OBRAZOVANJE ROMA

Nije ispunjeno niti jedno obećanje iz Akcionog plana

Piše: Branka Mrkić-Radević

Udžbenike su dobili svi prvačići pa među njima i romska djeca. Ali posebne dodjele i posebno izdvojenih sredstava za romsku djecu nije bilo, kao ni za djecu u višim razredima

Iako se država obavezala kako će materijalno i kroz različite projekte dati podršku obrazovanju Roma u BiH, malo se od obećanja ispunilo. O tome koliko se nije uradilo u pojedinim kantonima ne mogu svjedočiti čak ni brojke jer se evidencija jednostavno – ne vodi.

Dobar primjer potpunog nemara jeste Zeničko-dobojski kanton. U ovom kantonu nema ni statistike o tome koliko je djece, primjera radi, u predškolsko obrazovanje bilo uključeno prije pet godina i danas a odluka o tome hoće li djeca ili ne pohađati predškolske ustanove zavisi od dobre volje i materijalnih mogućnosti vrtića.

Sefedin Hodžić, stručni saradnik za osnovno i predškolsko obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja Ze-do kantona, bio je član radne grupe koja je revidirala Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma na državnom nivou. Revidirani akcioni plan usvojen je 2010. godine ali konkretnih pokazatelja o napretku nema.

Jedan od ciljeva Revidiranog akcionog plana bio je uključivanje romske djece u predškolske programe i to kroz 16 mjera – od promovisanja važnosti obrazovanja, osnivanja dnevnih centara, informisanja roditelja i osiguranja sredstava za predškolsko obrazovanje – do sada za ovu namjenu ni sa državnog ni sa kantonalnih nivoa nije izdvojena nijedna konvertibilna marka. Novac nije izdvojilo ni Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo za ljudska prava BiH, ali ni Ministarstvo obrazovanja Ze-do kantona:

-Znamo šta bi trebalo uraditi ali kako to provesti kada nema sredstava? - pita Sefedin Hodžić iz Ministarstva obrazovanja Ze-do kantona.

Umjesto izdvajanja sredstava za predškolsku edukaciju, Ministarstvo je svim vrtićima u kantonu poslalo dopis u kojem savjetuje da, ukoliko postoje materijalne mogućnosti, primaju romsku djecu besplatno u ustanove. Da li se takva praksa održava i da li je povećan broj romske djece u vrtićima – u Ministarstvu ne znaju jer ne vode evidenciju.

Novca nema ni za koga

Priča o upisu romske djece u vrtiće samo je ogledni primjer kako se sa svim obavezama koje su preuzeli Akcionim planom 2008. a zatim i njegovom revidiranom verzijom iz 2010. nose državni, entitetski i kantonalni organi. Još jedna neispunjena obaveza je i osiguravanje udžbenika za romsku djecu:

-Udžbenike su dobili svi prvačići pa među njima i romska djeca. Ali posebne dodjele i posebno izdvojenih sredstava za romsku djecu nije bilo, kao ni za djecu u višim razredima – kaže Sefedin Hodžić i sumira situaciju:

-Nema novca ni za većine ni za manjine.

Kako Ministarstvo nije izdvojilo novac za potrebe obrazovanja romske djece, to ni ostale obaveze iz revidiranog plana nisu ispunjene. Prema Hodžićevim procjenama, oko 500 romske djece u cijelom kantonu pohađa osnovne a 60 srednje škole.

Da ministarstva obrazovanja u Federaciji BiH nemaju u budžetu planirane stavke za implementaciju Akcionog plana potvrđuje i Sanela Bešić iz Romskog informativnog centra – Udruženja Kali Sara:

-Mislim da nije došlo do napretka kada je riječ o uključivanju romske djece u sistem predškolskog obrazovanja. U osnovnom obrazovanju možda i ima napretka ali ovdje ne. Ali i na tom napretku o kojem se eventualno može govoriti prije treba zahvaliti NVO-ima koji rade na tome i imaju neke projekte nego direktno ministarstvima na svim nivoima.

Zbog neispunjavanja obaveza i nemara institucija sve veći broj romske djece napušta školovanje, upozoravaju aktivisti romskog nevladinog sektora. Mujo Fafulić, koordinator za romska pitanja u Ministarstvu za ljudska prava, i voditelj Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje romskih organizacija u Federaciji BiH, potvrdio je kako je u općinama Kakanj i Zavidovići više od stotinu romske djece napustilo školovanje u osnovnim školama zbog nedostatka udžbenika i osnovnih uslova za školovanje. Upozorava kako se Akcioni plan uopće ne provodi, počev od podjele udžbenika, nedostatka prevoza, obezbjeđenja školske užine...

-Akcioni plan je usvojen 2010. godine, a do danas od entitetskih ministarstava nemamo izdvojenu nijednu KM za potrebe obrazovanja romske populacije. Cilj ovog plana je poboljšati položaj Roma u bh. društvu, kao i uključiti ih u obrazovni sistem. Pitanje je hoće li Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ove godine izdvojiti na vrijeme potrebna finansijska sredstva ili će to biti na kraju prvog polugodišta kada djeca već budu zaostala u učenju za drugom djecom ili se isključila iz škole - kaže Fafulić.

Šta je obećano Akcionim planom

Revidiranim akcionim planom za obrazovne potrebe Roma u BiH je radi otklanjanja prepreka i unapređenje inkluzije postignut sporazum o ciljnom djelovanju u četiri kritične oblasti kroz: osiguravanje integrisanog ranog obrazovanja, okončanja segregacije i unapređenje inkluzije, kreiranje poticajne sredine u školama i učionicama i javno finansiranje inkluzivnog obrazovanja.

Akcionim planom, između ostalog, predviđeno je, a u Ze-do kantonu još uvijek neispunjeno:

 • omogućavanje kraćih i dnevnih programa pred polazak u školu

 • osiguravanje asistenata za pomoć u školovanju

 • edukacija osoblja za rad sa djecom iz socijalno i ekonomski ugroženih sredina

 • besplatno vanredno polaganje u sistemu vanrednog obrazovanja

 • smještaj u učeničke domove

 • besplatna dopunska nastava

 • stipendiranje romske djece

 • pristup vanrednim programima za stručno osposobljavanje

 • finansiranje i druge vrste olakšica za mogućnost pohađanja obrazovnih programa za odrasle

 • školska literatura za izučavanje romskog jezika

 • povećanje zastupljenosti nastavnog osoblja romske nacionalnosti u školama.

(zurnal.info)