Hot Bitches & Sick Cars

Nemamo više vremena: Accounter otkucao 1,1... milijardi maraka

Piše: Eldin Karić

Članice ACCOUNT-a su spremne na saradnju sa institucijama sistema ali samo ako ćemo se zaista boriti protiv korupcije. Mi nemamo pravo da gubimo vrijeme

Danas je ACCOUNT potpisao Memorandum o saradnji sa dvije državne institucije u Bosni i Hercegovini – Ministarstvom sigurnosti i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Potpisivanje Memoranduma je konkretizacija obećanja iz jula prošle godine, kada je projekat ACCOUNT zvanično počeo sa radom. Tada smo rekli da ćemo u borbi protiv korupcije sarađivati sa institucijama na svim nivoima vlasti.

Svjesni smo da malo toga možemo uraditi ukoliko nemamo podršku institucija. S druge strane, iskustvo iz proteklih mjeseci govori nam da ni institucije ne mogu puno toga uraditi bez saradnje sa nevladinim organizacijama. Skoro u svim razgovorima sa predstavnicima vlasti sagovornici su nam rekli: Potrebna nam je pomoć NVO-a. Nevladine organizacije, kako one u ACCOUNT-u tako i one koje nisu u mreži, spremni su pružiti pomoć.

ACCOUNTER SE VRTI

Pomoć institucijama u borbi protiv korupcije itekako je potrebna.

Posljednji podaci Monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014, koje je uradio Transparency International pokazuju da su od 81 mjere, samo dvije provedene u potpunosti, 32 djelomično, dok 47 mjera, ili skoro 60% od ukupnog broja, nisu uopće realizirane. Dakle, urađeno je zabrinjavajuće malo toga.

Istovremeno, brojač korupcije koji je ACCOUNT pokrenuo 18. jula prošle godine već je izbrojao 1,14 milijardi maraka koje su od tog momenta nestale kroz korupciju. I dok mi sada ovdje sjedimo Accounter se vrti, i svake sekunde 47 KM javnih sredstava nelegalno završi u džepovima pojedinaca i grupa kojima ovakvo stanje odgovara.

Korupcija u Bosni i Hercegovini je postala princip preživljavanja. Prema podacima Udruženja građana Tender svega 30% javnih nabavki u Bosni i Hercegovini se provodi kroz otvoreni postupak. Dakle, u 70 posto slučajeva naš novac se potroši a da mi nemamo uvida u to.

Istovremeno, Zakon o javnim nabavkama se krši bez ikakvih sankcija. Za proteklih osam godina, utvrđeno je preko 5.000 slučajeva kršenja Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. A da stanje bude još crnje, niti u jednom od tih slučajeva ponuđači nisu obeštećeni niti su prekršioci odgovarali. Kao rezultat imamo da korupcija u javnim nabavkama legalno godišnje odnese više od 800 miliona KM naših para.

Uzrok je loš Zakon o javnim nabavkama, a i takav kakav je ne provodi se jer nisu ispunjena osnovna dva principa transparentnost i odogovornost.

Svjesni ovoga, članice ACCOUNT-a su odlučile podržati UG Tender koji je pripremio mnogo kvalitetniji, antikoruptivniji Zakon o javnim nabavkama. Taj Zakon je ponuđen političkim predstavnicima i na osnovu njihovog odnosa prema ovom prijedlogu vidjet ćemo da li su njihova zalaganja za borbu protiv korupcije deklarativna ili su zaista spremni da se uključe u ovu borbu.

DRŽAVA NAS NEĆE ZAŠTITITI

Borba protiv korupcije nije nimalo laka. To najbolje znaju oni koji su prijavili korupciju na svom radnom mjestu. Ti ljudi su danas bez posla. Godinama traže svoja prava po sudovima. Čekaju da ih zaštiti država čiju su movinu htjeli sačuvati. A država ih neće zaštititi. U Bosni i Hercegovini nemamo Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije koji bi garantovao nešto tako.

Predstavnici Centra za odgovornu demokratiju Luna i Uzbunjivači odlučili su napraviti zakon kojim će biti zaštićeni svi oni koji u dobroj vjeri prijave korupciju. Imaju punu i konkretnu podršku članica ACCOUNT-a.

Važno je istaći da su u pripremu tog zakona uključeni predstavnici vlasti, i na državnom i na entitetskom nivou. Ovih dana su u zgradi Vlade Federacije predstavnici ACCOUNT-a i premijer predstavili  javnosti šta je do sada urađeno na pripremi Zakona.
Ovaj pozitivan primjer daje nadu da se borba protiv korupcije može prevesti iz faze deklarativnog u konkretno.

Mada ima i drugačijih primjera. Primjetna je intencija da se i neka dobra zakonska rješenja derogiraju.

Predstavnici Centra za istraživačko novinarstvo upozoravaju javnost u Bosni i Hercegovini kako postoji opasnost da se najavljenim izmjenama Zakona o slobodi pristupa informacijama građanima i medijima pokušava ograničiti pristup podacima o radu institucija.

Naime, Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine predlaže izmjenu Zakona po kojoj bi svaka institucija mogla građanima ograničiti pristup informacijama ako će time biti ugroženo pravo na privatnost ili drugi interes.

Ombudsmani BiH upozoravaju da kreatori izmjena žele omogućiti institucijama da u ime zaštite ličnih podataka odbijaju većinu zahtjeva za pristup informacijama.

Očito postoji namjera da se pokvari i ono malo dobrih i antikoruptivnih zakona.

DEMONSTRACIJA SILE

Evo, upravo ovih dana Vijeće ministara Bosne i Hercegovine treba razmatrati Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH za koji u Transparency International BiH smatraju da “ni po jednom bitnom pitanju ne unapređuje ovu oblast u odnosu na postojeće stanje, te ne samo da ne doprinosi sprečavanju korupcije, već je kroz legalizovanje političkog i stranačkog uticaja na donošenje odluke dodatno podstiče”...

Umjesto da zajednički pravimo antikoruptivne zakone pokušava se, preko noći, pokvariti i ono malo dobrog što imamo. I da bude još gore, svjedoci smo provođenja sile nad radom nevladinih organizacija.

Slučaj zabrane predstavnicima Centra civilnih inicijativa da prisustvuju sjednicama Parlamentarne skupštine BiH direktni je napad na organizacije civilnog društva u BiH. Zamjenom teza i proizvanjem nevladinih organizacija da prizivaju “arapsko proljeće” u Bosni i Hercegovini ne doprinosi se atmosferi saradnje i partnerstva.

U ime članica ACCOUNT-a i ovom prilikom pozivamo institucije Parlamentarne skupštine BH da promijene svoju odluku i da dozvole nevladnim organizacijama da rade svoj posao. A jedan od glavnih ciljeva nevladinog sektora je da prati kako radi vlast koju građani plaćaju i kako troši naš novac.

Nevladine organizacije žele biti partner institucijama vlasti ali ne po cijenu kršenja Ustavom zagarantiranih prava.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Vijeće ministara BiH, ACCOUNT, Eldin Karić