Vlada prekršila odluku Ustavnog suda: Trhulj i Nikšić isplatili 6,7 miliona KM proizvođačima struje

Federalni ministar energije Trhulj kaže da je Nikšić postupio po zakonima i procedurama
FOTO: zurnal.info
Piše: Nermina Šunj

Federalna Vlada je ovlastila Elektroprivrede da isplaćuju subvencije proizvođačima struje novcem prikupljenim po spornoj Uredbi

Elektroprivredu BiH i Elektroprivredu Hrvatske zajednice Herceg Bosne, federalna Vlada je odlukom od 27. februara ove godine ovlastila da isplaćuju subvencije proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIEiK) s kojima imaju zaključene ugovore, ili onima s kojima će ugovore tek potpisati, ali samo ako su do 13. januara 2013. godine dobili energetsku saglasnost od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

A riječ je o subvencioniranju razlike između garantovane cijene otkupa električne energije i referentne proizvodne cijene, i iznosi 8,1 pfeninga po kWh.

Subvencije se isplaćuju iz sredstava koja su Elektroprivrede kao ovlašteni operatori OIEiK-a prikupili sa računa za potrošenu električnu energiju svih građana u Federaciji. Svaki je potrošač, dakle, plaćanjem računa za struju uplatio i po 0,001 KM po kWh, a taj se novac kasnije raspoređuje za isplate subvencija.  

Stotine hiljada građana u Federaciji BiH su na taj način Elektroprivredama priskrbili ukupno 6.651.529 KM (JP EP BiH - 3.315.805, 93 KM i JP EP HZHB - 3.335.724 KM).
Važno je reći da je novac prikupljan po Vladinoj Uredbi o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije jer je pomenutu Uredbu Ustavni sud Federacije u junu 2012. godine proglasio neustavnom!

Uprkos tome je federalni premijer Nermin Nikšić, uz saglasnost Vlade i resornog ministra Erdala Trhulja, potpisao Odluku o ovlaštenju za vršenje isplate neraspoređenih sredstava koja su prikupili operatori OEiK-a.

VLADINE PRAVNE VRATOLOMIJE

Pomenutu Uredbu je Ustavni sud FBiH prošlog ljeta razmatrao po zahtjevu tadašnjeg predsjednika Federacije BiH. I u obrazloženju presude od 19. juna 2012. godine kaže se, između ostalog, da je:

"Vlada Federacije uređivala materiju koja ne spada u njenu nadležnost, već u nadležnost zakonodavne vlasti, odnosno Parlementa Federacije BiH, te Vlada nije imala ustavni osnov za donošenje sporne Uredbe".

Nadalje, Ustavni sud je presudom odredio da se osporena Uredba može primjenjivati samo do donošenja novog zakona koji regulira ovu materiju, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove presude.

Kako je taj rok istekao 19. januara ove godine, pitanje je kako je moguće da federalni premijer krajem februara potpiše ovlaštenja za isplate subvencija te kako je moguće da se novac  ipak prikupljao po ništavnoj Uredbi.

Resorni ministar Trhulj za Žurnal kaže da je Odluka o ovlaštenju za isplate prikupljenog novca zakonita, i skrenuo pažnju na zaglavlje Odluke gdje zaista piše da se pozivaju na Vladine ovlasti po Zakonu o Vladi Federacije BiH.

- Nije se Vlada pozvala na Uredbu, niti se pozvala na bilo koji element Uredbe. Imate Zakon o obligacionim odnosima gdje su propisani ugovori po garantovanim cijenama, imate sredstva koja su prikupljena isključivo za tu namjenu i Vlada se pozvala na član 19. stav 2 Zakona o Vladi Federacije BiH, to su ona pitanja o kojima Vlada može odlučivati, između ostalog i na to, kaže Trhulj.

Zakon, odnosno njegov dio na koji se pozivaju ne precizira, međutim, ništa osim nadležnosti Vlade, odnosno pojašnjava razlike između uredbe, odluke, rješenja...Istovremeno propisuje da Vlada uređuje samo oblast koja joj po Ustavu Federacije pripada. I vraća nas to opet na početak priče...

Trhulj kaže da je novac namjenjen za subvencije prikupljan samo dok je Uredba bila važeća, dakle do januara ove godine.

Kaže i to da su odmah po preuzimanju mandata u Vladi analizirali Uredbu koju je donio bivši saziv 7. marta 2011. godine. Odmah su nakon odluke Ustavnog suda pokrenuli pitanje zakonskog reguliranja cjelokupne materije. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasnije kogeneracije usvojen je u oba doma federalnog Parlamenta ali u različitim tekstovima, tako da ih je potrebno uskladiti. To, međutim, do danas nije učinjeno.

Ako je Ustavni sud rekao da je cjelokupna tematika u nadležnosti Parlamenta a ne Vlade, a rok od šest mjeseci za primjenu sporne Uredbe ostavio tek kako nagli prestanak primjene ranije Uredbe ne bi izazvao haos u energetskom sektoru, pitanje za pravne stručnjake kojih Vlada zasigurno debelo plaća, bilo bi da li je uopće bilo moguće novac prikupljati po pomenutoj Uredbi? Odnosno može li Vlada, pa i kad se pozove na svoja ovlaštenja po Zakonu o Vladi, donositi odluke o isplati dok se kompletna materija ne uredi novim zakonom?

Međutim, ovlaštenja koja su Elektroprivrede dobile za isplatu 6,7 miliona KM neprimjećeno su prošla u javnosti. Jer, Vlada se posljednjih mjeseci više bavi sobom nego građanima i  njihovim novcem. A 6,7 miliona KM, kako rekosmo, platili su upravo "neinformirani" građani, svi potrošači struje u Federaciji.

Zanimljivo je i to da je objavljeni spisak proizvođača koji imaju pravo na subvencije vrlo nepregledan. Imena iz tabele nemoguće je pročitati ni "najoštrijem oku", a da se dotjeraju nečitka slova ne pomažu ni namodernije informatičke tehnologije.

Izvorni tekst odluke, odnosno tabele s imenima proizvođača objavljene uz odluku, iako je objavom u Službenom glasniku dokument postao javan, ni nakon više od sedam dana "lutanja i moljakanja" po kancelarijama resornog Ministarstva, nije bilo moguće dobiti. I u informatičkom odjelu koji objavljuje sve Vladine dokumente, odnosno linkuje njihove sadržaje, kažu da su dobili identičnu tabelu, "sa zamrljanim slovima". Pa ni takav spisak još uvijek nije linkovan na Vladinoj zvaničnoj web stranici.      

(zurnal.info)