Budžetski novac

Visoki honorari za slaganje koverti, telefoniranje, popis opreme!?

Piše: Nermina Šunj

Spoljni saradnici su pravili i spiskove zaposlenih u sjedištu Ministarstva i DKP mreži, evidentirali poštu a bili su plaćeni i za telefonsko komuniciranje u kabinetu pomoćnika ministra, za pripreme sjednica za ministra, razvrstavanje i arhiviranje finansijske dokumentacije, usklađivanje rada pisarnice, tehničku pomoć pri izradi tendera za javne nabavke?!

Vojska povremenih uposlenika prodefilovala je prošle godine kroz institucije Bosne i Hercegovine. Prema nalazima Ureda za reviziju BiH, iz prošlogodišnjeg je budžeta 8,5 miliona maraka potrošeno na njihove plate!

U velikom broju slučajeva ne zna se baš šta je saradnik konkretno radio, i je li za njegov posao možda već plaćen neko od stalnih uposlenika.

A nije rijetka pojava ni da je uposlenik institucije za navodno povećan obim posla potpisivao ugovor o djelu, te kao i svaki drugi spoljni saradnik, bio honoriran i za "dodatni rad".

O potrebi pomoći saradnika uglavnom je odlučivao šef institucije, bez obaveze da se prethodno s bilo kim konsultira.

HONORARNE MINISTROVE TELEFONISTICE

Čak četiri osobe su u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) BiH angažirali prošle godine za poslove slaganja i evidentiranja pošte iz DKP mreže i izradu izvještaja o radu! Isplaćeno im je ukupno 31.000 maraka.

Spoljni saradnici su pravili i spiskove zaposlenih u sjedištu Ministarstva i DKP mreži, evidentirali poštu a bili su plaćeni i za telefonsko komuniciranje u kabinetu pomoćnika ministra, za pripreme sjednica za ministra, razvrstavanje i arhiviranje finansijske dokumentacije, usklađivanje rada pisarnice, tehničku pomoć pri izradi tendera za javne nabavke?!

Čak 57 osoba je u MVP-u radilo proteklu godinu po ugovoru o djelu. Njihove su plate koštale državu 215.631 KM!

zgradaintZa ispomoć u regionalnim i izbjegličko-prihvatnim centrima, za prevodilačke te poslove čišćenja, u Ministarstvu ljudskih prava i izbjeglica BiH smatrali su prošle godine da trebaju čak 41 spoljnjeg saradnika. Posao, s kojim se stalno zaposleni valjda nisu mogli nositi, radili su saradnici, a isplaćeno im je ukupno 385.681 KM!

Nagrađeno je novčano i sve što su stalno zaposleni u Ministarstvu uradili mimo svog posla. I s njima su potpisivani ugovori o djelu a revizori su našli i dokaze da im je honorar isplaćivan čak iz donatorskih sredstava (60.314 KM)?!

I u Ministarstvu sigurnosti BiH bili su široke ruke prema 18 privremenih uposlenika, pa izdvojili za njihove plate čak 146.155 KM.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je za dodatne poslove platilo 105.524 KM a od toga je (više od 80.000 KM) isplaćeno saradnicima za poslove koji su sistematizacijom radnih mjesta već nekom plaćeni.

Ovi su novčani izdaci u Parlamentu BiH, za prošlogodišnji državni budžet značili trošak od 136.930 KM. Novac je otišao za savjetnike, zamjenike predsjedavajućih Doma naroda, predsjedavajuće komisija, članove Nezavisne komisije za praćenje izvršenja krivičnih sankcija, angažovanje vozača.

Do imenovanja novog saziva Doma naroda, produženi su ugovori o djelu za savjetnike, te za dva člana Kolegija iz prethodnog saziva Doma, i po tom osnovu isplaćeno je 25.328 KM. Kako u tom periodu nije bilo parlamentarnih aktivnosti, revizori su sugerirali da se preispita stvarna potreba za njihovim angažmanima.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH je tokom 2011. godine potrošila 132.600 KM za isplate po ugovoru o djelu. Razne poslove obavljalo je čak 18 ljudi, a jedan je ugovor bio potpisan i za poslove popisa opreme?!

