APOTEKE SARAJEVO (II)

Mi se ne rukovodimo činjenicom ko je čija kćerka, ko je sin...

Magazin Žurnal u proteklom periodu pisao je o zapošljavanju koje je bez konkursa provedeno u Javnoj ustanovi Apoteke Sarajevo. Čitaoce podsjećamo da su nakon dolaska novog direktora Nedima Hrelje u Ustanovu na pozicije direktora primljene njegove bivše kolege iz kompanije Nycomed, ali i kćerka predsjednice Upravnog odobora Ustanove.

Kako u vrijeme nastanka teksta direktor Hrelja nije imao vremena za razgovor, njegov stav o načinu zapošljavanja donosimo u intervjuu koji slijedi. Osim o zapošljavanju, za čitaoce Žurnala Nedim Hrelja govori i o novom načinu poslovanja Ustanove, koja je u prvih pola godine smanjila gubitak za, kako kaže, oko 270.000 KM.

S obzirom da je tokom intervjua nekoliko puta izrazio nepovjerenje u profesionalizam novinara Žurnala, te tražio da intervju bude vjerno prenesen, čitaocima prenosimo razgovor u cjelosti.

Svoje stavove, osim direktora Hrelje, iznio je i Kemal Dževlan, voditelj pravnog odjela.

JE LI KĆERKA ILI NIJE

Žurnal: Da li mislite da je to što ste uposlenike primili bez konkursa primjer dobre prakse poslovanja, bez obzira što niste imali zakonsku obavezu?

Hrelja: Javna ustanova je imala veliki pad u poslovanju jer nije bila kadrovski osposobljena a funkcije unutar same korporacije nisu bile raspoređene tako da bi ona mogla funkcionisati kao jedan od najmoćnijih farmaceutskih lanaca u BiH. Pretpostavljajući da ćete postavljati takva pitanja, doveo sam stručnjaka koji na njih može odgovoriti.

Dževlan: U skladu sa zakonom i našim aktima nismo obavezni da raspišemo konkurs. Nismo ni imali vremena jer kad je direktor 1. januara došao na funkciju sa sobom je donio program verifikovan od strane osnivača a za čiju realizaciju je trebao određeni kadar. Prvo smo pokušali taj kadar da nađemo u ustanovi, međutim nije ga bilo i nema ga. Taj profil kadra vezan za marketing nikada se nije gradio ovdje. Mi nemamo vremena, nemamo ljude educirane za razvoj, marketing i istraživanje, za neke nove oblasti koje ova kuća apsolutno nije imala u svojoj organizaciji.

Žurnal: Da, ali da li je to u skladu sa dobrom poslovnom praksom?

Hrelja: Da biste napravili dobar tim vi morate dovesti stručnjake u jednu ustanovu. Da biste ostvarili ambiciozne planove morate dovesti ambiciozne i sposobne kadrove. Na temelju svog programa rada i razvoja i zatečenog stanja želio sam realizirati svoj plan koji je nametnuo otvaranje novih odjela. Stari saziv je imao pod jednim čovjekom i nabavku i prodaju i marketing. JU nije bila pripremljena za konkurentsku utakmicu, nije bila kadrovski osposobljena a funkcije unutar same korporacije nisu bile raspoređene tako da bi ona mogla funkcionisati kao jedan od najmoćnih farmaceutskih lanaca u BiH.

Da li je tačno da je jedna od uposlenica kćerka Melihe Pozderac-Memija, predsjednice UO Apoteke Sarajevo?

Hrelja: Kad u ustanovi želite da vratite i napravite atmosferu dobrog poslodavca a niste na budžetu u toj situaciji morate napraviti najbolji mogući tim. Moram vam napomenuti da sam 15 godina rukovodio multinacionalnom kompanijom, da sam od jednog čovjeka stvorio respektabilno predstavništvo, da sam napravio rezultate. Morate biti svjesni činjenice da sam završio jedan od prestižnih američkih magisterija iz poslovanja i bazično sam farmaceut. Smatram se jako kompetentnim za sve procese koje sam pokrenuo u Ustanovi a na to vaše pitanje mislim da može pravnik odgovoriti.

Žurnal: Pa da li je kćerka?

Hrelja: Mi se ne rukovodimo činjenicom ko je čija kćerka, ko je sin...

Žurnal: Na koji način je zaposlena u Ustanovi?

Hrelja: Je li predmet razgovora personalne prirode?

Žurnal: Predmet razgovora je zapošljavanje u JU. Ako nije zaposlena na osnovu spomenute veze a nije bilo konkursa, na koji način je zaposlena?

Kemal Dževlan: Bila je u radnom odnosu.

Žurnal: U Apotekama?

Kemal Dževlan: Ne u apotekama, u drugoj kompaniji, vrlo ozbiljnoj kompaniji. I ona upravo sad pohađa postdiplomski studij koji je završio direktor. Kod nas je aplicirala.

Žurnal: Na šta je aplicirala ako nije bilo konkursa?

