Država u kafani

Pet najbezobraznijih državnih institucija

Piše: Semir Mujkić

Listu pet najbezobraznijih trošenja reprezentacije napravili smo sasvim subjektivno na osnovu revizorskih izvještaja za prošlu godinu. Pogledajte pet primjera neopravdanog trošenja novca prikupljenog između ostalog od poreza na knjige, hljeb, lijekove...

Državnim pravobraniocima plaćamo hranu i piće vikendom i kada su na odmoru. Direktoru Direkcije za civilno zrakoplovstvo još jednu pristojnu godišnju platu. Vojnicima plaćamo opijanje u kafanama. Državnim službenicima koji se brinu za nuklearnu sigurnost obezbijedili smo besplatnu kafu na radnom mjestu. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje Bosne i Hercegovini redom časti druge službenike zbog bolje saradnje. 

Ovo su neki od najbezobraznijih primjera trošenja novca za reprezentaciju koje su u svojim izvještajima otkrili državni revizori. Žurnal je do sada objavio na desetine tekstove o zloupotrebama reprezentacije. Sve osim plaćanja hrane i piće te poklona saradnicima van institucije može se smatrati zloupotrebom reprezentacije u koju se nikako ne uklapa ručak radnika, kafa a pogotovo ne alkohol ili troškovima uživanja tokom vikenda ili praznika.

Listu pet najbezobraznijih trošenja reprezentacije napravili smo sasvim subjektivno na osnovu revizorskih izvještaja za prošlu godinu. Pogledajte pet primjera neopravdanog trošenja novca prikupljenog između ostalog od poreza na knjige, hljeb, lijekove...

  

1. DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO: Još jedna plata direktoru

djordje_ratkovica_-_direktor_bhdca

Đorđe Ratkovica, direktor Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine ima vjerovatno najviše novca na raspolaganja za reprezentaciju od svih dužnosnika u našoj zemlji. On svakog mjeseca može da potroši više od 1.000 maraka za piće i hranu na poslovnim sastancima, odnosno ima 15.000 maraka godišnje samo za ovu svrhu. Zamjenici direktora ne zaostaju sa po 10.000 maraka godišnje za troškove reprezentacije. Bez obzira na koji se način troši ovaj novac i da li, poput većine drugih institucija u BiH, reprezentacija pokriva i troškove privatnih izlazaka, Ratković jednostanvno dobija previše novca. Više od jedne prosječne bosanskohercegovačke plate mjesečnu, uz redovnu platu i sve blagodeti službe, previše je i za člana Predsjedništva a ne direkcije koja još uvijek nema kontrolu nad domaćim nebom.

 

2. MINISTARSTVO ODBRANE: Vojnici piju na račun države

BeerAndStupidityRandoms035

Selmo Cikotić, bivši ministar odbrane, prošle je godine odobrio isplatu reprezentacije za račune na kojima se nalazio alkohol, otkrili su državni revizori. U ovom ministarstvu to nije bilo strogo zabranjeno jer nije postojao pravilnik o reprezentaciji ali pravila struke kojom se ovo ministarstvo bavi bez dvojbe ne dopuštaju opijanje tokom radnog vremena.

Na hranu i piće, uključujući alkohol, radnici Ministarstva odbrane 2011. godine su potrošili 260.000 maraka a pravo na korištenje reprezentacije imali su ministar, zamjenici ministra, savjetnici i šefovi kabineta ministra i zamjenika, sekretar, pomoćnici ministra, šefovi odsjeka, vjerski uredi, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga, zamjenici načelnika, komandanti i zamjenici komandanta, načelnici uprava...

Najmanje su dobijali načelnici, 35 maraka, a najviše ministar, 500 maraka mjesečno. Reprezentacijom se pokrivala i pauza za kafu u bifeu zgrade Vijeća ministara. I dva zaposlena na ugovor o djelu imali su pravo koristiti reprezentaciju iako se zakonski to može odobriti samo stalno zaposlenim.

Do kraja godine radnici su se pobrinuli da se potroši i posljednja planirana marka za reprezentaciju.

 

3. PRAVOBRANILAŠTVO: Odmor na račun države

RBR_Chair_Cocktail

Državno pravobranilaštvo zapošljava ponajbolje pravnike u državi koji bi bez problema trebalo da citiraju važeće zakone. Nema sumnje da su im pravila o korištenju reprezentacije dobro poznata kada se bave i puno većim i komplikovanijim stvarima.

“Naša institucija vrši poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Bosne i Hercegovine, njezinih institucija, javnih agencija, javnih korporacija i drugih organizacija Bosne i Hercegovine pred svim zakonskim tijelima u zemlji, kao i pred međunarodnim sudovima, sudovima drugih država, međunarodnim arbitražama i organima drugih država”, piše u opisu ove institucije na njihovoj zvaničnoj stranici.

U revizorskom izvještaju piše nešto sasvim drugo što dovodi u pitanje ne samo stručnost zaposlenih nego i njihovo poštenje.

Revizori su prvo otkrili da se reprezentacijom pokrivaju troškovi ishrane u toku radnog vremena, za što radnici uredno primaju dodatak na platu poznat kao topli obrok. Kako ovaj dodatak ne pokriva dane vikenda niti godišnjih odmora, u Pravobranilaštvu su se dosjetili pa su radnici na račun države odnosno građana dobijali besplatno piće i hranu tokom vikenda i svojih godišnjih odmora. Moguće je međutim da su revizori pogrešno shvatili pravobranioce i njihov posao koju sa sobom nose kući i na odmor.

  

4. DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST BIH – Kafa s mirisom budžeta

Cardiologist-in-Detroit

Prosječna plata u ovoj državnoj agenciji je 2.500 maraka. “Na platu” idu još i naknade za prevoz (11.317 maraka u 2011. godini), smještaj (5.880 maraka), odvojeni život (4.677 maraka), topli obrok (31.637 maraka) i regres (11.655 maraka). Sedmero zaposlenih dobilo je i stimulacije od 500 do 1.000 maraka

Kada se svi ovi prihodi saberu i podijele na broj od 18 zaposlenih u agenciji, dobije se prosjek da svaki radnik dnevno dobija više od 90 maraka. U gotovo stotinu maraka svakog dana radnici agencije nisu mogli pronaći novca za kafu pa im je to plaćala agencija kroz troškove reprezentacije.

“Pregledom izdataka interne reprezentacije primijećeni su računi dobavljača za nabavku espresso kafe za aparat u prostorijama Agencije, a na koje se odnosi oko 50 posto ukupnih izdataka za internu reprezentaciju. Ovi troškovi se raspoređuju na službenike koji imaju dozvoljene limite prema internom pravilniku o reprezentaciji, a koriste ih svi zaposleni u Agenciji”, pišu revizori u svom izvještaju.

Cijena jedne šoljice kafe pripremljene na ovaj način teško može preći pola marke. Toliko sebi uštede radnici na račun države.

  

5. AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE: Ulaganje u imidž

24_copy

Ovoj agencije je imdiž toliko bitan da su većinu novca za reprezentaciju potrošili na to. Nisu častili sebe nego poslovne partnere i sa ovim bi se opisom troškova reprezentacije uklopili u definiciju ovih troškova.

“Uočeno je da se učestalo kao povod (obrazloženje) za nastanak troškova eksterne reprezentacije navodi uspostavljanje saradnje sa drugim institucijama BiH”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Međutim, teško je objasniti zašto je agenciji koja školuje policajce i vojnike bitno šta o njima misle druge institucije. I to za 17.441 marku godišnje.

(zurnal.info) 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Selmo Cikotić, Rastrošnici, Semir Mujkić