Država majka

Da se u BiH poštuju zakoni, Špirić, Ahmetović i Vrankić bili bi u zatvoru!

Piše: Nermina Šunj

U Bosni i Hercegovini je, međutim, moguće i da nosioci najviših funkcija izvršne vlasti, godinama mimo propisa troše stotine hiljada maraka iz budžeta, da dokazi o tome budu zabilježeni, ali da se ni zakonodavci, a ni tužioci nisu pozabavili formulacijama iz revizorskih izvještaja

Kad se dogodi da domaći dužnosnik zbog nezakonitog trošenja javnog novca završi u zatvoru, kao što je nedavno u Hrvatskoj skončao bivši potpredsjednik tamošnje Vlade Damir Polančec zato što je iz državnog budžeta bespotrebno potrošio 67.000 eura za stručnu uslugu jednog vukovarskog advokata, možda od Bosne i Hercegovine i bude pravne države!

Polančecu je njegova država uzvratila s deset mjeseci mira zatvorske ćelije da dobro razmisli o tome šta je uradio.

U Bosni i Hercegovini je, međutim, moguće i da nosioci najviših funkcija izvršne vlasti, godinama mimo propisa troše stotine hiljada maraka iz budžeta, da dokazi o tome budu zabilježeni, ali da se ni zakonodavci, a ni tužioci nisu pozabavili formulacijama iz revizorskih izvještaja. A njima bar, birokratska terminologija kojom revizori nerijetko pišu o nezakonitostima, ne bi smjela biti nerazumljiva.

ŠPIRIĆ KUPOVAO KRAVE SVOJIM DRVARČANIMA

U svakoj bi uređenoj zemlji samo nalazi iz revizorskog izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2011. godinu, bili tretirani kao neviđen skandal. Jer, revizori konstatuju da su tadašnji predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i dva njegova zamjenika, Sadik Ahmetović i Dragan Vrankić, mimo propisa novac iz budžetske rezerve dijelili i pojedincima.

U 2011. godini je budžetska rezerva iznosila 6,6 miliona KM.

spiric_copyA već davno su doneseni propisi po kojima predsjedavajući Vijeća ministara i njegovi zamjenici imaju pravo podijeliti podjednako četiri posto tog novca i interventno ga dodjeljivati, ali za svrhe striktno propisane zakonom. Prošle su godine za te svrhe raspolagali sa 517.440 KM.

U Odluci Vijeća ministara kojom se godišnje potvrđuje to njihovo diskreciono pravo, piše tek da će o dodjelama donositi posebne odluke te da ih imaju obavezu objaviti u Službenom glasniku.

U Zakonu o finansiranju institucija BiH, vrlo se precizno propisuje na koji način se mogu koristiti sredstva. Dakle, isključivo za finansiranje hitnih i vanrednih izdataka i programe koji nisu uvršteni u budžet, za finansiranje troškova međunarodnih sporova i arbitraža, finansiranje novih institucija Bosne i Hercegovine koje tokom fiskalne godine steknu status budžetskog korisnika, te za grantove neprofitnim organizacijama.

Nigdje se u Zakonu a ni Odluci ne spominje da novac može biti dodijeljen pojedincu!

Novac, dakle nisu mogli dodjeljivati kome i kako žele, kako očigledno tumače to svoje pravo.

U Uredu za reviziju institucija BiH kažu da su uradili svoj dio posla, analizirali i konstatirali način na koji je novac trošen, te propise koji to reguliraju (vidi okvir). I nisu bez razloga sugerirali Vijeću ministara da ih analiziraju, upravo zbog krajnjih korisnika.

A, Špirić i njegovi zamjenici dijelili su novac iz budžetske rezerve najčešće pojedincima, i to za kupovinu stoke, popravku kuća, za liječenje, za pomoć u školovanju...

Kako je i Žurnal u nekoliko navrata pisao, svakog su mjeseca Špirić, Ahmetović i Vrankić donosili desetine odluka o dodjeli novca, novčani iznosi nisu bili veliki, ali su otišli pojedincima, a zanimljiva je bila i njihova namjena. Novac se, također, uglavnom dodjeljivao ljudima koji dolaze iz naroda kojem ministar pripada.

