CCI nije kriv što je “car go”

Na dan kada je državni parlament trebao razmatrati ključne probleme za građane Bosne i Hercegovine, kada su predstavnici 108 članica Antikorupcijske mreže ACCOUNT dali podršku UG Tender i njihovom Nacrtu zakona o javnim nabavkama koji je dostavljen delegatima u Parlamentu Bosne i Hercegovine, oni su se bavili zabranom ulaska nevladine organizacije na sjednicu Zastupničkog doma. To, više od bilo čega govori o vlasti kakvu danas imamo

Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini sa svojih 108 članica, oštro protestuje protiv ovakvog ponašanja predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini. Tražimo od Kolegija Parlamenta da se poništi odluka o zabrani prisustva predsavnicima CCI-a i da se odgovorni za ovaj skandal adekvatno sankcionišu.


Građani u Bosni i Hercegovini imaju pravo da znaju koliko, kako i da li uopće političari u ovoj zemlji rade ono za šta su ih birali građani. Tražimo od nadležnih institucija da omoguće transparetnost svih informacija u javnim institucijama. Sve drugo je kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i povlači adekvatne sankcije za prekršioce.

Bosna i Hercegovina godišnje gubi milijardu i po maraka kroz korupciju.
Bosna i Hercegovina je prva po percepciji korupcije u Evropi.
Bosna i Hercegovina je posljednja u redu za ulazak u Evropsku uniju.
Bebe rođene u Bosni i Hercegovini ne postoje, jer ne mogu dobiti vlastiti jedinstveni matični broj.
Bosna i Hercegovina je postala sinonim za zatvoreno društvo, siromaštvo, beznađe.

Jedini krivci za to su političari u ovoj zemlji. Svi se oko toga slažu. Svi! Samo oni misle da su krivi drugi. A najgori su oni koji otkrivaju količinu njihovog nerada.

Dana 18. 4. 2013. politički predstavnici u državnoj skupštini nisu dozvolili predstavniku Centra civilnih inicijativa da prisustvuje sjednici. Formalno, zbog toga što se pozivaju na Zakon o slobodnom pristupu informacijama i što im CCI nije dostavio svoj finansijski izvještaj. Suštinski, jer su toliko neobavješteni da ne znaju kako se pomenuti zakon koristi za dobijanje informacija o javnim insttucijama i djelatnicima.


Već godinama CCI, inače članica ACCOUNT-a, prati rad ove institucije. Godinama su njihovi izvještaji poražavajući i sada im je zabranjen pristup u Parlamentarnu skupštinu BiH, jer narod ne treba znati da je “car go”, i da samo što nije banktorirao.

Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini sa svojih 108 članica, oštro protestuje protiv ovakvog ponašanja predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini. Tražimo od Kolegija Parlamenta da se poništi odluka o zabrani prisustva predsavnicima CCI-a i da se odgovorni za ovaj skandal adekvatno sankcionišu.

Građani u Bosni i Hercegovini imaju pravo da znaju koliko, kako i da li uopće političari u ovoj zemlji rade ono za šta su ih birali građani. Tražimo od nadležnih institucija da omoguće transparetnost svih informacija u javnim institucijama. Sve drugo je kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i povlači adekvatne sankcije za prekršioce.

Članice ACCOUNT-a i dalje žele surađivati sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije, ali samo na fer i demokratskim osnovima.


Antikorupcijska mreža nevladinih organizacija u BiH - ACCOUNT