Hrelja: Na naš interni natječaj, zar ne možemo interno raspisati natječaj? 

Žurnal: Da, ali kako je kao uposlenica druge kompanije aplicirala na vaš interni natječaj?

Hrelja: Nama svaki dan apliciraju farmaceuti i mi skupljamo arhivu svih potencijala kako bismo sutra imali u svom sistemu. U zadnjih nekoliko godina bez konkursa je primljeno koliko ljudi?

Dževlan: Nije nikad bio konkurs. Svi ovi mladi su na probnom radu.

Hrelja: Koncepcijom pitanja pretpostavljam da ste došli pod određenim instrukcijama sa određenim nezadovoljnim našim kadrovima jer smo napravili određene rotacije. Kadrovi koji su godinama na određenim mjestima, pet, deset ili više godina a nisu produktivni i suviše su inertni, pa smo napravili rotacije koje su se pokazale izvrsnim. 

Žurnal: O kome govorite?

Hrelja: Govorim uopšteno.

Žurnal: Ali rekli ste konkretno deset ili više godina?

Hrelja: Vidite, ja kao ozbiljan rukovodilac ne želim govoriti o pojedincima već o procesima i rezultatima i šta želim da ostvarim. Molio bih vas da me ne uvlačite u priču personalne prirode jer mislim da nikome ne služi.

Druga stvar, sve što je zakonski regulisano mi poštujemo. Da li je nekome neko sin ili kćerka, koliko u Ustanovi imamo ljudi koji su bračni drugovi, to su stvari koje će vremenom biti isfiltrirane da nemamo sukob interesa. To je naša osnova. Zato smo i oformili odjel za ljudske resurse koji ima zadaću da isfiltrira takve stvari. Ja znam razlog vašeg pitanja.

BOMBASTIČNO I PERSONALNO

Žurnal: Koji je razlog?

Hrelja: Vi na temelju personalnog pitanja pokušavate da vjerovatno ostvarite određene dobre naslove koji će vam podići čitateljstvo. Meni su jasni vaši ciljevi ali vas molim da ne izvlačite iz konteksta nego da pomognete da JU što prije izađe iz dubioze u kojoj smo je zatekli. Da li ćete vi vaše čitateljstvo potaći bombastičnim naslovima? Neću ulaziti u prirodu vašeg uredništva.

Žurnal: Dobro, da li je vama imalo neobična činjenica upošljavanja od ranije poznatih kadrova?

Hrelja: Sve što sam vam do sada rekao, bojim se da vi niste slušali šta sam vam govorio u svom prethodnom izlaganju. Došli ste sa određenim, vrlo jasnim ciljem tako da ja na to vaše pitanje nemam odgovora jer sam već odgovorio.

Žurnal: Da li je tačno da ćete uložiti 20.000 KM u redizajn loga i veb stranice a da će dio tih poslova izvesti firma čiji je vlasnik također u rodbinskoj vezi sa nekim uposlenicima Ustanove?

Hrelja: To još nije odlučeno, ja barem još uvijek nisam odlučio, to su netačne informacije. Suma novca je ogromna. Jako je važno da vam istaknem da sam ja u prvih pet mjeseci uspio varijabilne troškove smanjiti za 21% u odnosu na prethodni period.

Žurnal: Da li ćete imati novu internet stranicu?

Hrelja: Da, naravno, to je osnov osnova. U izradi je. Naša marketing služba i gospođa koju konstantno potencirate upravo je danas bila u muzeju i istraživala veliki istorijat o osnovanju JU Apoteke Sarajevo. Mi ne želimo da kažemo da je Javna ustanova od juče nego ima svoju historiju i želimo je do u detalje napisati na našoj stranici.

Žurnal: Da li ćete mijenjati logo Ustanove?

Hrelja: Vaša pitanja koja su usmjerena na senzaciolističke izjave tipa koliko je utrošeno apsolutno nisu korektna i mislim da biste trebali da se usmjerite na programska rješenja. Volio bih da ste pročitali moj program pa da ste upoznati sa našim strateškim programom i činjenicama koje doprinose razvoju JU. A senzacionalizam vi, ako istražujete za tim, imate u BiH i KS jako puno adresa gdje možete doći do senzacionalnih vijesti koje će vam podići čitateljstvo. Te podatke koje ste naveli meni su nepoznati.

Žurnal: U odgovoru na poslaničko pitanje o zapošljavanju u Ustanovi rekli ste da, citiram, “novim rješenjima želite iskorijeniti sve elemente korupcije u ustanovi”. Na šta ste tačno mislili?

Hrelja: Mislio sam na pozitivne procese koji se temelje na činjenici da ljudi mogu da svojim zalaganjem na poslu i rezultatima ostvare dodatni profit i na legalan način zarade sve svoje prihode. Kroz sistem bodovanja, sistem bonifikacija koje bi naravno osnivač odobrio, bonusa koji je prisutan na zapadu, na legalan način da ostvarim osvim ljudima koji časno i vrijedno rade svoj posao da ostvare dodatne finansijske benificije.

