DRŽAVA U KAFANI (2)

Kada kažeš osvježenje misliš na alkohol

Piše: Nermina Šunj

Četiri miliona maraka je samo na reprezentaciju prošle godine potrošeno u 71 državnoj instituciji! Toliko se pojelo i popilo, ali za troškove na kraju nije bilo valjanog pismenog obrazloženja. Konstatirali su to, po ko zna koji put, državni revizori.

U najnovijom izvještajima za 2011. godinu inače su najlošije ocijenili Ministarstvo vanjskih poslova BiH (MIP), a samo troškovi reprezentacije u MIP-u iznosili su 750.000 KM.

U Ministarstvu odbrane je potrošeno manje, „samo“ 260.000 KM, ali su zato kritizirani jer su novcem za osvježavajuće napitke, plaćali i alkohol.

Treći, najlošije ocijenjeni u revizorskim izvještajima za 2011. godinu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, nisu čak imali ni urednu evidenciju o troškovima reprezentacije!

SUMNJIVI KAFANSKI RAČUNI

Tako su revizori još jednom pokazali kako se ministri, odnosno svi koji imaju pravo na novac za reprezentaciju u većini državnih institucija, iz godine u godinu, drsko oglušuju o njihova upozorenja da novac za reprezentaciju troše nemilice i nezakonito.

A zašto i ne bi, kad „domaćin“ daje loš primjer.

Magazin Žurnal je nedavno, u dva navrata pisao kako to radi ministar Nikola Špirić.

A Špiriću, njegovim pomoćnicima i sekretaru, koji imaju pravo na reprezentaciju, 1.200, 1.100, odnosno 300 KM godišnje, revizori su ponovo spočitali rastrošnost i sugerirali da ubuduće računi moraju biti i obrazloženi.

A po ovom je osnovu u Ministarstvu pravdano ukupno 75.033 KM. Skoro jednako novca potrošeno je u uredima koliko i vani. Međutim.

„Navedeni troškovi interne reprezentacije se fakturišu od strane Službe za zajedničke poslove BiH i uobičajeno nemaju povod niti obrazloženje nastalog troška. Na troškovima eksterne reprezentacije, u određenom broju slučajeva, navode se štura pojašnjenja, nedovoljna za pravdanje nastalih troškova. Naime, u određenim slučajevima nije moguće utvrditi kojom je prilikom korištena usluga, u koje svrhe, te broj lica na koje se reprezentacija odnosi, piše u revizorskom izvještaju za 2011. godinu.

A, vrlo je zanimljiva konstatacija revizora da pojedina obrazloženja korištenja sredstava reprezentacije nije moguće u potpunosti povezati sa djelatnošću Ministarstva?!

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Nermina Šunj, Institucije BiH, Nikola Špirić, Država majka