ŠTA SU NAPISALI REVIZORI Novac je predviđen za neprofitne organizacije, a ne za pojedince

Dio iz Izvještaja državnog Ureda za reviziju o izvršenju budžeta institucija BiH za 2011. godinu

"Iznos tekuće rezerve od 742.440 KM odnosi se na direktno korištenje tekuće rezerve i realizovan je kroz transfere neprofitnim organizacijama i pojedincima pozivajući se na član 17. Zakona o finansiranju institucija BiH i član 13. Zakona o budžetu institucija BiH za 2011. godinu. Na osnovu odluka Vijeća ministara, dodijeljeno je 225.000 KM, dok je na osnovu pojedinačnih odluka predsjedavajućeg Vijeća ministara i dva zamjenika predsjedavajućeg dodijeljeno 517.440 KM. Struktura ovih izdataka obuhvatala je finansijsku podršku udruženjima, društvima, sportskim klubovima i pojedincima za organizovanje i učešća na sportskim i drugim manifestacijama, obnove kuća, adaptacije prostora, liječenja, obilježavanje godišnjica, školovanje i dr.

sego1_copyOdredbama člana 17. stav (3) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine utvrđeno je da se sredstva tekuće rezerve mogu dodijeliti neprofitnim organizacijama na način i u iznosu koji se utvrdi u posebnoj odluci Vijeća ministara. Članom 13. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu definisano je da će Vijeće ministara BiH prenijeti ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg za interventno korištenje u skladu sa Odlukom za 2010. godinu (Službeni glasnik BiH br. 11/10).

Naprijed navedena Odluka za 2010. godinu donesena je na osnovu člana 13. stav (3) Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2010. godinu kojim je utvrđeno da će Vijeće ministara BiH posebnom odlukom prenijeti ovlasti predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg za interventno korištenje budžetske rezerve. U odluci o prijenosu ovlasti predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za interventno korištenje budžetske rezerve za 2010. godinu određen je ukupan iznos 651.200 KM (procentualno u odnosu na budžetsku rezervu) kojim mogu raspolagati, a koji se dijeli na tri jednaka dijela. Za upotrebu sredstava predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg će donositi pojedinačne odluke.

Iz svega gore navedenog mišljenja smo da je Zakon o finansiranju institucija BiH u svom članu 17. stav (3) dao mogućnost dodijele sredstava neprofitnim organizacijama (ali ne i pojedincima) u iznosu koji se utvrdi u posebnoj odluci Vijeća ministara BiH. Zakon o budžetu institucija BiH za 2010. godinu kao i Zakon o budžetu institucija BiH za 2011. godinu predviđa korištenje sredstava tekuće rezerve na osnovu posebne odluke o prijenosu ovlasti predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za interventno korištenje. Gore navedenom odlukom definisana je upotreba sredstava tekuće rezerve na osnovu pojedinačnih odluka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara, a ne na osnovu odluka Vijeća ministara.

Prema tome, u visinu odobrenih sredstava mogla se uzeti samo visina sredstava utvrđena posebnom odlukom o prijenosu ovlasti predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara koja se realizuju na osnovu njihovih pojedinačnih odluka, a ne i sredstva koja se dodjeljuju na osnovu odluka Vijeća ministara.

Zatim, kao krajnji korisnici dodijeljenih sredstava predviđene su neprofitne organizacije, a ne i pojedinci.

Iz gore navedenih razloga ne možemo potvrditi da je odobravanje i korištenje sredstava tekuće rezerve u potpunosti provedeno u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju institucija BiH, Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. godinu i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za interventno korištenje budžetske rezerve za 2010. godinu.

Potrebno je da Vijeće ministara BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH dosljedno provode odredbe Zakona o finansiranju institucija BiH, Zakona o budžetu institucija BiH i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za interventno korištenje budžetske rezerve u dijelu namjene i visine odobrenih sredstava za tekuću rezervu kao i krajnjih korisnika sredstava tekuće rezerve".

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Nikola Špirić, Sadik Ahmetović, Dragan Vrankić, Nermina Šunj