AKCIJA

Očistimo BiH za jedan dan

Piše: Dalibor Tanić

Akcija čišćenja u Bosni i Hercegovini pod nazivom “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” ima za cilj da promijeni sliku naše zemlje, prvenstveno čišćenjem ilegalnih deponija smeća i zelenih površina

Koordinatorica projekta “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” Ena Nalić, kazala je da su se do sada za ovu akciju prijavila mnogobrojna udruženja ekološkog tipa, kao i mnoga druga koja su postala koordinatori lokalnih timova na nivou njihovih opština.

- Svakako treba pomenuti udruženja kao što je Planinarski savez koji broj 102 društva sa 6.500 članova i Federalni Crveni križ/krst – dodala je Ena.

Takođe, ovoj akciji su se priključili i uposlenici mnogobrojnih firmi širom BiH koji su ujedno i sponzori i donatori. Pored domaćih firmi, akciji su se priključile i međunarodne organizacije kao šti su NATO, EU delegacija, UN Volonteri.

-Prosječno, svaka od općina ima oko 400-500 volontera a neke cak i preko 1000, naravno za veće gradove ta brojka je i mnogome veća – kaže Ena Nalić.

Divlje deponije najveći problem

Procenjuje se da na području BiH ima više od 10.000 dviljih deponija.

Ena naglašava da deponije već duži niz godina zagađuju našu životnu sredinu, te da bi se projekat poput ovog trebao sprovoditi svake godine.

-Skoro pa da nema područija u BiH koje nema ilegalnu deponiju izuzev nekoliko svijetlih primjera koji nam mogu poslužiti kao uzor – naglašava Ena.

Gdje s otpadom

Inače, BiH se prvi put ove godine priključila svjetskoj akciji čišćenja u kojoj učestvuje 100 zemalja širom svijeta. Ukoliko to bude bilo moguće, jedan dio otpada će biti sortiran i pripremljen za recikliranje, dok će ostatak biti odložen na legalne gradske sanitarne deponije koje se kontroliraju i održavaju na propisan način.

I država hoće da čisti

Podršku ovoj akciji pružila su gotova sva relevantna ministarstava, kako entiteska tako i kantonalna, ali općine i njihovi službenici.

-Mnoga ministarstva su i sama preuzela koordinaciju i organizaciju ovog projekta u svom kantonu. Treba pomenuti da smo dobili podršku od Fonda za zaštitu okoliša, Federalnog ministarstva okoliša i turizma te Ministarstva građevinarstva, prostornog uređenja i zastite okoliša Republike Srpske – kaže naša sagovornica.

U nedelju, 09. septembra, prema  svim očekivanjima očekuje se veliki odziv volontera.

Šta radite u nedelju?

(zurnal.info)