Dakle, da sve ustanove podignu svoju profitabilnost i da ljudi za svoj posao budu dobro plaćeni. Ustanova ima potencijal i uz dobru konsolidaciju i programska rješenja i okretanje pacijentu da vratimo profitabilnost u naše apoteke. Imamo dosta apoteka u gubitku, u padinskim dijelovima grada, ali radi opskrbe stanovništva ne želimo ih zatvoriti. Upravo smo u februaru kada su bile padavine i nevrijeme imali kućnu dostavu lijekova i tada smo pohvaljeni od strane osnivača i svih struktura kako smo odgovorili našim pacijentima u tim teškim vremenskim uvjetima.

Žurnal: Sada ne govorite o korupciji? Da li vaša citirana konstatacija znači da je bilo korupcije u JU AS?

Hrelja: Ne, ja ne mogu reći da je bilo korupcije. Ja sam menadžer, nisam inspektor, ne bavim se inspekcijskim poslovima...

Žurnal: Ali ste dali kvalifikaciju koju sam navela?

Hrelja: Dao sam kvalifikaciju da uopšteno treba izbjeći mogućnosti koje dovode određene kadrove u situaciju da prave nelegalne korake. Nažalost, dešava se da smo odreeđene ljude koji rade sa novcem suspenzirali nakon interne revizije. Morate imati dobro uspostavljen sistem, sistem nagrada i zadovoljne uposlenike. Korupcija je širok pojam, ima određena lica ali ja sam menadžer, ne bavim se inspekcijama i ne mogu vam reći o tome.

Žurnal: Ali ste, ponavljam, rekli, “želim iskorijeniti korupciju”, što konotira da je korupcije bilo.

Hrelja: Želim iskorijeniti u kontekstu da sa svim aktima ne damo mogućnost bilo kakvog razvoja. Ja se iskreno nadam da će ovaj intervju biti formulisan na najbolji mogući način i da neće biti izvučeno iz konteksta i da ćete vi određenu formulaciju prenijeti na jednom pravednom odnosu i visokom novinarskom profesionalizmu.

Kemal Dževlan: Očigledno da ste i vi i gospodin zastupnik koji je postavio poslaničko pitanje pogrešno informisani i vrlo zlonamjerno. Vrlo ste zlonamjerno informisani.

Nedim Hrelja: Molim vas, hoćete li biti ljubazni da ovo navedete: koincidencija vašeg istraživačkog rada se podudarala sa određenim procesima rotacije određenih kadrova i može ići samo u jednom smijeru u kojem vi upravo idete. Vrlo čudno i vrlo indikativno, kako da baš u tom trenutku postavljate tako specifična pitanja, ako je to od dobre namjere i to baš u momentu kada smo izvršili rotaciju kadrova.

Dug Apoteka saniran je za 270.000 KM

Žurnal: Spomenuli ste želju da nađete najkvalitetniji kadar. Zar konkurs nije bi pravi put za to?

Hrelja: Pozicije na koje sam postavio nove ljude jako dobro funkcionišu a pozicije na koje sam mogao da iscrpim kadar iz postojeće strukture ne daju rezultate koji su za očekivanje ali sam optimista, napravili smo vidan iskorak. Da ne bih govorio o tome šta smo zatekli hajde da govorimo o onome šta smo mi uradili. Šta je zatečeno, toga vas molim da me poštedite iako je situacija bila vrlo kompleksna, sanirali smo lager koji se temeljio na činjenici nekurentnih roba... Dug od 813.000 sanirali smo za 270.000. U 2011. godini imali smo pad u odnosu na 2010. kada je u pitanju propisivanje recepata, što znači da je taj dio otišao u privatne ruke.

Mi ne želimo nikoga da otpuštamo. Zatekao sam veliki broj ljudi u administraciji i nemam rješenja kako ih zaposliti jer je njihova osposobljenost na minimumu minimuma, nisu osposobljeni za nove tehnologije.

Žurnal: Radi se o ljudima koji imaju po 2 godine radnog iskustva?

Hrelja: Da ne biste opet izvukli iz konteksta, prvo ću krenuti od činjenice da je velika nezaposlenost i odliv mladih ljudi u inostranstvo radi činjenice što se mladim ljudima ne dozvoljava da pokažu svoje vještine i naprave inovativne iskorake u ovakvim ustanovama. Dolazim iz multinacionalne kompanije i tačno je da je jedan dio time došao iz nje i mi smo upravo iskoristili tu činjenicu da je ona do u detalje usavršila te ljude u vrlo kratkom vremenskom periodu, da su prošli mnoge izazove i da su kao takvi osposobljeni i educirani u vrlo skupim školama, pošto multinacionalna kompanija može sebi to obezbijediti, a naša ustanova nema, zbog vremenskih i finansijskih ograničenja da ulaže u tu vrstu edukacije. Iskoristili smo tu činjenicu i angažovali ljude koji su kroz njene programe već gotovi kadrovi.

(zurnal.info)