pojava?

Zapošljavanje prosvjetnih radnika nalazi se isključivo u nadležnosti nižih instanci vlasti tako da su naše ovlasti za inspekcijiskim pregledom i utvrđivanju eventualnih nepravilnosti u konkretnom slučaju i uopće u sličnim slučajevima, moguće samo u slučaju ako nadležno kantonalno ministarstvo zatraži da se mi direktno uključimo u rješvanje ovog pitanja. A do ovog momenta to niko nije tražio od nas.

Mnogo se piše i govori o korupciji u obrazovanju. Šta se, po Vašem mišljenju, može uraditi na njenom iskorjenjivanju, gdje je najveći problem?

Pored poduzetih aktivnosti na uvođenju eksterne mature u završnim razedima srednjih škola u Federaciji BiH, kao i inciranja uvođenja eksterne mature na državnom nivou, kao jednog od oblika smanjenja korupcije na univerzitetima, u skladu sa nadležnostima koje imamo paralelno radimo i na promovisanju društvenih vrijednosti. I to onih vrijednosti afirmacije stvaranje pozitivne klime koja će rezultirati odlučnošću svih aktera u društvu, a posebno onih koji su bili izloženi pokušaju korupcije, da istu i prijave kako bi konačno ovi slučajevi počeli dobijati i sudske epiloge. Bez pojačane građanske hrabrosti i odgovornosti teško ćemo se uspješno boriti sa korupcijom. U tom kontekstu, utvrdili smo i kriterije za program borbe protiv korupcije na visokoškolskim ustanovama u FBiH i uz podršku Koordinacije ministara obrazovanja u FBiH spremni smo vrlo brzo otpočeti ove aktivnosti. Bez sistemskog rješavanja ovog pitanja u koje će biti uključeni svi akteri kako institucija vlasti – zakonodavne, izvršne i sudske, tako i društva u cjelini, teško da možemo imati prave i rezultate koje želimo.

Da li pratite medijske natpise o raznim vrstama nepravilnosti, korupciji, nepotizmu, sukobu interesa...? Da li i kako reagujete na njih?

Da, zavisno od toga koliko imam vremena. Mada bih također volio da to prate i oni čiji bi to trebao biti primarni posao. Ukoliko mi obaveze dnevno dozvoljavaju, popratim medijske napise i ono što oni objavljuju u oblasti obrazovanja, od samih informacija, pozitivnih priča, pa do problema i zabilježene nepravilnosti. Nerijetko je slučaj da Ministarstvo, a u skladu sa nadležnošću i mogućnostima, reagira na postojeće probleme ili pruži neophodnu podršku onima kojima je potrebna.

Ukoliko nam nadležnost dozvoljava, odnosno ukoliko postoji spremnost nadležnog kantonalnog ministra, uvijek ćemo reagirati i pomoći da se taj nedostatak ukloni ili problem prevaziđe. To je činjenica koju ću potkrijepiti jednim od aktuelnih primjera koji smo imali u Unsko-sanskom kantonu, odnosno Univerzitetu u Bihaću.

Nadležno kantonalno ministarstvo je zatražilo stručnu pomoć naše inspekcije i mi smo odmah reagirali. Naš glavni federalni inspektor nakon provedene procedure inspekcijskog pregleda utvrdio je da diploma jednog od dekana fakulteta ove visokoškolske ustanove nije valjana u pravnom prometu BiH, jer je bila izdata na jednoj od privatnih visokoškolskih ustanova u Sarajevu čiji rad je već bio zabranjen prije izdavanja iste. Potom je taj dekan sa dužnosti suspendovan dok se ne okonča kompletna procedura.

Pored toga, naša inspekcija je na zahtjev kantonalnog ministra na istoj visokoškolskoj ustanovi tokom prošle godine kontrolirala zakonitost izdavanja diploma. Nakon pregleda na Visokoj zdravstvenoj školi rješenjem glavnog federalnog inspektora Federalnog ministarstva naloženo je rektoru Univerziteta u Bihaću da 83 diplome izdate u ovoj ustanovi, proglasi nevažećim u pravnom prometu. Studentima, kojima su izdate diplome za zanimanje diplomirana medicinska sestra moraju se izdati nove obrazovne isprave za zvanje bachelor zdravstva.

Mi smo uvijek spremni pružiti podršku nadležnim kantonalnim ministarstvima, naravno ukoliko to oni traže, bez obzira da li je konkretan problem tretiran u medijima ili ne. Ali ne treba zanemariti ni značaj razvoja slobode medija i istraživačkog novinarstva, koji predstavljaju važan segment u uspostavi demokratskih principa kao i slobode izražavanja, jednog od osnovnih ljudskih prava. Jer upravo od slobode medijskog izvještavanja zavisi i stepen demokratizacije našeg društa i države u cjelini.

(zurnal.info)