Korupcija

ACCOUNT: Imamo zakon koji može zaustaviti stravične krađe u javnim nabavkama

Na diskusiji je doneseno 30 važnih preporuka

Novi zakon je jedino rješenje kako bi se zaustavila stravična korupcija prisutna u javnim nabavkama, naglašeno je na diskusiji koju je u Sarajevu organizirala Antikorupcijska mreža ACCOUNT.
Na diskusiji su učestovale članice ACCOUNT-a, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, javnih agencija i svih institucija koje se u svom radu suočavaju s manjkavostima aktuelnog Zakona o javnim nabavkama.

KAKO KREIRATI ZAKON

Predstavnik UG Tender Rajko Kecman kazao je otvarajući raspravu kako bi ova diskusija trebalo donijeti nova rješenja da se konačno zaustavi odliv javnog novca u privatne džepove.

- Krajnja intencija je, dakle, usvojiti novi zakon koji bi obezbijedio efikasnije, transparentnije javne postupke nabavke, odnosno rješenja koje će minimizirati prostor za sve one pojedince čija je namjera da se javni novac slije u njihove džepove, precizirao je Kecman.

Predstavnik Parlamenta BiH, i profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Anto Domazet, objašnjavao je kako novo zakonsko rješenje mora jasno precizirati pozicije svih učesnika u procesu javnih nabavki.

- Mora biti jasna pozicija svih ugovornih organa, ponuđača, potom vlada i na kraju profesionalnih organizacija i javnosti, kazao je Domazet te čestitao Udruženju Tender i ACCOUNT-u na akciji koju su pokrenuli.

Abid Pilav iz Ureda za razmatranje žalbi, upozorio je, između ostalog, i na manjkavost sadašnjeg Zakona o javnim nabavkama, kojim nije precizirano trajanje mandata članova Ureda za žalbe, te kazao kako i to stvara određene poteškoće u njihovom radu.

Ured za razmatranje žalbi je od 2006. godine do danas rješavao oko 10.000 žalbi na postupke javnih nabavki. Mnogo su uradili ali, smatra Pilav, prilikom donošenja novog zakonskog rješenja trebalo bi voditi računa o jačanju kapaciteta Ureda kao važne karike u cijelom procesu.

NAMJEŠTANJE TENDERA

Remzo Bakšić, predsjednik Asocijacije poslodavaca BiH, istakao je da u Asocijaciji najviše ukazuju na manjkavosti pri izradi tenderske dokumentacije.

- Tendersku dokumentaciju prave nestručni ljudi, naveo je Bakšić.

Također je kazao kako poslodavci iz oglasa za javnu nabavku često mogu prepoznati kako je tender "raspisan za nekoga". Broj žalbi na procedure javnih nabavki,dodao je, jasno pokazuje da sistem ne funkcionira.

Mišljenja iznesena tokom današnje diskusije u Sarajevu, trebalo bi da doprinesu poboljšanju već ponuđenih rješenja UG Tender.

Između ostalog, među 30 najvažnijih preporuka o kojima se danas razgovaralo, predloženo je korištenje portala javnih nabavki za objavljivanje svih oglasa i činjenica vezanih za oglas o određenom postupku javne nabavke, osiguranje uvida u spise ponuđača, uvođenje obaveze za ugovorne organe da obrazlože potrebu objavljene nabavke, jasnije reguliranje procedure za pregovarački postupak, afirmiranje podjela nabavke na LOT-ove, uvođenje obaveze izvođača da navede ime podizvođača radova.

Direktor ACCOUNT-a Eldin Karić pozvao je još jednom učesnike današnje diskusije da se sa svojim eventualnim prijedlozima za poboljšanje aktuelnog Zakona o javnim nabavkama obrate Mreži, jer će te preporuke biti integrirane u godišnji program rada na prevenciji i borbi protiv korupcije Sektorske radne grupe JAVNE NABAVKE koja djeluje u Mreži ACCOUNT.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Remzo Bakšić, Abid Pilav, Anto Domazet, UG Tender, Rajko Kecman, ACCOUNT