OBRAZOVANJE ROMA

Sva ostala pa i romska djeca

Piše: Dalibor Tanić

Pre početka ove školske godine, održana je pres konferencija na kojoj su romski aktivisti upozoravali i uputili apel nadležnima da postoji mogućnost da se ponovi situacija od prošle školske godine kada je veliki broj romske dece napustilo školovanje, jer nisu dobili udžbenike

Pre dve godine kada je revidiran Akcioni plan za obrazovanje Roma u BiH, najavljeno je da će taj dokument obezbediti nove standarde. Plan je trebao ponuditi progresivne mere, povećati broj romske dece u školama, otvoriti zasebne budžetske linije koje bi se koristile za pomenute namene i još desetine stvari koje su zacrtane u dokumentu napisanom na skoro 200 stranica.

Od najavljenih akcija iz revidiranog plana, Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo nakon dve godine rada, uspelo je da u školskoj 2011./2012. "evidentira" čak 12 učenika romske nacionalnosti u srednjim školama.

Ovo je zvanični podatak koji smo dobili od Ministarstva obrazovanja KS. Pored ovog, dobili smo i podatak da je 318 dece redovno pohađalo nastavu u protekloj školskoj godini.

Pitanje svih pitanja od kojeg zavisi hoće li se bilo šta uraditi po ovom planu jeste koliko se izdvaja novca za sprovođenje akcionog plana?

Iz ministarstva su nam odgovorili da se sredstva za potrebe osnovnog obrazovanja izdvajaju za svu decu, pa tako i za romsku. U dodatnom telefonskom razgovoru u kome smo zatražili preciznija pojašnjenja, od Abida Fejzića pomoćnika ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, nismo uspeli da dobijemo konkretan i potvrdan odgovor da li se izdvajaju posebna sredstva za obrazovanje Roma.

Međutim, pojašnjenje da Ministarstvo obrazovanja KS ne izdvaja nikakva srestva za obrazovanje romske dece nije potrebno, jer postoji zvanični dokument u kojem piše da Kanton Sarajevo nema zasebnu budžetsku liniju predviđenu Revidiranim akcionim planom.

Naime, u izveštaju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koji je objavljen u aprilu ove godine decidno stoji da MONKS izdvaja sredstva za siromašnu decu, pa tako i romsku, a pri tom sredstva nisu izražena.

Da se ne ponovi

Pre početka ove školske godine, održana je pres konferencija na kojoj su romski aktivisti upozoravali i uputili apel nadležnima da postoji mogućnost da se ponovi situacija od prošle školske godine kada je veliki broj romske dece napustilo školovanje, jer nisu dobili udžbenike.

Mujo Fafulić, romski aktivista, naglasio je tada da je Akcioni plan usvojen 2010. godine, a da entitetska ministarstva nisu izdvojila niti jednu marku za obrazovanje romske dece.

-Cilj ovog plana je poboljšati položaj Roma u bh. društvu, kao i uključiti ih u obrazovni sistem – rekao je tada Fafulić.
Muharem Tahirović, romski aktivista iz Sarajeva koji je takođe govorio na toj konferenciji, najavio je da će početkom školske godine biti organizovan obilazak svih škola u KS, kako bi se utvrdilo koliko je romske dece upisano, da li su dobili knjige, da li im je obezbeđen prevoz, užina... U ovakvu vrstu "revizije" se mora krenuti, jer se prošle godine desilo da su romska deca dobila udžbenike tek u drugom polugodištu, kada su oni već napustili školovanje.
Rezultate ovog istraživanja očekujemo.

Neverovatna nezainteresovanost novog ministra

Po svemu sudeći, Revidirani akcioni plan za obrazovanje Roma se svodi na nabavku udžbenika, ali po sistemu "za svu pa i romsku decu".

Sanela Bešić iz Udruženja "Kali Sara", u periodu kada je na čelu MONKS-a bio ministar Emir Suljagić, bila je imenovana za praćenje sprovođenja Revidiranog akcionog plana. Dolaskom novog ministra, prestaje svaka komunikacija.

-Početkom aprila ove godine, održali smo zajednički sastanak sa ministrom. Tada je dogovoreno da se jednostavno samo nastavi gde je prethodno ministarstvo započelo – rekla je Sanela.

Od tada pa do momenta dok smo pisali ovaj tekst, taj dogovor je ostao samo ogovor. Sanela kaže da je slala bezbroj dopisa, molbi da se sastane sa ministrom, ali jednostavno nije bilo nikakvog odgovora.

-Voljela bih da znam zašto nisam do sada dobila niti jedan odgovor. Novi ministar je jednostavno nezainteresovan za obrazovanje Roma – rekla je Sanela.

Ono čime se MONKS pohvalio i u čemu vidi svoj veliki doprinos u obrazovanju Roma je projekat koji zajedno sa organizacijom CARITAS realizira u šest škola. Projekat je poznat pod nazivom: "Inkluzija Roma u osnovno obrazovanje Kantona Sarajevo 2010-2012."

Sam projekat je jedna sasvim druga priča, a MONKS je u njega uložio nešto više od 20 hiljada KM. Međutim, ni ovaj projekat nije sprovođenje Revidiranog akcionog plana.

(zurnal.info)