Spoljni saradnici su u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i razvoj kvaliteta (HEA) zaradili 81.902 KM. Ovi su budžetski troškovi, u odnosu na prethodnu godinu povećani za 54,4%, navodno zbog ispunjenja obaveza Agencije po projektu koji finansira Austrijska razvojna agencija. A po ugovoru s donatorom, Agencija je finansirala troškove plata projektnog osoblja 3,6 mjeseci. Međutim, došlo je do produženja roka za 8 mjeseci, na što je donator dao saglasnost, ali pod uslovom da finansiranje plata osoblja ide na teret budžeta Agencije! Tako je budžet države, zbog kašnjenja realizacije projekta, bio dodatno opterećen platama ovih saradnika HEA-e.

SKUPI EKSPERTI ZA ZDRAVLJE BILJA

S obzirom na to da Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH još uvijek nije u potpunosti organizaciono uspostavljena, javni su revizori tek sugerirali Direkciji da nastavi smanjivati angažman spoljnih saradnika za poslove predviđene sistematizacijom radnih mjesta. Jer troškovi po ovom osnovu iznosili su samo prošle godine 298.142 KM.

vministara2Revizori su sugerirali i Ministarstvu prometa i komunikacija BiH da preispitaju interna pravila angažovanja po ugovorima o djelu. Iznos od 79.052 KM potrošen je za plate 18 osoba za poslove iz domena civilnog zrakoplovstva, tehničkih poslova za Koridor Vc, obrade izvoda CEMT dozvola, elektroničke komunikacije...

Po ugovoru o djelu je (kao i 2010. godine) u Ministarstvu angažovan i zaposlenik Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za pružanje savjetodavnih usluga, uz obrazloženje da Ministarstvo ima stalnu potrebu za uslugama stručnjaka iz Direkcije.

U Agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost su 60.378 KM platili 17 spoljnih saradnika za računovodstvene poslove, poslove vođenja protokola, obračun plata, vođenje blagajne?!

Najveći broj potpisanih ugovora o djelu u Ministarstvu odbrane BiH, u ukupnom iznosu od 95.481 KM, potpisan je s ljudima angažiranim tokom 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju. Revizori su konstatirali i da Ministarstvo uopće nije usvojilo pravila i procedure za angažman putem ugovora o djelu te ugovora o povremenim poslovima.

Za usluge prevođenja, lektorisanja, edukaciju stručnjaka iz oblasti telekomunikacija u okviru Projekta pomoći Evropske komisije, za analizu tržišta, razne savjetodavne usluge ali i usluge čišćenja u sjedištu i regionalnim sektorima Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) u Banjoj Luci i Mostaru, potrošili su prošle godine 74.307 KM.

predsjednistvoJoš više novca je za te namjene potrošeno u Agenciji za zaštitu zdravlja bilja, čak 111.130 KM. Trošak je obrazložen nemogućnošću popunjavanja sistematizacijom predviđenih radnih mjesta zbog ograničenja koja su nametnuta svojevremeno privremenim finansiranjem.

U Uredu za veterinarstvo BiH je ovaj trošak bio 97.385 KM, a plaćani su poslovi održavanja i nadogradnje informacionog sistema, sređivanja arhivske građe, čišćenje prostorija. Povremeno su angažirali i saradnike za pripreme organizacije godišnjeg savjetovanja veterinara, prevođenje i lektorisanje dokumenata.

Daleko najviše novca među državnim institucijama na saradnike troši Predsjedništvo BiH. Prošle je godine taj iznos dostigao 411.299 KM.

Ugovorom o djelu angažirano je brojno osoblje, od savjetnika u kabinetu članova Predsjedništva do spremačica.

Revizori su konstatirali i kako je jednom savjetniku u kabinetu člana Predsjedništva isplaćivana naknada značajno viša u odnosu na ostale savjetnike, a za potrebe kabineta angažovane su i osobe za izradu raznih analiza, uz obrazloženje da su postojale potrebe za takvim angažmanima.

Ugovori su zaključivani i za kurirske, informatičke poslove, za poslove odnosa s medijima.

Kod određenih ugovora, kao što su i prethodnih godina konstatovali javni revizori, nije preciziran opis poslova i odgovornosti, već je samo navedeno da je neko diplomirani ekonomista, administrativni radnik, pravnik, da obavlja poslove u Protokolu...?!

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Nermina Šunj, Država majka